ਲੱਖਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ - ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ:

ਟਰਕੀ
Iyi Pamuk Uygulamaları Derneği – IPUD (ਗੁਡ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ
ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਦੀ ਕਪਾਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕਪਾਹ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ:

ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ (myBMP), ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਪਾਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ.ਬੀ.ਆਰ.), ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA), ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਫਰੀਕਾ (ਕਈ ਦੇਸ਼)
ਕਪਾਹ ਮੇਡ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ (AbTF), ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ, ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (ICB), ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਸ
ਐਗਰੋ-2 ਸਟੈਂਡਰਡ, ਹੇਲੇਨਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ - ਡੀਮੀਟਰ, ਗ੍ਰੀਕ ਕਾਟਨ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਾਖਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਥੀ ਬਣੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।