Ολίσθηση
Καριέρα

Ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της δυναμικής και ενθουσιώδους ομάδας μας; Αυτή η σελίδα ενημερώνεται τακτικά και όλες οι κενές θέσεις παρατίθενται παρακάτω. Εάν δεν υπάρχουν ανοιχτές κενές θέσεις, ακολουθήστε μας στο LinkedIn ή στο Twitter για ενημερώσεις όταν υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες.

Βρέθηκαν αποτελέσματα 6

Σελίδα από 1 1

Καριέρα

Υπεύθυνος Πιστοποίησης

Τοποθεσία: Γενεύη, Λαχόρη, Λονδίνο, Νέο Δελχί
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 14/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Μάθησης (MEL)

Τοποθεσία: Γενεύη, Λαχόρη, Λονδίνο, Νέο Δελχί
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 14/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Διευθυντής – Γεωργικά Προγράμματα και Συνεργάτες

Τοποθεσία: Λαχόρη, Λονδίνο, Νέο Δελχί
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 15/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Senior Director – Impact and Development (κάλυψη μητρότητας)

Τοποθεσία: Λαχόρη, Λονδίνο, Νέο Δελχί
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Ορισμένου χρόνου
Λήξη προθεσμίας: 15/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Υπεύθυνος Πιστοποίησης

Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 28/02/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Διευθυντής Προτύπων, Πιστοποίησης και ΜΕΛ

Τοποθεσία: Γενεύη, Λονδίνο, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 21/02/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Βρέθηκαν αποτελέσματα 6

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα