Βασικά ζητήματα βιωσιμότητας

Μερικά από τα ζητήματα βιωσιμότητας που έχουν καίρια σημασία για την παραγωγή καλύτερου βαμβακιού


Διαχείριση Υδάτων

Περίπου μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή σοβαρή λειψυδρία και σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει σε περιοχές όπου το γλυκό νερό είναι μολυσμένο. Η φροντίδα για τους υδάτινους πόρους μας – σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο – είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις βιωσιμότητας της εποχής μας.

Υγεία του εδάφους

Το έδαφος είναι το θεμέλιο μιας υγιούς φάρμας και ενός υγιούς κόσμου. Το Better Cotton βοηθά τους αγρότες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές όπως η καλλιέργειες και η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων για τη βελτίωση της υγείας του εδάφους, την αύξηση των αποδόσεων και την προστασία αυτού του ζωτικού πόρου.

Φυτοφάρμακα

Τα φυτοφάρμακα είναι η κύρια μορφή φυτοπροστασίας που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Ενώ εξυπηρετούν έναν ζωτικό σκοπό για τον έλεγχο των παρασίτων και τη διαφύλαξη των αποδόσεων, οι αρνητικές συνέπειές τους δεν πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Ως μία από τις μεγαλύτερες καλλιέργειες στον κόσμο, το βαμβάκι συμβάλλει στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Μάθετε πώς η εκπαίδευση Better Cotton βοηθά τους αγρότες να μειώσουν τις εκπομπές τους και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ισότητα των φύλων

Η ανισότητα των φύλων παραμένει μια πιεστική πρόκληση παγκοσμίως. Στην Better Cotton, γνωρίζουμε ότι ένα πιο βιώσιμο μέλλον μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν όλα τα φύλα έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες.

Αξιοπρεπής Εργασία

Η διασφάλιση δίκαιων και ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελεί κεντρικό δόγμα της Better Cotton. Ανακαλύψτε τις κύριες αρχές αξιοπρεπούς εργασίας που εργάζεται για την υποστήριξη του προγράμματος — από την εργασία για την εξάλειψη των παιδιών και την καταναγκαστική εργασία έως την προώθηση ισότητα των φύλων.

Κλιματική αλλαγή