ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਤੁਰਕੀ

ਆਨਲਾਈਨ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (STP) ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁੰਜ-ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ…

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਭਾਗ 1: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਲੜੀ (ਤੁਰਕੀ)

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੇਸੇਬਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਦੀ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਦਾ ਭਾਗ 1 ਹੈ, ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਚੇਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ,…

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਭਾਗ 2: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਬੀਸੀਪੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੌਤਿਕ (ਟਰੇਸੇਬਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ BCP ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ…

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਪੁਰਤਗਾਲੀ - ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ: ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀ ਸੀ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਪਾਰੀ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ, ਫੈਬਰਿਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਭਾਗ 2: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਤੁਰਕੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੇਸੇਬਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਦੀ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਦਾ ਭਾਗ 2 ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ…

ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ, ਸੋਰਸਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ...

ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿਖਲਾਈ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ CISCO Webex ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਯੋਜਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ...

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਭਾਗ 1 ਅਤੇ 2: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੂਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਮੈਂਡਰਿਨ)

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟਰੇਸੇਬਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਬੀਸੀਪੀ), ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਦੀ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। . ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਹੱਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ…

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਭਾਗ 1: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਲੜੀ (ਤੁਰਕੀ)

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੇਸੇਬਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਦੀ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਦਾ ਭਾਗ 1 ਹੈ, ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਚੇਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ,…

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗ 2: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਤੁਰਕੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੇਸੇਬਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਦੀ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਦਾ ਭਾਗ 2 ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ…

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਆਨਲਾਈਨ

O Programa de Treinamento de Fornecedores (STP) foi projetado para ajudar os fabricantes e fornecedores inscritos na Better Cotton a comprenderem a nossa missão e objetivos, aprender sobre as diretrizes da Cadeia de Regras do Better Cotton que fabricantes e nossa de regras do Better Cotton que nobaça de massaaria. se com ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ. Um foco mais técnico …

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਤੁਰਕੀ

ਆਨਲਾਈਨ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (STP) ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁੰਜ-ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ…