Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τη σελίδα. Καθορίζει τους όρους που ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου Better Cotton Initiative (BCI) και οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου του και όλου του υλικού που εμφανίζεται στο www.bettercotton.org («ο ιστότοπος»). Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετοι όροι σε άλλες σελίδες που ισχύουν για συγκεκριμένα μέρη της Ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ο ιστότοπος είναι ένας ιστότοπος που λειτουργεί από την BCI, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Ελβετία. Ο Ιστότοπος προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα («Δικαιώματα») που ανήκουν στην BCI. Όλα αυτά τα Δικαιώματα διατηρούνται.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον Ιστότοπο:
» Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε υλικό από τον Ιστότοπο όπως είναι εύλογο για δική σας ιδιωτική και προσωπική χρήση.
» Μπορείτε επίσης να προωθήσετε τέτοιο υλικό από τον Ιστότοπο σε άλλα άτομα για ιδιωτική και προσωπική χρήση, υπό τον όρο ότι πιστώνετε την BCI ως την πηγή του και προσθέτετε τη διεύθυνση του ιστότοπου: www.bettercotton.org. Πρέπει να επιστήσετε την προσοχή τους σε αυτούς τους όρους που ισχύουν και για αυτούς. και
» Μπορείτε να παρέχετε συνδέσμους προς τον Ιστότοπο υπό τον όρο ότι μεταβαίνουν μόνο στην αρχική σελίδα και υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο, νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη της BCI ή την εκμεταλλεύεται. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο που να προτείνει οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή έγκρισης εκ μέρους της BCI όπου δεν υπάρχει.

Ο ιστότοπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μεταξύ άλλων για εμπορικούς σκοπούς, και δεν μπορείτε με άλλο τρόπο να τον αναπαράγετε, να τον επαναχρησιμοποιήσετε ή να τον αναδιανείμετε ή να τον πλαισιώσετε ή να τον συνδέσετε σε βάθος σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της BCI . Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή πραγματοποιήσετε λήψη οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα θα παύσει αμέσως και θα πρέπει, κατ' επιλογή της BCI, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και οι επωνυμίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ανήκουν στην BCI ή στα Μέλη και Συνεργάτες της. Δεν παραχωρούνται δικαιώματα χρήσης οποιουδήποτε από αυτά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Έχει χρησιμοποιηθεί εύλογη δεξιότητα και φροντίδα για την παραγωγή της Ιστοσελίδας, αλλά έχει σχεδιαστεί μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση από την BCI ή τους προμηθευτές της ότι η Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν στατιστικών στοιχείων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα) είναι ακριβής, πλήρης ή ενημερωμένη. Ως εκ τούτου, η BCI αποποιείται κάθε ευθύνης και ευθύνης που απορρέει από οποιαδήποτε εξάρτηση από οποιονδήποτε επισκέπτη της Ιστοσελίδας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενό της.

Ο ιστότοπος, κατά καιρούς, μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και υπηρεσίες που διαχειρίζονται μέρη ανεξάρτητα από την BCI. Η BCI λαμβάνει εύλογες προφυλάξεις κατά την επιλογή αυτών, αλλά εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον Ιστότοπο, η BCI δεν τις εγκρίνει και δεν φέρει καμία ευθύνη (όπως ορίζεται παρακάτω) για οποιοδήποτε υλικό περιέχεται σε αυτές ή για τη χρήση τους ή οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων συλλέγονται από τέτοια μέρη.

Η BCI, τα μέλη και οι συνεργάτες της λαμβάνουν εύλογες προφυλάξεις για την αποτροπή ιών υπολογιστών ή οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία υπολογιστών ή περιουσιακών στοιχείων ή με άλλο τρόπο να εμπλακούν σε κακή χρήση υπολογιστή («Κακόβουλα Προγράμματα») στον Ιστότοπο, αλλά δεν μπορούν να φέρουν καμία ευθύνη για αυτά ( όπως ορίζεται παρακάτω). Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας εισάγοντας εν γνώσει σας Κακόβουλα Προγράμματα. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στον Ιστότοπο. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον Ιστότοπο μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσίας που διανέμεται. Με την παράβαση αυτής της διάταξης, ενδέχεται να διαπράξετε αδίκημα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η BCI θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση σε οποιεσδήποτε σχετικές αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστεί με οποιεσδήποτε τέτοιες αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα θα παύσει αμέσως.

Η BCI στοχεύει να ενημερώνει τακτικά την Ιστοσελίδα και μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η BCI μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να τον κλείσει επ' αόριστον. Η BCI δεν φέρει καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Οποιοδήποτε υλικό στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο ανά πάσα στιγμή και η BCI δεν υποχρεούται να ενημερώσει τέτοιο υλικό.

Χρήση εικόνων

Όλες οι εικόνες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πνευματικά δικαιώματα © Better Cotton Initiative και των αντίστοιχων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εικόνες σε αυτόν τον Ιστότοπο μπορούν να αναπαραχθούν μόνο για μη εμπορική, επιστημονική, εκπαιδευτική και προσωπική χρήση. Η αντιγραφή ή η αναδιανομή με οποιονδήποτε τρόπο για προσωπικό ή εταιρικό κέρδος δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια από την Better Cotton Initiative. Απαγορεύεται ρητά η εμπορική δημοσίευση, εκμετάλλευση ή χρήση εικόνων, γραφικών ή αρχείων html της Better Cotton Initiative σε εμπορικούς ιστότοπους.

Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν, να εκτυπώσουν, να φωτοτυπήσουν και να διανείμουν αυτές τις εικόνες για δική τους μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται η ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων Better Cotton Initiative – © Better Cotton Initiative – και ο φωτογράφος ή ο καλλιτέχνης (εάν δίνεται). Οι χρήστες που τοποθετούν οποιαδήποτε εικόνα στον ιστότοπό τους πρέπει να τοποθετήσουν τη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και το πιστωτικό όριο δίπλα ή πάνω στην ίδια την εικόνα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Η BCI είναι πολύ προσεκτική στην επικοινωνία δεδομένων με απλό και σαφή τρόπο.

Μέχρι σήμερα, η BCI δεν έχει συλλέξει δείκτες αποτελεσμάτων για αρκετό καιρό ώστε να είναι σε θέση να αποδείξει τον αντίκτυπο, κάτι που θα απαιτήσει δεδομένα πέντε ετών. Ωστόσο, έχουμε δεδομένα που δείχνουν πώς συγκρίνονται οι παραγωγοί Better Cotton με τους αγρότες ελέγχου που χρησιμοποιούν συμβατικές μεθόδους για την καλλιέργεια βαμβακιού. Καθώς συλλέγουμε έναν αυξανόμενο όγκο δεδομένων από έτος σε έτος, θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω μελέτες για τον εντοπισμό του πραγματικού αντίκτυπου. Η BCI στοχεύει να ενημερώνει τακτικά την Ιστοσελίδα και μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η BCI μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να τον κλείσει επ' αόριστον.