ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 44% ਕਿਸਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ.

ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਪਾਹ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰੋਮੋਨਸ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 5.7% ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਪਾਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (PAN) UK ਅਧਿਐਨ 2018 ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਬਿਹਤਰ ਸੂਤੀ/ਵਿਭੋਰ ਯਾਦਵ

ਸਥਾਨ: ਕੋਡੀਨਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ। 2019. ਵਰਣਨ: ਵਧੀਆ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲਭਾਈ ਨਥਾਭਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ (ਪੀਪੀਈ) ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਏ।

ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (IPM) ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, IPM ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

IPM ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਢੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਫਾਹੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ IPM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  1. ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ
  2. ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
  3. ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ
  4. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਖੇਤ ਨਿਰੀਖਣ
  5. ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਦੀਨਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ IPM ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ

2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14% ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 38% ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਵਿਨੋਦਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸਥਾਨਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਖਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 600mm ਤੋਂ ਘੱਟ) ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ IPM ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਨੋਦਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਕ੍ਰਾਊਨ ਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਦਾਤੂਰਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐਫੀਡਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

"ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਡੀਬਰਡ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।"

ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ - ਵਿਨੋਦਭਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ - ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੇ, 2018 ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 80% (2015-16 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਭ 200%।  

SDGs ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (SDG) ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। SDG 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 'ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'।

ਇੱਕ IPM ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ (UN SDG) ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। UN SDG ਵੈੱਬਸਾਈਟਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।