Αυτή είναι η ατζέντα της Better Cotton για αλλαγή προς το καλύτερο. Η Στρατηγική του 2030 καθορίζει την κατεύθυνση του δεκαετούς μας σχεδίου για να κάνουμε το βαμβάκι καλύτερο για τους αγρότες που το παράγουν και για όλους εκείνους που έχουν μερίδιο στο μέλλον του κλάδου.


Σήμερα σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου βαμβακιού παράγεται σύμφωνα με το Better Cotton Standard και 2.4 εκατομμύρια βαμβακοκαλλιεργητές έχουν εκπαιδευτεί σε πρακτικές βιώσιμης καλλιέργειας και έχουν άδεια να καλλιεργούν το Better Cotton. Το όραμά μας για έναν βιώσιμο κόσμο, όπου οι βαμβακοκαλλιεργητές και οι εργαζόμενοι ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν –την κλιματική αλλαγή, τις απειλές για το περιβάλλον και ακόμη και τις παγκόσμιες πανδημίες– φαίνεται εφικτό. Μια νέα γενιά κοινοτήτων βαμβακοκαλλιέργειας θα είναι σε θέση να ζει αξιοπρεπώς, να έχει ισχυρή φωνή στην αλυσίδα εφοδιασμού και να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για πιο βιώσιμο βαμβάκι. Τον Δεκέμβριο του 2021, ξεκινήσαμε τη φιλόδοξη Στρατηγική μας για το 2030, μαζί με τον πρώτο από τους πέντε στόχους αντίκτυπου. 

Better Cotton CEO, Alan McClay, από τον Jay Louvion.

Παράλληλα με τη Στρατηγική μας για το 2030, είμαστε περήφανοι που εγκαινιάζουμε τον πρώτο μας στόχο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι το 2030, στοχεύουμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τόνο Better Cotton που παράγεται κατά 50%.

Alan McClay, Διευθύνων Σύμβουλος, Better Cotton


PDF
11.48 MB

Στρατηγική Better Cotton 2030

Στρατηγική Better Cotton 2030
Αυτή είναι η ατζέντα της Better Cotton για αλλαγή προς το καλύτερο.
Λήψη
PDF
203.76 KB

Σύνοψη στρατηγικής 2030

Σύνοψη στρατηγικής 2030
Μια σελίδα περίληψη της στρατηγικής της Better Cotton 2030, που περιγράφει την αποστολή, τους στρατηγικούς στόχους, τα βασικά θέματα και τους στόχους της Better Cotton.
Λήψη

Οι στρατηγικοί μας στόχοι

Πώς στοχεύουμε να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα;

Θα ενσωματώσουμε πρακτικές και πολιτικές βιώσιμης γεωργίας

Η εκπαίδευση που παρέχουν οι συνεργάτες μας σε επίπεδο πεδίου είναι κεντρικής σημασίας για την καινοτόμο προσέγγισή μας στη γεωργία. Θα προωθήσει ενεργά την υγεία του εδάφους, τη διαχείριση του νερού, τη δέσμευση άνθρακα και τη βιοποικιλότητα. Θα ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις, τις υπηρεσίες γεωργικής επέκτασης και τις ρυθμιστικές αρχές να συμμετέχουν στο ταξίδι. 

Θα ενισχύσουμε την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη

Θέλουμε η βαμβακοκαλλιέργεια να είναι οικονομικά βιώσιμη, ειδικά για τους μικροκαλλιεργητές. Οι καλύτερες γεωργικές πρακτικές δεν αφορούν μόνο καλύτερο έδαφος και καλύτερες καλλιέργειες. Σημαίνουν μισθούς διαβίωσης, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, πρόσβαση σε κανάλια παραπόνων και αποκατάστασης, ενδυνάμωση του φύλου και το τέλος της καταναγκαστικής εργασίας. Ολόκληρες οι αγροτικές κοινότητες πρέπει να επωφεληθούν.

Θα προωθήσουμε την παγκόσμια ζήτηση για βιώσιμο βαμβάκι 

Θα ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές, τους κατασκευαστές, τους λιανοπωλητές και τις επωνυμίες να προμηθεύονται το Better Cotton. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παρέχουμε στις αγροτικές κοινότητες ολοένα και περισσότερη πρόσβαση στην αγορά για τις καλλιέργειες που έχουν ζήτηση. Θα δημιουργήσουμε ευαισθητοποίηση, ενδιαφέρον και προτίμηση για το καλύτερο βαμβάκι μεταξύ των καταναλωτών. 


Στόχοι επιπτώσεων

Η Στρατηγική 2030 αποτελείται από πέντε νέους τομείς-στόχους επιπτώσεων για μέτρηση και υποβολή εκθέσεων. Οι στόχοι επιπτώσεων σε καθέναν από αυτούς τους τομείς θα παρέχουν μετρήσεις για να διασφαλίσουν μεγαλύτερο αποδεδειγμένο αντίκτυπο και προοδευτική, μετρήσιμη αλλαγή σε επίπεδο πεδίου έως το 2030. Αυτές οι νέες δεσμεύσεις ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030 και βασίζονται στις συμφωνίες που επιτεύχθηκε στο COP26 για την επίτευξη δράσιμου μετριασμού του κλίματος αποτελέσματα για τις κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας.

Τον Δεκέμβριο του 2021, ξεκινήσαμε τον πρώτο μας στόχο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος έχει τεθεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά τόνο Καλύτερου Βαμβακιού που παράγεται κατά 50% έως το 2030. Οι τέσσερις πρόσθετοι στόχοι επιπτώσεων – υγεία του εδάφους, χρήση φυτοφαρμάκων, βιοπορισμός μικροϊδιοκτητών και ενδυνάμωση των γυναικών – θα ανακοινωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023.

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

Μειώστε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή βαμβακιού και εξοπλίστε τους αγρότες να συμβάλουν σε λύσεις που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση.

Στόχος: Μέχρι το 2030, στοχεύουμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τόνο Better Cotton που παράγεται κατά 50%.

Μάθετε περισσότερα για τις εκπομπές Better Cotton και GHG.

Ζωή μικροϊδιοκτητών

Συνεισφέρετε θετικά στην εξάλειψη της φτώχειας των αγροτών βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα των αγροτών και των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις διακυμάνσεις στο παγκόσμιο εμπόριο βαμβακιού και στην πανδημία COVID.

Μάθετε περισσότερα για το Better Cotton και την αξιοπρεπή εργασία.

Υγεία του εδάφους

Βελτιώστε την υγεία του εδάφους για να αυξήσετε την ανθεκτικότητα του περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και επηρεάζοντας θετικά το εισόδημα των αγροτών.

Μάθετε περισσότερα για το καλύτερο βαμβάκι και την υγεία του εδάφους.

Η χειραφέτηση των γυναικών

Μειώστε την ανισότητα των φύλων και τις διακρίσεις, ενώ παράλληλα αναγνωρίζετε καλύτερα και μαθαίνετε από την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα των γυναικών να επιταχύνουν τον αντίκτυπο σε μια σειρά πιεστικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

Μάθετε περισσότερα για το Better Cotton και την ισότητα των φύλων.

Χρήση φυτοφαρμάκων

Μείωση του όγκου και της τοξικότητας των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται για να ωφεληθεί η ανθρώπινη υγεία και τα εισοδήματα των αγροτών, καθώς και η μείωση της ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων που προκαλείται από την απορροή φυτοφαρμάκων. Αυτό συνοδεύεται από μια ανανεωμένη έμφαση στην αύξηση της υιοθέτησης πρακτικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων.

Μάθετε περισσότερα για το Better Cotton, τα φυτοφάρμακα και την προστασία των καλλιεργειών.

Αυτές οι προοδευτικές νέες μετρήσεις θα επιτρέψουν την καλύτερη μέτρηση σε πέντε βασικούς τομείς για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη σε επίπεδο αγροκτημάτων για τις κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας.