Εργαζόμαστε σκληρά για να μεταμορφώσουμε τον παγκόσμιο τομέα του βαμβακιού καθιστώντας το Better Cotton ένα βιώσιμο, κύριο προϊόν. Οι άμεσες επενδύσεις σε αγρότες και έργα σε επίπεδο αγρού είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το Ταμείο Καλύτερης Ανάπτυξης και Καινοτομίας Βαμβακιού (Better Cotton GIF ή το Ταμείο) είναι το βασικό μας όχημα για την πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων.

Το Better Cotton GIF διέπεται από το Καλύτερο Συμβούλιο βαμβακιού σε συνεργασία με Better Cotton Retailer and Brand Members, Better Cotton Civil Society μέλη και δωρητές.

Διοχέτευση κεφαλαίων απευθείας στις αγροτικές κοινότητες

Το Better Cotton GIF προσδιορίζει και πραγματοποιεί στρατηγικές επενδύσεις σε προγράμματα και καινοτομίες σε επίπεδο πεδίου Better Cotton. Είναι ένα μέρος των δύο πόντων μας Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων. Δίπλα στο Better Cotton Standard System, οι επενδύσεις σε επίπεδο πεδίου που πραγματοποιούνται μέσω του Better Cotton GIF διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο δίνοντάς μας τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε περισσότερους αγρότες και να τους εκπαιδεύσουμε σε πρακτικές βιώσιμης γεωργίας.

Better-Cotton-Growth-and-Innovation-Fund_2
PDF
7.22 MB

Better Cotton Growth and Innovation Fund Mission and Vision

Better Cotton Growth and Innovation Fund Mission and Vision
Αυτό το έγγραφο καθορίζει το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και τους στόχους του Ταμείου Καλύτερης Ανάπτυξης και Καινοτομίας Βαμβακιού για την τρέχουσα στρατηγική περίοδο της Better Cotton.
Λήψη
PDF
72.63 MB

Κατευθυντήριες γραμμές για τα Ταμεία Καλύτερης Ανάπτυξης Βαμβακιού και Καινοτομίας

Κατευθυντήριες γραμμές για τα Ταμεία Καλύτερης Ανάπτυξης Βαμβακιού και Καινοτομίας
Οδηγίες για τα τέσσερα κανάλια Growth and Innovation Fund: Small Farm Fund, Knowledge Partner Fund, Innovation and Learning Fund και Large Farm Fund.
Λήψη
PDF
16.24 MB

Ετήσια έκθεση Better Cotton Growth and Innovation Fund 2022-23

Ετήσια έκθεση Better Cotton Growth and Innovation Fund 2022-23
Αυτή η έκθεση εξετάζει ορισμένα από τα επιτεύγματα του GIF τη σεζόν 2022-23 και τις αλλαγές που υπέστη το ίδιο το Ταμείο.
Λήψη

Μάθετε περισσότερα για το Better Cotton GIF

Ποιος διαχειρίζεται το Ταμείο;

Το Better Cotton GIF διέπεται από το Καλύτερο Συμβούλιο βαμβακιού σε συνεργασία με Better Cotton Retailer and Brand Members, Better Cotton Civil Society μέλη και δωρητές.

Στο πλαίσιο του Ταμείου, εκπρόσωποι της Better Cotton σχηματίζουν τη Γραμματεία Better Cotton GIF. Είναι υπεύθυνοι για την πρόταση και την εφαρμογή της στρατηγικής του Ταμείου, τη διαχείριση και την επεξεργασία εφαρμογών, την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και την αναφορά δραστηριοτήτων του Ταμείου.

Δύο πολυμερείς επιτροπές υποστηρίζουν και εγκρίνουν το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου. Better Cotton Μέλη που πληρούν ορισμένα κριτήρια καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτές τις επιτροπές και να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου.

Επιτροπή Αγοραστών και Επενδυτών

Αποτελούμενη από Μέλη λιανικής και επωνυμίας και χρηματοδότες, αυτή η επιτροπή εξετάζει και εγκρίνει το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα Better Cotton GIF και τον ετήσιο προϋπολογισμό, ενώ προτείνει επίσης νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Βοηθούν επίσης στη σύνδεση της προσφοράς και της ζήτησης Better Cotton παρέχοντας πληροφορίες και υποστήριξη για τον τομέα και παρακολουθώντας τα εξελισσόμενα πρότυπα ζήτησης σε διαφορετικές γεωγραφίες.

Επιτόπια Επιτροπή Καινοτομίας και Επιπτώσεων

Αποτελούμενη από Μέλη λιανικής και επωνυμίας, χρηματοδότες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αυτή η επιτροπή επιβλέπει την ετήσια διαδικασία αίτησης Better Cotton GIF και εγκρίνει την κατανομή επενδύσεων του Ταμείου για έργα ανάπτυξης ικανοτήτων και προγράμματα που παρέχονται από Εταίρους Προγράμματος, καθώς και για έργα καινοτομίας και μάθησης.

Ποιος επενδύει στο Ταμείο;

Οι συνεισφορές στο Ταμείο προέρχονται από τρεις κύριες πηγές:

  • Καλύτερος λιανοπωλητής βαμβακιού και μέλη επωνυμίας: Η Better Cotton Retailer και τα μέλη της επωνυμίας συνεισφέρουν στο Ταμείο μέσω μιας αμοιβής που βασίζεται στον όγκο του Better Cotton που προμηθεύονται. Αυτή η χρέωση επιτρέπει στις επωνυμίες να υποστηρίζουν άμεσα και αποτελεσματικά προγράμματα σε επίπεδο πεδίου.
  • Θεσμικοί χορηγοί και κυβερνητικοί φορείς: Για να διασφαλίσουμε ότι το Ταμείο μπορεί να έχει αποτελεσματικό αντίκτυπο στις κοινότητες Better Cotton σε όλο τον κόσμο, βασιζόμαστε σε παγκόσμιους θεσμικούς χορηγούς και κυβερνητικούς φορείς, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις χρεώσεις που συνεισφέρουν οι Better Cotton Retailer και τα Brand Members.
  • Συνεργάτες προγράμματος: Οι εταίροι του προγράμματος Better Cotton ενθαρρύνονται να επενδύουν άμεσα στα έργα που εκτελούν μέσω του Ταμείου.
Ποια είναι η εμβέλεια του Ταμείου;

Την εποχή του βαμβακιού 2020-21, το Ταμείο συνεργάζεται με 1.8 εκατομμύρια* βαμβακοκαλλιεργητές στην Ινδία, το Πακιστάν, την Κίνα, τη Μοζαμβίκη και την Τουρκία. Οι αγρότες έχουν λάβει εκπαίδευση και υποστήριξη από το Ταμείο μέσω των Εταίρων του Προγράμματος. Το Better Cotton GIF επένδυσε άμεσα 8.4 εκατ. ευρώ από προμήθεια βάσει όγκου από Better Cotton Retailer και Brand Μέλη και δωρητές (DFAT, Laudes Foundation και IDH) και κινητοποίησε επιπλέον 2.9 εκατομμύρια ευρώ σε συγχρηματοδότηση από τους εταίρους του προγράμματος για τη δημιουργία συνολική αξία χαρτοφυλακίου 11.3 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά στοιχεία της σεζόν 2020-21 δημοσιεύτηκαν απόΚαλύτερο βαμβάκιin Η Ετήσια Έκθεση 2021 της Better Cotton.

Τι είδους έργα χρηματοδοτεί το Better Cotton GIF;

Το Better Cotton GIF επενδύει σε έργα που εκτελούνται από εγκεκριμένους συνεργάτες του προγράμματος Better Cotton. Αυτά τα έργα επικεντρώνονται στη δημιουργία ικανοτήτων που βοηθά τους αγρότες να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές σύμφωνα με τις αρχές και τα κριτήρια για το καλύτερο βαμβάκι. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Better Cotton GIF στοχεύουν να αποφέρουν απτά οφέλη – κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά – στους αγρότες, τους εργαζόμενους και τις αγροτικές κοινότητες.

Το Better Cotton GIF χρηματοδοτεί δύο τύπους έργων:

  • Έργα που παραδίδονται από συνεργάτες του προγράμματος Better Cotton που δραστηριοποιούνται στις χώρες που εστιάζουν στο Better Cotton GIF.
  • Έργα καινοτομίας και μάθησης που καλύπτουν θεματικές ανάγκες που έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής μεταξύ εταίρων ή χωρών.
Πώς κατανέμεται η χρηματοδότηση;

Better Cotton Program Partners που δραστηριοποιείται σε χώρες του προγράμματος Better Cotton GIF, με αποδεδειγμένη ικανότητα να πραγματοποιούν έργα Better Cotton σύμφωνα με την ετήσια στρατηγική Better Cotton GIF, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις έργων στο Ταμείο ετησίως.

Μετά από μια αυστηρή διαδικασία αναθεώρησης, διατίθεται χρηματοδότηση σε έργα που ευθυγραμμίζονται με παγκόσμιες προτεραιότητες και σε επίπεδο χώρας και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.Τον Ιανουάριο, οι προτάσεις που επιλέγονται παρουσιάζονται στην Επιτροπή Καινοτομίας και Επιπτώσεων Επιτόπου (FIIC) και τα μέλη ψηφίζουν για κάθε πρόταση.

Χώρες εστίασης

Για την εποχή του βαμβακιού 2021-22, οι χώρες στρατηγικής εστίασης του Ταμείου είναι η Ινδία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Μοζαμβίκη και το Μάλι.

Πώς υποβάλλω πρόταση στο Ταμείο;

Οι συνεργάτες του προγράμματος Better Cotton που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν χρηματοδότηση για μια χώρα με επίκεντρο το Better Cotton GIF ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτημα ενδιαφέροντος οποιαδήποτε στιγμή του έτους. Για να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το δικό μας φόρμα επικοινωνίας και προσθέστε τη γραμμή θέματος "Καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης GIF από βαμβάκι".

Εάν είστε συνεργάτης του προγράμματος Better Cotton που εργάζεστε σε μια χώρα που δεν αποτελεί περιοχή εστίασης για το Ταμείο, επικοινωνήστε με την κύρια επαφή της Better Cotton για περισσότερες πληροφορίες.

Καθώς συνεχίζουμε να κλιμακώνουμε το Better Cotton, οι επενδύσεις από θεσμικούς εταίρους θα είναι το κλειδί για την επιτυχία μας.

Στο περιβάλλον μας, κάθε δεκάρα μετράει, επομένως η χρηματοδότηση που λαμβάνουμε από το Better Cotton GIF κάνει τη διαφορά.

Έργα που χρηματοδοτούνται από το Better Cotton GIF

Κατά τη διάρκεια της σεζόν για το βαμβάκι 2020-21, χρηματοδοτήθηκε το Better Cotton GIF44 έργα που διαχειρίζονται 29 εταίροι του προγράμματος Better Cotton ή/και τοπικοί εταίροι τους. Παρακάτω είναι μια επιλογή από έργα καινοτομίας και μάθησης που χρηματοδοτήθηκαν από το Better Cotton GIF κατά τη διάρκεια της σεζόν 2020-21.

Εργαλείο ανάπτυξης ικανότητας διευκόλυνσης πεδίου — Ινδία

Το 2019, το Better Cotton GIF δημιούργησε πιλοτικά μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης ανάπτυξης δεξιοτήτων για Field Facilitators (FFs) στη Μαχαράστρα και στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα συνεπές σύνολο δεξιοτήτων μεταξύ των Better Cotton Program Partners (PPs) στην περιοχή. Στο πιλοτικό συμμετείχαν έξι PP και 634 FF.

Επίπτωση: Η τελική έκδοση της πλατφόρμας εκμάθησης — που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 — αναπτύχθηκε και φιλοξενήθηκε από το ABARA Learning Management System. Οι FF μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για να εξατομικεύσουν και να αυτοκατευθύνουν τη μάθησή τους σε θέματα όπως η υγεία του εδάφους, η τήρηση αρχείων, η ασφαλής χρήση φυτοφαρμάκων, η διαχείριση παρασίτων και ο κύκλος ανάπτυξης του βαμβακιού. Είναι διαθέσιμο για 2,100 FF σε έξι τοπικές γλώσσες (Αγγλικά, Χίντι, Γκουτζαράτι, Μαράθι, Τελούγκου και Παντζάμπι). Την εποχή του βαμβακιού 2021-22, το Better Cotton GIF θα χρηματοδοτήσει την έναρξη της πλατφόρμας στο Πακιστάν με εκπαιδευτικό υλικό για FFs διαθέσιμο στα Ουρντού και προσαρμοσμένο στο τοπικό πλαίσιο.


Μελέτη Καλλιεργειών και Πρακτικών Καλλιέργειας με το Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας - Η.Π.Α

Το 2019, το Better Cotton GIF συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας για να χρηματοδοτήσει έρευνα για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της παραγωγής βαμβακιού με καλλιέργειες και λίγη άροση έναντι μη καλλιέργειας και συμβατικές πρακτικές άροσης. Τα αποτελέσματα από το πρώτο έτος της μελέτης δείχνουν ότι τα χωράφια βαμβακιού που χρησιμοποιούν καλλιέργειες έχουν καλύτερη διείσδυση νερού και υγεία του εδάφους σε σύγκριση με τα συμβατικά χωράφια.

Επίπτωση: Τα πεδία επίδειξης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης θα συνεχίσουν να παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε εργαζόμενους στον τομέα της γεωργικής επέκτασης, ερευνητές, αγρότες και ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα αυτές τις πρακτικές. Με τη σειρά του, αυτό θα βοηθήσει την Better Cotton να αυξήσει την υιοθέτηση πιο βιώσιμων πρακτικών σε ολόκληρη τη χώρα.


Έρευνα πολυλειτουργικών ρυθμιστικών διαλυμάτων βλάστησης - Ισραήλ

Τον Απρίλιο του 2020, το Ταμείο συνεργάστηκε με το Israel Cotton Production and Marketing Board (ICB) για να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα των πολυλειτουργικών ρυθμιστικών διαλυμάτων βλάστησης (MFVBs) στον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργικής απορροής (όπως ιζήματα, θρεπτικά συστατικά και αγροχημικά) και τη βελτίωση του οικοσυστήματος στην και γύρω από φάρμες βαμβακιού.

Επίπτωση: Το 2020, η ICB δημιούργησε οικόπεδα επίδειξης με MFVB τα οποία παρακολουθεί επί του παρόντος. Το 2021, θα πραγματοποιήσουν έρευνες αγροτών για να αξιολογήσουν την προθυμία των αγροτών να υιοθετήσουν αυτήν την πρακτική διατήρησης. Με βάση τα ευρήματά τους, θα αναπτύξουν προσαρμοσμένα εργαλεία και μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τους αγρότες για να μάθουν περισσότερα για τα αγροοικολογικά συστήματα, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και τις πρακτικές διατήρησης του περιβάλλοντος με τα MFVB.

Συμμετάσχετε, κάντε έναν αντίκτυπο

Για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο μέσω του Ταμείου και διευρύνουμε την αποστολή Better Cotton, βασιζόμαστε στην υποστήριξη των συνεργατών μας. Συνεισφέροντας στο Ταμείο, ευθυγραμμίζεστε ενεργά με την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και κατευθύνετε τα κεφάλαια εκεί που έχουν μεγαλύτερη σημασία - τις αγροτικές κοινότητες. Ελάτε μαζί μας για να μεταμορφώσουμε τη βιομηχανία βαμβακιού όπως τη γνωρίζουμε και να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για εκατομμύρια βαμβακοκαλλιεργητές, επιχειρήσεις και καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής του οργανισμού σας, επικοινωνήστε μέσω μας φόρμα επικοινωνίας.

Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος μοχλός πίσω από την αποτελεσματικότητα του Ταμείου είναι η συμμετοχή μεγάλων εμπορικών σημάτων για να παρακινήσουν τους προμηθευτές να προμηθεύονται το Better Cotton.