ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।

PDF
1.01 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ V1.0

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:   

 • ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
 • ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 
 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰ 
 • ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 
 • ਕਿਸਾਨ
 • ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
 • ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ
 • ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਕਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੰਨਰ, ਸਪਿਨਰ, ਵਪਾਰੀ, ਫੈਬਰਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਿੱਲਾਂ, ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ)

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ।  
 • ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ।
 • ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸੀਟੀ ਬਲੋਇੰਗ ਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 • ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ - ਦਾ ਅਪੀਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਭਰੋਸਾ ਵੈੱਬਪੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
 • ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ].  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: 

 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ? 
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? 
 • ਕੀ ਹੋਇਆ?  
 • ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। 
 • ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਗੁਪਤਤਾ 

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਪਤਤਾ ਜਾਂ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।