Βασικά ζητήματα βιωσιμότητας

Some of the sustainability issues of key relevance in the production of Better Cotton


Διαχείριση Υδάτων

Περίπου μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή σοβαρή λειψυδρία και σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει σε περιοχές όπου το γλυκό νερό είναι μολυσμένο. Η φροντίδα για τους υδάτινους πόρους μας – σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο – είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις βιωσιμότητας της εποχής μας.

Υγεία του εδάφους

Το έδαφος είναι το θεμέλιο μιας υγιούς φάρμας και ενός υγιούς κόσμου. Το Better Cotton βοηθά τους αγρότες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές όπως η καλλιέργειες και η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων για τη βελτίωση της υγείας του εδάφους, την αύξηση των αποδόσεων και την προστασία αυτού του ζωτικού πόρου.

Φυτοφάρμακα

Τα φυτοφάρμακα είναι η κύρια μορφή φυτοπροστασίας που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Ενώ εξυπηρετούν έναν ζωτικό σκοπό για τον έλεγχο των παρασίτων και τη διαφύλαξη των αποδόσεων, οι αρνητικές συνέπειές τους δεν πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Κλιματική αλλαγή

Better Cotton has a responsibility and opportunity to help shift the cotton sector to become part of the climate solution, while supporting those most affected by climate change. Learn about our Climate Approach and how we are accelerating our efforts in order to achieve our mission.

Ισότητα των φύλων

Η ανισότητα των φύλων παραμένει μια πιεστική πρόκληση παγκοσμίως. Στην Better Cotton, γνωρίζουμε ότι ένα πιο βιώσιμο μέλλον μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν όλα τα φύλα έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες.

Αξιοπρεπής Εργασία

Η διασφάλιση δίκαιων και ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελεί κεντρικό δόγμα της Better Cotton. Ανακαλύψτε τις κύριες αρχές αξιοπρεπούς εργασίας που εργάζεται για την υποστήριξη του προγράμματος — από την εργασία για την εξάλειψη των παιδιών και την καταναγκαστική εργασία έως την προώθηση ισότητα των φύλων.

Βιοποικιλότητα και Χρήση Γης

Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία ή το εύρος της ζωής σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Εκτός από την αισθητική και ηθική της αξία, η βιοποικιλότητα είναι, το πιο σημαντικό, η ραχοκοκαλιά των ανθεκτικών οικοσυστημάτων και ενός σταθερού κλίματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακολουθούμε μια προσεκτική προσέγγιση για τη χρήση γης στο Better Cotton για την προστασία και την αύξηση της βιοποικιλότητας σε εκμεταλλεύσεις βαμβακιού σε όλο τον κόσμο.