PDF
5.17 MB

Καλύτερες αρχές και κριτήρια βαμβακιού v.3.0

Καλύτερες αρχές και κριτήρια βαμβακιού v.3.0
Λήψη

Η επίτευξη του οράματός μας για έναν κόσμο όπου το καλύτερο βαμβάκι είναι ο κανόνας και οι βαμβακοκαλλιεργητές και οι κοινότητές τους θα ευδοκιμούν απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση και ένα αυστηρό πρότυπο που ταιριάζει.

Ένα κρίσιμο στοιχείο του Better Cotton Standard System είναι οι Better Cotton Principles and Criteria (P&C), που καθορίζουν τον παγκόσμιο ορισμό του Better Cotton μέσω έξι κατευθυντήριων αρχών.

Ακολουθώντας αυτές τις αρχές, οι Better Cotton Farmers παράγουν βαμβάκι με τρόπο που είναι καλύτερος για τους ίδιους, τις κοινότητές τους και το περιβάλλον.

i

Πρόσθετα Έγγραφα Αναφοράς

 • P&C v.3.0 – Δείκτες με χρονοδιάγραμμα καθυστερημένης υλοποίησης 96.57 KB

 • P&C v.3.0 – Απαιτήσεις δεδομένων αγροκτήματος 200.42 KB

 • P&C v.3.0 – Διαδικασία έκτακτης χρήσης άκρως επικίνδυνων φυτοφαρμάκων 196.65 KB

 • P&C v.3.0 – Κατάλογος Καλύτερων Υψηλά Επικίνδυνων Παρασιτοκτόνων Βαμβακιού 142.92 KB

 • P&C v.3.0 – Καλύτερη λίστα απαγορευμένων φυτοφαρμάκων από βαμβάκι 133.56 KB

 • P&C v.3.0 – Λίστα υψηλών περιβαλλοντικών κινδύνων καλύτερης ποιότητας από βαμβάκι 127.42 KB

 • P&C v.3.0 – Better Cotton CMR Pesticides List 129.85 KB

Αρχές και Οριζόντιες Προτεραιότητες

Οι Αρχές και τα Κριτήριά μας διαρθρώνονται γύρω από έξι Αρχές και τις δύο Οριζόντιες Προτεραιότητες.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου, η έκδοση 3.0 του P&C έχει εξορθολογιστεί και οι απαιτήσεις έχουν ενισχυθεί σε όλους τους θεματικούς τομείς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν σχετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα σε επίπεδο πεδίου. Το P&C v.3.0 περιλαμβάνει έντονη εστίαση στον κοινωνικό αντίκτυπο, με νέες απαιτήσεις σχετικά με το φύλο και τα μέσα διαβίωσης, και ορισμένες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοπρεπή εργασία.

Συνεχίζει να τονίζει τη σημασία της αειφόρου χρήσης των Φυσικών Πόρων και των υπεύθυνων μέτρων Προστασίας των Καλλιεργειών και αναφέρεται πιο ρητά στη λήψη μέτρων που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα. Η νέα αρχή διαχείρισης θα βοηθήσει να χτιστούν γερά θεμέλια ώστε οι παραγωγοί να ευδοκιμήσουν σε όλους τους θεματικούς τομείς, μετατοπίζοντας την εστίαση από την πρακτική υιοθέτηση σε απτά αποτελέσματα.

Αρχές

Κοινωνικών Δικτύων

Τα νοικοκυριά βαμβακοκαλλιέργειας διαθέτουν ισχυρή ολοκληρωμένη εκμετάλλευση διαχείριση συστήματα για την εξασφάλιση επιπτώσεων βιωσιμότητας σε επίπεδο πεδίου.

Υποστηρίζουμε τα νοικοκυριά των αγροτών να λειτουργούν ένα καλά ενημερωμένο, αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα διαχείρισης που έχει αντίκτυπο στη βιωσιμότητα μέσω συνεχούς βελτίωσης και χτίζει διαφάνεια και εμπιστοσύνη στην αγορά. Η καλή διαχείριση περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι προσεγγίσεις συνεργασίας και χωρίς αποκλεισμούς επικεντρώνονται και ότι οι δύο εγκάρσιες προτεραιότητες, η ισότητα των φύλων και η δράση για το κλίμα, λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις.

Οι κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας προωθούν πρακτικές αναγέννησης, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και να χρησιμοποιεί υπεύθυνα τη γη και το νερό

Υποστηρίζουμε τους αγρότες στην υιοθέτηση βασικών πρακτικών αναγέννησης που βελτιώνουν την υγεία του εδάφους τους, διατηρούν και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και τα φυσικά οικοσυστήματα και βελτιστοποιούν την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού. Όλα αυτά αυξάνουν την απόδοση των καλλιεργειών, βελτιώνουν την ανθεκτικότητα των αγροτικών κοινοτήτων στην κλιματική αλλαγή και συμβάλλουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της γεωργίας στο κλίμα μας. Μαζί, αυτές οι πρακτικές λειτουργούν για την προστασία και τη βελτίωση των πιο ζωτικών πόρων για τις κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας.

Οι κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας ελαχιστοποιούν τις επιβλαβείς επιπτώσεις του προστασία των καλλιεργειών πρακτικές

Υποστηρίζουμε τους αγρότες στην κατανόηση και την εφαρμογή προσεγγίσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων. Αυτή η προσέγγιση προωθεί πρακτικές για να ξεκινήσουν τα φυτά υγιή, προωθεί τεχνικές μη χημικής καταπολέμησης παρασίτων και διασφαλίζει αποτελεσματική παρακολούθηση παρασίτων προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα συμβατικά φυτοφάρμακα. Το Better Cotton βοηθά επίσης τα αγροτικά νοικοκυριά να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση υψηλών επικίνδυνων φυτοφαρμάκων, τα οποία ενέχουν μεγάλους κινδύνους τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία των αγροτικών κοινοτήτων. Το Better Cotton ενισχύει επίσης την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον υπεύθυνο χειρισμό των φυτοφαρμάκων.

Οι κοινότητες καλλιέργειας βαμβακιού φροντίζουν και συντηρούν ποιότητα ινών

Υποστηρίζουμε τους αγρότες στην υιοθέτηση καλών πρακτικών από την επιλογή σπόρων έως τη συγκομιδή, την αποθήκευση και τη μεταφορά του βαμβακιού σπόρων τους για τη μείωση της ανθρωπογενούς μόλυνσης και των σκουπιδιών. Αυτό ενισχύει την αξία του βαμβακιού και οδηγεί σε καλύτερη τιμή για τους αγρότες.

Αξιοπρεπής εργασία

Οι κοινότητες καλλιέργειας βαμβακιού προωθούν αξιοπρεπής δουλειά

Υποστηρίζουμε τους αγρότες να διασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Αυτά περιλαμβάνουν εργασιακά περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους παιδικής εργασίας, καταναγκαστικής εργασίας, παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, βίας και διακρίσεων. Αυτό καλύπτει επίσης τη διασφάλιση της ελευθερίας οργάνωσης και διαπραγμάτευσης αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης και την παροχή πρόσβασης σε μηχανισμούς υποβολής παραπόνων και αποκατάστασης. Περιλαμβάνει δίκαιες αμοιβές και ίσες ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη, καθώς και αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Όλα αυτά συμβάλλουν τελικά στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης και της ευημερίας των αγροτικών κοινοτήτων.

Οι κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας έχουν περισσότερα βιώσιμων μέσων διαβίωσης και ανθεκτικότητα

Συνεργαζόμαστε με αγρότες, εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα γυναίκες και νέους, για να αντιμετωπίσουμε βασικές προκλήσεις και να τους βοηθήσουμε να ζήσουν μια αξιοπρεπή και ευτυχισμένη ζωή ανθεκτική σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Διατομεακές Προτεραιότητες

Οι κοινότητες καλλιέργειας βαμβακιού αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις του αλλαγή του κλίματος και υποστήριξη μετριαστικών επιπτώσεων της γεωργίας στο κλίμα

Υποστηρίζουμε τους αγρότες στον εντοπισμό και την εφαρμογή τοπικών σχετικών πρακτικών και δραστηριοτήτων που βοηθούν τις αγροτικές κοινότητες να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή/και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της σε ολόκληρη την P&C.

Οι κοινότητες εκτροφής βαμβακιού εργάζονται προς τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων

Συνεργαζόμαστε με τις αγροτικές κοινότητες για την ευαισθητοποίηση και τη λήψη μέτρων για την καλύτερη αναγνώριση και συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες σε επίπεδο αγροκτήματος.

Ακολουθώντας αυτές τις αρχές, οι Better Cotton Farmers παράγουν βαμβάκι με τρόπο που είναι καλύτερος για τους ίδιους, τις κοινότητές τους και το περιβάλλον.

Ιστορία και αναθεώρηση

Στη Better Cotton, πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της εργασίας μας – συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μας.

Σύμφωνα με τους κώδικες καλών πρακτικών ISEAL για εθελοντικά πρότυπα, επανεξετάζουμε περιοδικά το πρότυπο σε επίπεδο αγροκτήματος – τις Αρχές και τα Κριτήρια Καλύτερης Βαμβακιού (P&C). Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις παραμένουν τοπικά σχετικές, αποτελεσματικές και ενημερωμένες με καινοτόμες γεωργικές και κοινωνικές πρακτικές.

Οι αρχές και τα κριτήρια για το καλύτερο βαμβάκι αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά το 2010 με τη συμβολή των Περιφερειακών Ομάδων Εργασίας στη Βραζιλία, την Ινδία, το Πακιστάν και τη Δυτική και Κεντρική Αφρική, μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής, Better Cotton Partners (συμπεριλαμβανομένων ειδικών και κριτικών φίλων) και δημόσια διαβούλευση.

Οι Αρχές και τα Κριτήρια δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 2010 και αναθεωρήθηκαν επίσημα μεταξύ 2015 και 2017 και ξανά μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2023.

Οι στόχοι της τελευταίας αναθεώρησης ήταν να ευθυγραμμιστεί εκ νέου η P&C με νέους τομείς εστίασης και προσεγγίσεις (συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής Better Cotton 2030), για να εξασφαλιστεί ότι παραμένει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης που οδηγεί σε επιπτώσεις στη βιωσιμότητα σε επίπεδο πεδίου και για την αντιμετώπιση προκλήσεων και διδάγματα από το παρελθόν.

Το προσχέδιο των αναθεωρημένων Αρχών και Κριτηρίων (P&C) v.3.0 έλαβε επίσημη έγκριση από το Better Cotton Council στις 7 Φεβρουαρίου 2023 και το νέο πρότυπο τέθηκε σε ισχύ για την αδειοδότηση από τη σεζόν 2024/25.

Η επόμενη αναθεώρηση των Αρχών και των Κριτηρίων προγραμματίζεται για το 2028.

Αξιοπιστία

Το Better Cotton είναι συμβατό με τον κώδικα ISEAL. Το σύστημά μας, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και κριτηρίων για το καλύτερο βαμβάκι, έχει αξιολογηθεί ανεξάρτητα με τους Κώδικες Καλής Πρακτικής της ISEAL. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ isealalliance.org.

Επικοινωνια

Ερωτήσεις, καθώς και προτάσεις για αναθεωρήσεις ή διευκρινίσεις των αρχών και κριτηρίων Better Cotton, μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή μέσω τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Βασικά Έγγραφα

Βασικές Αρχές και Έγγραφα Κριτηρίων
 • Όροι εντολής για τις αρχές και τα κριτήρια για το καλύτερο βαμβάκι v2.0 141.77 KB

 • Τυπική ρύθμιση και διαδικασία αναθεώρησης v2.0 1.39 MB

 • Αρχές και Κριτήρια v.3.0 Μεταφραστική Πολιτική 105.59 KB

Έγγραφα Υποστήριξης Σχετικά με Θέματα
 • P&C v.3.0 – Αποφάσεις έκτακτης χρήσης άκρως επικίνδυνων φυτοφαρμάκων 2024 157.25 KB

Έγγραφα Αναθεώρησης 2021-2023
 • Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2021-2023 – Όροι εντολής της επιτροπής προτύπων 148.95 KB

 • Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2021-2023 – Επισκόπηση 191.38 KB

 • Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2021-2023 – Δημόσια διαβούλευση Περίληψη σχολίων 9.56 MB

 • Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2021-2023 – Σχέδιο διαβούλευσης 616.07 KB

Έγγραφα Αναθεώρησης 2015-2017
 • Better Cotton P&C: 2015-17 Standard Setting and Revision Procedure 452.65 KB

 • Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2015-17 – Επισκόπηση 161.78 KB

 • Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2015-17 – Δημόσια Έκθεση 240.91 KB

 • Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2015-17 – Σύνοψη 341.88 KB

 • Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2015-17 – Q&A 216.27 KB

 • Better Cotton P&C: Διαδικασία αναθεώρησης 2015-17 159.86 KB

Παλιές εκδόσεις του προτύπου
PDF
4.31 MB

Better Cotton Principles and Criteria v2.1

Λήψη