Ομαδική φωτογραφία των συμμετεχόντων στο εργαστήριο στη Λαχόρη, Πακιστάν, 2024.
Φωτογραφία: Better Cotton Pakistan. Τοποθεσία: Λαχόρη, Πακιστάν, 2024. Περιγραφή: Μια ομαδική φωτογραφία των συμμετεχόντων στο εργαστήριο.

Καθώς η σεζόν του βαμβακιού 2024 ξεκινά στο Πακιστάν, η Better Cotton ξεκινά ένα νέο έργο για την ψηφιοποίηση της συλλογής δεδομένων πεδίου στη χώρα.  

Καθώς οι καταναλωτές, οι νομοθέτες και η βιομηχανία βαμβακιού γενικά αναζητούν διαφάνεια σχετικά με την προέλευση και τη διαδρομή προς την αγορά του βαμβακιού, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού βαμβακιού. Αυτές οι αυξανόμενες ανάγκες απαιτούν την εισαγωγή πιο εξελιγμένων τεχνολογικών λύσεων και διαδικασιών σε επίπεδο εκμετάλλευσης για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, έγκαιρου και αξιόπιστου κύκλου ζωής δεδομένων.  

Προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων σε επίπεδο αγροκτήματος, η Better Cotton Pakistan έχει δημιουργήσει ένα έργο με 40 Μικροϊδιοκτήτες Παραγωγικές Μονάδες (ΜΠ), που θα εξορθολογίσει τη μετάβασή τους σε ψηφιακές μεθόδους συλλογής δεδομένων. Η Better Cotton υποστηρίζει τους Συνεργάτες Προγράμματος στη χώρα με τυποποιημένα εργαλεία συλλογής δεδομένων, άδειες λογισμικού και εκπαίδευση για το προσωπικό πεδίου.  

Τον Ιανουάριο του 2024, οι ομάδες Παρακολούθησης Αξιολόγησης και Μάθησης, Δεδομένων και Διασφάλισης από εννέα εταίρους του προγράμματος Better Cotton στο Πακιστάν συγκεντρώθηκαν για ένα ημερήσιο εργαστήριο για να προετοιμαστούν για την έναρξη αυτού του έργου. Ο πρωταρχικός στόχος της συνόδου ήταν να επανεξετάσει και να τυποποιήσει τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που σχετίζονται με την αναγνώριση και τη συμμετοχή των αγροτών, τις συνεδριάσεις ενίσχυσης της ικανότητας, την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και τις εισροές και εκροές σε επίπεδο αγροκτήματος. 

Η φιλοδοξία είναι ότι μέσω αυτής της πρώτης φάσης της ανάπτυξης του έργου, σχεδόν το 40% των Μονάδων Καλύτερης Παραγωγής Βαμβακιού στο Πακιστάν θα υιοθετήσει μεθόδους που βασίζονται στην τεχνολογία για τη συλλογή δεδομένων των αγροτών. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την ψηφιακή καταγραφή δεδομένων ενίσχυσης της παραγωγικής ικανότητας και, τελικά, θα διευκολύνει την υιοθέτηση πιο βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Σε επόμενη φάση θα αναβαθμιστούν και οι υπόλοιπες Μονάδες Παραγωγού στη χώρα, με αποτέλεσμα όλα τα δεδομένα πεδίου να διαχειρίζονται ψηφιακά καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Αυτό το σχέδιο εισαγωγής ψηφιοποίησης βασίζεται στις γνώσεις πολλών προηγούμενων πιλοτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν σε προγράμματα της Better Cotton, συμπεριλαμβανομένου ενός πιλοτικού ψηφιοποίησης δεδομένων αγροτών στην Ινδία, ενός έργου ψηφιοποίησης των βιβλίων αγροτών στη Μοζαμβίκη και ενός πιλότου ιχνηλασιμότητας πρώτου μιλίου στο Πακιστάν. 

Αυτή η στρατηγική κίνηση προς την ψηφιοποίηση αντανακλά τη δέσμευση της Better Cotton να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των Εταίρων Προγράμματος, να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων, να διασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων, να αυξήσει την ικανότητα ανάλυσης και να ενισχύσει τη διακυβέρνηση δεδομένων εντός της ομάδας της χώρας και των Εταίρων Προγράμματος, θέτοντας ένα θετικό προηγούμενο για το μέλλον του βαμβακιού στην η περιοχή.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα