Βασικά ζητήματα βιωσιμότητας

Μερικά από τα ζητήματα βιωσιμότητας που έχουν καίρια σημασία για την παραγωγή Better Cotton


Διαχείριση νερού

Περίπου μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή σοβαρή λειψυδρία και σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει σε περιοχές όπου το γλυκό νερό είναι μολυσμένο. Η φροντίδα για τους υδάτινους πόρους μας – σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο – είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις βιωσιμότητας της εποχής μας.

Υγεία του εδάφους

Το έδαφος είναι το θεμέλιο μιας υγιούς φάρμας και ενός υγιούς κόσμου. Το Better Cotton βοηθά τους αγρότες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές όπως η καλλιέργειες και η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων για τη βελτίωση της υγείας του εδάφους, την αύξηση των αποδόσεων και την προστασία αυτού του ζωτικού πόρου.

Φυτοφάρμακα

Τα φυτοφάρμακα είναι η κύρια μορφή φυτοπροστασίας που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Ενώ εξυπηρετούν έναν ζωτικό σκοπό για τον έλεγχο των παρασίτων και τη διαφύλαξη των αποδόσεων, οι αρνητικές συνέπειές τους δεν πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Κλιματική αλλαγή

Η Better Cotton έχει την ευθύνη και την ευκαιρία να βοηθήσει τον τομέα του βαμβακιού να γίνει μέρος της κλιματικής λύσης, υποστηρίζοντας παράλληλα όσους πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Μάθετε για την Κλιματική Προσέγγιση και πώς επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για να πετύχουμε την αποστολή μας.

Ενδυνάμωση Γυναικών

Η ενδυνάμωση των γυναικών παραμένει μια πιεστική πρόκληση παγκοσμίως. Στη Better Cotton, γνωρίζουμε ότι ένα πιο βιώσιμο μέλλον μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν όλα τα φύλα έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, γι' αυτό αναλαμβάνουμε δράση για την προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω των προγραμμάτων μας και στη βιομηχανία βαμβακιού.

Αξιοπρεπής Εργασία

Η διασφάλιση δίκαιων και ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελεί κεντρικό δόγμα της Better Cotton. Ανακαλύψτε τις κύριες αρχές αξιοπρεπούς εργασίας που εργάζεται για την υποστήριξη του προγράμματος — από την εργασία για την εξάλειψη των παιδιών και την καταναγκαστική εργασία έως την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών.

Βιοποικιλότητα και Χρήση Γης

Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία ή το εύρος της ζωής σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Εκτός από την αισθητική και ηθική της αξία, η βιοποικιλότητα είναι, το πιο σημαντικό, η ραχοκοκαλιά των ανθεκτικών οικοσυστημάτων και ενός σταθερού κλίματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακολουθούμε μια προσεκτική προσέγγιση για τη χρήση γης στο Better Cotton για την προστασία και την αύξηση της βιοποικιλότητας σε εκμεταλλεύσεις βαμβακιού σε όλο τον κόσμο.