Η Better Cotton έχει δεσμευτεί να μετράει τις βελτιώσεις βιωσιμότητας παντού όπου παράγεται η Better Cotton και να αξιολογεί τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του Better Cotton Standard System.

Η Better Cotton χρησιμοποιεί συμπληρωματικές μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης και συνεργάζεται με ανεξάρτητους οργανισμούς και ερευνητές για την αξιολόγηση των επιπτώσεων σε επίπεδο πεδίου. Αυτή η ποικιλία προσεγγίσεων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική μέτρηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου τόσο σε κλίμακα όσο και σε βάθος. Κάντε κλικ στο γράφημα ή μετακινηθείτε προς τα κάτω για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγισή μας.

Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του προγράμματος Better Cotton στην τελευταία μας Έκθεση Επιπτώσεων.

Μπορείτε να βρείτε προηγούμενες αναφορές εδώ.

Ανεξάρτητη Έρευνα και Αξιολόγηση

Η Better Cotton αναθέτει ανεξάρτητες μελέτες για τη συλλογή δεδομένων από δείγματα Better Cotton Farmers και non-Better Cotton Farmers. Στη συνέχεια, τα ευρήματα αυτών των μελετών συγκρίνονται με τα Δεδομένα του δείκτη αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν από τους αγρότες και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των γενικών ομοιοτήτων κατεύθυνσης στα αποτελέσματα. Τα ερευνητικά έργα μπορούν επίσης να παρέχουν την ευκαιρία συλλογής ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία του Better Cotton απευθείας από τους αγρότες, ακούγοντας με δικά τους λόγια πώς αισθάνονται ότι το Better Cotton οδηγεί στην αλλαγή.

Προς την αειφόρο καλλιέργεια βαμβακιού: Μελέτη επιπτώσεων στην Ινδία – Πανεπιστήμιο & Έρευνα Wageningen

Μια μελέτη που ολοκληρώθηκε από το Πανεπιστήμιο και την Έρευνα Wageningen από το 2019 έως το 2022, διερευνά πώς η εφαρμογή των πρακτικών που υποστηρίζει η Better Cotton οδηγεί σε μειωμένο κόστος και βελτιωμένη κερδοφορία για τους βαμβακοκαλλιεργητές σε τρεις τοποθεσίες στις ινδικές περιοχές Maharashtra (Jalna και Nagpur) και Telangana (Adilabad). ).

GIZ Αποτελέσματα Αξιολόγησης Έργου στην Ινδία, από την AFC India Ltd | 2020

Μια αξιολόγηση για τη μέτρηση των αλλαγών απόδοσης της εφαρμογής των δραστηριοτήτων που προωθούν καλύτερες πρακτικές καλλιέργειας βαμβακιού στο χρηματοδοτούμενο από το GIZ έργο στη Μαχαράστρα της Ινδίας.

Αξιολόγηση των πρώιμων επιπτώσεων της πρωτοβουλίας για το καλύτερο βαμβάκι σε μικροπαραγωγούς βαμβακιού στην περιοχή Kurnool, Ινδία | 2015 – 2018

Μια τριετής μελέτη των πρώιμων επιπτώσεων της Πρωτοβουλίας Καλύτερου Βαμβακιού στους μικρούς παραγωγούς βαμβακιού στη Νότια Ινδία. Η μελέτη έδειξε μια αυξανόμενη υιοθέτηση πρακτικών που προωθούνται από την Better Cotton μεταξύ των αγροτών του προγράμματος.

Περίληψη της Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στο Πακιστάν | 2016 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση για τον εντοπισμό παραδοτέων σε επίπεδο αποτελέσματος ως αποτέλεσμα της εφαρμογής Better Cotton στις περιοχές Bahawalpur και Sanghar του Πακιστάν.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης στην Τουρκία, από τον Mike Read Associates | 2016

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του προγράμματος Better Cotton στην Τουρκία.

Ο αντίκτυπος των καλύτερων πρακτικών διαχείρισης μεταξύ των αγροτών βαμβακιού στο Παντζάμπ του Πακιστάν | 2021

Αξιολόγηση του δυνητικού αντίκτυπου των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης που μεταδόθηκαν στους Καλύτερους Βαμβακοκαλλιεργητές στο Πακιστάν με τον εξορθολογισμό της χρήσης των πόρων εισροών. Έγγραφο που παραγγέλθηκε από το WWF Pakistan και δημοσιεύτηκε στο Journal of Agricultural Science τον Ιούνιο του 2021.

Σειρά Working Paper από την Copenhagen Business School Research

  1. Οι προκλήσεις της συνεργασίας σε πρωτοβουλίες πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών: ανησυχίες ανταγωνιστικής πολιτικής για τη διατύπωση του Better Cotton Standard System | 2017

Μια μελέτη που ανιχνεύει τη διαδικασία σύνθεσης Better Cotton Standard μεταξύ 2003 και 2009.

2. Γεφύρωση των παγκόσμιων απαιτήσεων προτύπων και των αναγκών των τοπικών αγροτών: Εταίροι υλοποίησης της πρωτοβουλίας Better Cotton στο Πακιστάν και την Ινδία | 2018

Μια διερεύνηση της σημασίας των εταίρων εφαρμογής Better Cotton Standard στην Ινδία και το Πακιστάν.

3. Συμμόρφωση και συνεργασία σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας Better Cotton στην κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση στη Νότια Ασία

Μια εμπειρική διερεύνηση των επιπτώσεων της Better Cotton Initiative στην Ινδία και το Πακιστάν | Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Ecological Economics, Vol. 193 | Μάρτιος 2022

 

Μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των αξιοπρεπών δραστηριοτήτων του Better Cotton στη συμπεριφορά των Κοινοτήτων προς τις γυναίκες και τα παιδιά στο βόρειο τμήμα Μοζαμβίκη | 2021

Σύνοψη μιας μελέτης που ανατέθηκε από την Better Cotton σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Αξιοπρεπούς Εργασίας που αναλήφθηκαν από δύο εταίρους υλοποίησης της Better Cotton στη Νιάσα και τη Ναμπούλα της Μοζαμβίκης.

Γυναίκες εργάτριες σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: Μια μελέτη περίπτωσης της πρωτοβουλίας για το καλύτερο βαμβάκι στο Πακιστάν, από το Πανεπιστήμιο Aarhaus | 2018

Μια ανάλυση της δυναμικής των φύλων στην παραγωγή βαμβακιού στο Πακιστάν βασισμένη σε μια μελέτη γυναικών εργαζομένων που συμμετείχαν στην αλυσίδα αξίας Better Cotton.

Ταχεία αξιολόγηση της σταδιακής κατάργησης ενός επικίνδυνου φυτοφαρμάκου στο Ντοράτζι, Γκουτζαράτ, από το Outline India | 2017

Ανασκόπηση της καθοδήγησης που παρέχεται από έναν εταίρο υλοποίησης στην Ινδία στους Better Cotton Farmers για τη σταδιακή κατάργηση ενός επικίνδυνου φυτοφαρμάκου.

Καλύτερο βαμβάκι και αξιοπρεπή εργασία στην Ινδία, το Μάλι και το Πακιστάν | 2013

Σύνοψη έκθεσης που συνέταξε η Ergon Associates.

Ποιοτικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων

Ιστορίες από το χωράφι

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις που έχουν οι αγροτικές κοινότητες
εμπειρία συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Better Cotton.

Συνεργασίες σε όλη τη βιομηχανία και άλλες

Συμμετέχουμε επίσης και ηγούμαστε σε πρωτοβουλίες και συνεργασίες σε όλη τη βιομηχανία για τον αντίκτυπο.

Πλαίσιο Δέλτα

Το έργο πλαίσιο Delta επικεντρώνεται στην παραγωγή ενός σαφούς, συνεπούς τρόπου μέτρησης και αναφοράς της προόδου των εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε μεμονωμένα συστήματα πιστοποίησης βιώσιμων εμπορευμάτων. Το Delta Framework διαθέτει ένα κοινό σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών δεικτών για τη μέτρηση της βιωσιμότητας στους τομείς του βαμβακιού και του καφέ.

Βιώσιμος συνασπισμός ενδυμάτων

Η Better Cotton είναι Affiliate Member του Sustainable Apparel Coalition (SAC) από το 2013, και ως μέλος, δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε και να υποστηρίξουμε το όραμα και την αποστολή της. Μοιραζόμαστε ένα κοινό ταξίδι καθώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θετικές αλλαγές για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Εργαζόμαστε ακούραστα για να διασφαλίσουμε ότι οι βελτιώσεις απόδοσης του δείκτη Higg αντικατοπτρίζουν σθεναρά και πραγματικά την περιβαλλοντική απόδοση του Better Cotton ως πρώτης ύλης.

Χρυσός κανόνας

Το Gold Standard θέτει τα πρότυπα για τις κλιματικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την ποσοτικοποίηση, την πιστοποίηση και τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεών τους. Η Better Cotton συνεργάστηκε με το The Gold Standard για να βοηθήσει στον καθορισμό κοινών πρακτικών για τον υπολογισμό των μειώσεων και της δέσμευσης άνθρακα, ώστε οι εταιρείες να μπορούν στη συνέχεια να αναφέρουν εύκολα τους στόχους τους με βάση την επιστήμη ή άλλους στόχους απόδοσης για το κλίμα.

ΔΙΑΡΡΕΩ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Better Cotton, Άλαν ΜακΚλέι, συμμετέχει στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βαμβακιού για τις Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές και Οικονομικές Επιδόσεις (SEEP). Τα μέλη συνεργάζονται για να παρέχουν στην ICAC αντικειμενικές, επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τις θετικές και αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού.

Πολιτική για την επικοινωνία δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι αξιόπιστα δεδομένα που καταδεικνύουν την πρόοδο και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στα μέλη, τους εταίρους, τους χρηματοδότες, τους αγρότες και το κοινό μας. Η φήμη της Better Cotton στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία των δεδομένων της. Ως εκ τούτου, παρέχονται δεδομένα σε στρατηγικές στιγμές σε όλο τον κύκλο παραγωγής βαμβακιού για να επιτραπεί στους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο Better Cotton να το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και να μάθουν από αυτό. Η πολιτική της Better Cotton για την επικοινωνία δεδομένων αφορά συγκεκριμένα:

  • Τύποι δεδομένων για τα οποία επικοινωνεί η Better Cotton
  • Το σκεπτικό για τυχόν περιορισμούς στη χρήση δεδομένων
  • Πότε και πώς διατίθενται δεδομένα από την Better Cotton
PDF
1.48 MB

Καλύτερη πολιτική για το βαμβάκι για την επικοινωνία δεδομένων

Αυτή η πολιτική απευθύνεται στο προσωπικό, τα μέλη, τους συνεργάτες και τους χρηματοδότες της Better Cotton. Αναφέρεται στην περιοδική επικοινωνία δεδομένων από την Better Cotton
Λήψη

Εργασία με δείκτες αποτελεσμάτων

Η αναφορά σχετικά με τους δείκτες αποτελεσμάτων είναι πλήρως ενσωματωμένη στο πρόγραμμα Better Cotton Assurance για να διασφαλιστεί ότι οι βελτιώσεις βιωσιμότητας μετρώνται επαρκώς παντού όπου παράγεται το Better Cotton.

Αυτό το έγγραφο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτούμενες μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και δειγματοληψία Δεδομένων Δείκτη Αποτελεσμάτων. Παρουσιάζει επίσης ποια μέτρα λαμβάνονται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι αξιόπιστα, πώς η Better Cotton αναλύει τα Δεδομένα Δεικτών Αποτελεσμάτων και ποιες πληροφορίες κοινοποιούνται στους συνεργάτες για μαθησιακούς σκοπούς.

PDF
415.69 KB

Εργασία με δείκτες αποτελεσμάτων v2.6

Λήψη

Για οποιαδήποτε απορία, χρησιμοποιήστε το δικό μας φόρμα επικοινωνίας.