Αυτή είναι η ατζέντα της Better Cotton για αλλαγή προς το καλύτερο. Η Στρατηγική του 2030 καθορίζει την κατεύθυνση του δεκαετούς μας σχεδίου για να κάνουμε το βαμβάκι καλύτερο για τους αγρότες που το παράγουν και για όλους εκείνους που έχουν μερίδιο στο μέλλον του κλάδου.


Σήμερα σχεδόν το ένα τέταρτο του βαμβακιού στον κόσμο παράγεται σύμφωνα με το Better Cotton Standard και 2.2 εκατομμύρια βαμβακοκαλλιεργητές έχουν εκπαιδευτεί σε πρακτικές βιώσιμης καλλιέργειας και έχουν άδεια να καλλιεργούν το Better Cotton. Το όραμά μας για έναν βιώσιμο κόσμο, όπου οι βαμβακοκαλλιεργητές και οι εργαζόμενοι ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν –την κλιματική αλλαγή, τις απειλές για το περιβάλλον και ακόμη και τις παγκόσμιες πανδημίες– φαίνεται εφικτό. Μια νέα γενιά κοινοτήτων βαμβακοκαλλιέργειας θα είναι σε θέση να ζει αξιοπρεπώς, να έχει ισχυρή φωνή στην αλυσίδα εφοδιασμού και να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για πιο βιώσιμο βαμβάκι. 

Οι στρατηγικοί μας στόχοι

Πώς στοχεύουμε να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα;

Θα ενσωματώσουμε πρακτικές και πολιτικές βιώσιμης γεωργίας

Η εκπαίδευση που παρέχουν οι συνεργάτες μας σε επίπεδο πεδίου είναι κεντρικής σημασίας για την καινοτόμο προσέγγισή μας στη γεωργία. Θα προωθήσει ενεργά την υγεία του εδάφους, τη διαχείριση του νερού, τη δέσμευση άνθρακα και τη βιοποικιλότητα. Θα ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις, τις υπηρεσίες γεωργικής επέκτασης και τις ρυθμιστικές αρχές να συμμετέχουν στο ταξίδι. 

Θα ενισχύσουμε την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη

Θέλουμε η βαμβακοκαλλιέργεια να είναι οικονομικά βιώσιμη, ειδικά για τους μικροκαλλιεργητές. Οι καλύτερες γεωργικές πρακτικές δεν αφορούν μόνο καλύτερο έδαφος και καλύτερες καλλιέργειες. Σημαίνουν μισθούς διαβίωσης, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, πρόσβαση σε κανάλια παραπόνων και αποκατάστασης, ενδυνάμωση του φύλου και το τέλος της καταναγκαστικής εργασίας. Ολόκληρες οι αγροτικές κοινότητες πρέπει να επωφεληθούν.

Θα προωθήσουμε την παγκόσμια ζήτηση για βιώσιμο βαμβάκι 

Θα ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές, τους κατασκευαστές, τους λιανοπωλητές και τις επωνυμίες να προμηθεύονται το Better Cotton. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παρέχουμε στις αγροτικές κοινότητες ολοένα και περισσότερη πρόσβαση στην αγορά για τις καλλιέργειες που έχουν ζήτηση. Θα δημιουργήσουμε ευαισθητοποίηση, ενδιαφέρον και προτίμηση για το καλύτερο βαμβάκι μεταξύ των καταναλωτών. 


Στόχοι επιπτώσεων

Η Στρατηγική του 2030 αποτελείται από πέντε νέους τομείς στόχους επιπτώσεων για μέτρηση και αναφορά: Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, υγεία του εδάφους, ενδυνάμωση των γυναικών, φυτοφάρμακα και βιώσιμο τρόπο διαβίωσης. Οι στόχοι αντίκτυπου σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς θα παρέχουν μετρήσεις για να διασφαλίσουν μεγαλύτερο αποδεδειγμένο αντίκτυπο και προοδευτική, μετρήσιμη αλλαγή σε επίπεδο πεδίου έως το 2030. Αυτές οι νέες δεσμεύσεις ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030 και βασίζονται στις συμφωνίες που επιτεύχθηκε στο COP26 για την επίτευξη δράσιμου μετριασμού του κλίματος αποτελέσματα για τις κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας.

Για να διαβάσετε σχετικά με τους στόχους επιπτώσεών μας σε αυτούς τους πέντε τομείς, κάντε κλικ εδώ.

2030 Στρατηγική


PDF
11.48 MB

Στρατηγική Better Cotton 2030

Στρατηγική Better Cotton 2030
Αυτή είναι η ατζέντα της Better Cotton για αλλαγή προς το καλύτερο.
Λήψη
PDF
203.76 KB

Σύνοψη στρατηγικής 2030

Σύνοψη στρατηγικής 2030
Μια σελίδα περίληψη της στρατηγικής της Better Cotton 2030, που περιγράφει την αποστολή, τους στρατηγικούς στόχους, τα βασικά θέματα και τους στόχους της Better Cotton.
Λήψη