Η Better Cotton δεσμεύεται να διεξάγει τις δραστηριότητές της με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και αναμένει από όλο το προσωπικό να διατηρεί υψηλά πρότυπα εργασίας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε ύποπτη παράβαση πρέπει να αναφέρεται το συντομότερο δυνατό.  

Whistleblowing είναι η αναφορά ύποπτων αδικημάτων ή κινδύνων σε σχέση με τις δραστηριότητες της Better Cotton. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:  

 • Δωροδοκία, απάτη ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα,  
 • δικαστικές αδικίες, 
 • Κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια, 
 • Βλάβη στο περιβάλλον ή 
 • Οποιαδήποτε παράβαση νομικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας σχετικά με το Whistleblowing.

PDF
197.54 KB

Καλύτερη πολιτική καταγγελίας βαμβακιού

Λήψη

Πώς να υποβάλετε μια αναφορά καταγγελίας

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό. Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα αναφοράς περιστατικών καταγγελίας καταγγελίας παρακάτω ή να στείλετε μια αναφορά απευθείας στο [προστασία μέσω email].

Όταν κάνετε μια αναφορά, προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες εάν είναι δυνατόν: 

 • Ποια είναι η φύση του περιστατικού; 
 • Ποιος ενεπλάκη στο περιστατικό; 
 • Πού έγινε το περιστατικό; 
 • Πότε συνέβη? 
 • Το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πιστεύετε ότι είναι σημαντική ή σχετική. 

Τα αναφερόμενα περιστατικά θα επανεξεταστούν και θα απαντηθούν, όπου είναι δυνατόν, εντός 72 ωρών. 

Εμπιστευτικότητα 

Η Better Cotton θα τηρεί πάντα εμπιστευτικότητα με τυχόν αναφερόμενα περιστατικά, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο όσοι χρειάζεται να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες ενός περιστατικού (για παράδειγμα το προσωπικό που εξετάζει τα εισερχόμενα καταγγελίας ή η ομάδα έρευνας κ.λπ.) θα ενημερώνονται γι' αυτά.