Η Better Cotton έχει αναπτύξει ένα Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Μελών που περιγράφει τον στόχο, το πεδίο εφαρμογής και τη διαδικασία για την παρακολούθηση μελών. Ο κύριος στόχος αυτού του πρωτοκόλλου είναι να προστατεύσει την αξιοπιστία του οργανισμού διασφαλίζοντας την τήρηση του Κώδικα Πρακτικής που υπογράφουν όλα τα Μέλη κατά την ένταξή τους. Το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Μελών στοχεύει να παρέχει διαφάνεια στα μέλη μας και σε άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με το τι κάνει και τι δεν κάνει η Better Cotton ως μέρος της παρακολούθησής της.

Η αποστολή της Better Cotton είναι να επιτύχει θετικό αντίκτυπο σε επίπεδο πεδίου και καλωσορίζουμε οποιονδήποτε οργανισμό στον τομέα του βαμβακιού που υποστηρίζει αυτήν την αποστολή να γίνει μέλος μας. Ωστόσο, η ιδιότητα μέλους δεν αποτελεί απόδειξη κοινωνικής ή περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και θα είναι πάντα ευθύνη κάθε Μέλους να παρακολουθεί την αλυσίδα εφοδιασμού του για να πληροί τυχόν ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Κριτήρια παρακολούθησης

Το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης θεσπίζει έξι κριτήρια παρακολούθησης που ευθυγραμμίζονται με τον Κώδικα Πρακτικής των Μελών.

  1. Δέσμευση και συμπεριφορά
  2. Επιχειρηματική ακεραιότητα
  3. Αξιοπρεπής Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
  4. Επικοινωνία
  5. Sourcing
  6. Περιβαλλοντική συμμόρφωση

Στάδια επίλυσης

Όταν εντοπιστεί ένα περιστατικό από την Better Cotton, θα αξιολογηθεί και εάν κριθεί απαραίτητη περαιτέρω δράση θα ανοίξει μια υπόθεση παρακολούθησης, η οποία θα ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • προειδοποίηση
  • Εναιώρημα
  • απέλαση

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε βήμα, ανατρέξτε στο Πρωτόκολλο παρακολούθησης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Αναφορά

Η Better Cotton θα υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση σχετικά με τον αριθμό των ανοιχτών υποθέσεων παρακολούθησης, ανά Κριτήρια και Στάδιο, καθώς και τον αριθμό των Υποθέσεων Παρακολούθησης που έκλεισαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Better Cotton δεν θα δημοσιεύσει το όνομα οποιουδήποτε μεμονωμένου Μέλους που υπόκειται σε Υπόθεση Παρακολούθησης, είτε είναι ανοιχτή είτε κλειστή.

Η πρώτη έκθεση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2023.


PDF
269.81 KB

Πρωτόκολλο παρακολούθησης Better Cotton Member

Λήψη
PDF
87.59 KB

Κώδικας Δεοντολογίας Μέλους

Λήψη