Σύμφωνα με το όραμα και τις αξίες μας, η Better Cotton δεσμεύεται να διατηρεί υψηλό βαθμό ηθικής συμπεριφοράς και εργασιακών προτύπων μεταξύ του προσωπικού και του συνδεδεμένου προσωπικού μας και να θέτει προσδοκίες για ηθική συμπεριφορά στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η Better Cotton αναγνωρίζει ότι όποιος ασχολείται με δραστηριότητες, άτομα ή προγράμματα της Better Cotton έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο. Τα παράπονα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της Better Cotton και των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων τρίτων που έχουν άμεση σχέση με την Better Cotton.

Η Better Cotton θα λάβει σοβαρά υπόψη κάθε παράπονο που θα λάβει και θα αξιολογήσει και θα απαντήσει σε αυτό αμέσως, με στόχο να αναζητήσει λύση το συντομότερο δυνατό.

PDF
858.13 KB

Καλύτερη Πολιτική και Διαδικασίες Παραπόνων Βαμβακιού V2.0

Λήψη

Παράπονα μπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε ασχολείται με την Better Cotton. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:   

 • Μέλη του Συλλόγου
 • Μέλη του κοινού 
 • Συνεργάτες του προγράμματος 
 • Σύμβουλοι που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό της Better Cotton ή των θυγατρικών της 
 • Οι αγρότες
 • Αγρότες
 • Προσωπικό παραγωγών
 • Παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού βαμβακιού (π.χ. εκκοκκιστήρια, κλωστήρες, έμποροι, κατασκευαστές υφασμάτων, μύλοι, κατασκευαστές τελικών προϊόντων, πράκτορες προμήθειας)

Η διαδικασία καταγγελιών Better Cotton δεν καλύπτει:

 • Παράπονα σχετικά με δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με δραστηριότητες Better Cotton ή Better Cotton.  
 • Παράπονα κατά των μελών της Better Cotton που δεν σχετίζονται με τη συνδρομή τους στην Better Cotton.
 • Παράπονα που καλύπτονται από το Καλύτερη πολιτική προστασίας του βαμβακιού όπως περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή παρενόχλησης ή εκφοβισμού και εκφοβισμού.
 • Παράπονα που καλύπτονται από το Καλύτερη πολιτική καταγγελίας βαμβακιού όπως περιστατικά που αναφέρθηκαν από το προσωπικό της Better Cotton σχετικά με αδικήματα δημοσίου συμφέροντος.
 • Προσφυγές για αποφάσεις αδειοδότησης – δείτε την ενότητα προσφυγών του Ιστοσελίδα διασφάλισης για περισσότερες πληροφορίες
 • Αιτήσεις για την αλυσίδα φύλαξης και εφοδιαστικής αλυσίδας, που αναφέρονται στο Chain of Custody Standard.

Πώς να αναφέρετε ένα παράπονο 

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναφέρετε ένα παράπονο. Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα παραπόνων Better Cotton παρακάτω ή να στείλετε μια αναφορά απευθείας στο [προστασία μέσω email].  

Εάν προτιμάτε να υποβάλετε το παράπονό σας σε άλλη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά, κάντε το μέσω email και η Better Cotton θα κανονίσει μια μετάφραση.

Όταν κάνετε μια καταγγελία, προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες, εάν είναι δυνατόν: 

 • Ποια είναι η φύση της καταγγελίας; 
 • Ποιος συμμετείχε στην καταγγελία; 
 • Τι συνέβη;  
 • Πότε συνέβη? 
 • Το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και το όνομα οποιουδήποτε εμπλέκεται στην Better Cotton και ο ρόλος τους. 
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πιστεύετε ότι είναι σημαντική ή σχετική. 

Εάν απαιτείται έρευνα, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να διεξαχθεί, ειδικά όταν χρειάζονται εμπειρογνώμονες τρίτων. Θα ενημερωθείτε όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.  

Εμπιστευτικότητα 

Η Better Cotton θα διατηρεί πάντα εμπιστευτικότητα σε τυχόν καταγγελίες που έχουν αναφερθεί, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο όσοι χρειάζεται να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες μιας καταγγελίας θα ενημερώνονται γι' αυτές. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη μυστικότητα ή την ανωνυμία.