ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

PDF
11.84 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਪਡੇਟਸ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਇੱਕੋ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2020 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
10.80 ਮੈਬਾ

2020 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਡੀ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
2018 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
2017 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
2016 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
2.58 ਮੈਬਾ

2016 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2019-20 ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

PDF
13.37 ਮੈਬਾ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, 2014-2023 - ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, 2014-2023 - ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ.