ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ-ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 'ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ' ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਨਤਮ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (2019-20 ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ) ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸਮੇਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 2020 ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸੋਰਸਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਵਰਕਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ।

PDF ਵਰਜਨ


2018-19 ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜੇ

ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2018-19 ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਇਥੇ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।


2017-18 ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜੇ

2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2017-18 ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ - ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।


2016-17 ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜੇ

PDF
406.83 KB

ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜੇ 2016-17

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਬੀਸੀਆਈ) ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ

2015-16 ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜੇ

PDF
118.95 KB

ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜੇ 2015-16

ਫਾਰਮ ਨਤੀਜੇ – 2015-16 ਲਈ BCI ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਿਸਾਨ
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਖੇਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਨਤੀਜੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਕਲੇਮ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ], ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।