ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਬੀਸੀਪੀ) ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਪਿਨਰਾਂ, ਫੈਬਰਿਕ ਮਿੱਲਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸੇਬਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ.

BCP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਪਾਹ-ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ-ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਬੀਸੀਪੀ) ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਕਟਰ ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ. 

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਸਟਡੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਚੇਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੀ ਗਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। BCP ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕਲੇਮ ਯੂਨਿਟਸ (BCCUs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ BCCU ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੌਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ?

ਸਾਰੇ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਕਟਰ - ਜਿਨਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਪਿਨਰ, ਫੈਬਰਿਕ ਮਿੱਲ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ - BCP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ BCCUs ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ BCP ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

BCP ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।'

'ਅਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।'

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ BCP ਸਪਲਾਇਰ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੈਂਬਰ ਟੂਲਕਿੱਟ.

ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ BCP ਪਹੁੰਚ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਤੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂ?

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ?

BCP ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ:

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਫੌਲਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫੌਲਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ICA, WCEA ਅਤੇ CICCA ਹਨ।
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ.

ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

990 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟਰੇਸੇਬਲ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੀਮਤ 12 € ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ BCP ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ BCP ਪਹੁੰਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂ?

ਤੁਸੀਂ BCP ਐਕਸੈਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। BCP ਪਹੁੰਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ BCP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਕੀ ਸਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ SSL ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ.

ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ BCP ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ BCP ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ BCP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਬਰਿਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

Traceability ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਲਈ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਬੋਰਡ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ.  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਇਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ 1.0 ਦੀ ਚੇਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਗਾਹਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।  

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਨਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਦੱਸਤਾ ਵੈੱਬਪੰਨੇ ਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ

BCP ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ BCP ਹੈਲਪਡੈਸਕ

BCP 供应商中文在线申请 ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

很文字无法识别无法成功申请। 

下面附上《条款和条例》的双语文件,供您参考। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯਾਦ: 

  1. 日常咨询,请邮件给帮助中心(写明贵司的BCI编号或账号英文名:[ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] 
  1. 登录BCP后,可在“帮助”菜单下”的“BCP操作资料”和“常规问题(FAQ)”处找到所有作资料(FAQ)”处找到所有单下问题的解答。BCP网址:https://cottonplatform.bettercotton। org/login?languageid=2052 BCP平台网址仅限用Edge、火狐Firefox或Chrome打开. 

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਪਲਾਇਰ

ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਲੇਮ ਯੂਨਿਟ (BCCU's) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। . ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੱਕ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼.

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਲੱਭੋ

1.36 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰ (ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ)

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੱਕ ਹਨ।
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਹੈਲਪਡੈਸਕ

ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਲਪਡੈਸਕ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] (ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ: 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਤੁਸੀਂ 0091-6366528916 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਡੈਸਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ