ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ

ਸਦੱਸਤਾ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

PDF
87.59 KB

ਸਦੱਸ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਦੱਸਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਦੱਸਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

PDF
95.43 KB

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ/ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

PDF
150.35 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

PDF
184.09 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

PDF
188.50 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ


ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਵਿਆਪਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਫੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਵੱਜਣਾ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੋਖਮ ਨੀਤੀ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਜੋਖਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।