ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼-ਮੈਂਬਰ ਇਵੈਂਟ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ myBetterCotton ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ myBetterCotton ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਪਾਹ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ...

ਸੰਭਾਵੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਆਨਲਾਈਨ

ਜਨਤਕ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਪਲਾਇਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਭਾਗ 1 ਅਤੇ 2: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੂਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਮੈਂਡਰਿਨ)

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟਰੇਸੇਬਲ (ਭੌਤਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, …

ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼-ਮੈਂਬਰ ਇਵੈਂਟ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ myBetterCotton ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ myBetterCotton ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]. ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰ…

ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਵੈਬਿਨਾਰ #1

ਆਨਲਾਈਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ…

ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਟ/ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਵੈਬਿਨਾਰ #2

ਆਨਲਾਈਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜਣਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸਰੋਤ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ / ਸਾਈਟ ਲੀਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ? ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ…

ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਵੈਬਿਨਾਰ #3

ਆਨਲਾਈਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖੋਜਣਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸਰੋਤ, ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੁੜੋ …

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼-ਮੈਂਬਰ ਇਵੈਂਟ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ myBetterCotton ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ myBetterCotton ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]. ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ ...

ਸੰਭਾਵੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਆਨਲਾਈਨ

ਜਨਤਕ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਪਲਾਇਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼-ਮੈਂਬਰ ਇਵੈਂਟ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ myBetterCotton ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ myBetterCotton ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]. ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ...

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਭਾਗ 1 ਅਤੇ 2: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੂਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਮੈਂਡਰਿਨ)

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟਰੇਸੇਬਲ (ਭੌਤਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, …