Εδώ θα βρείτε οδηγίες και απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα Better Cotton Member υπολογίζουν τη συνολική ετήσια κατανάλωση ινών βαμβακιού.

Θα βρείτε επίσης καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα Μέλη λιανικής και επωνυμίας μπορούν να κανονίσουν την Ανεξάρτητη Αξιολόγηση των μετρήσεων κατανάλωσης ινών βαμβακιού.


Έγγραφα υποβολής ετήσιας κατανάλωσης βαμβακιού

Βρείτε παρακάτω το Εργαλείο υπολογισμού βαμβακιού και τη φόρμα υποβολής ετήσιας κατανάλωσης βαμβακιού για μέλη λιανικής και επωνυμίας. Οι έμποροι λιανικής και τα μέλη της επωνυμίας πρέπει να υπολογίζουν εκ νέου τη συνολική μέτρηση κατανάλωσης ινών βαμβακιού ετησίως και να υποβάλλουν στην Better Cotton έως την ετήσια προθεσμία της 15 Ιανουάριο.


Πόροι Υπολογισμού Κατανάλωσης Βαμβακιού

Αυτοί οι πόροι έχουν στόχο να βοηθήσουν τα μέλη να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν το Εργαλείο υπολογισμού βαμβακιού και τη φόρμα υποβολής ετήσιας κατανάλωσης βαμβακιού.

PDF
14.37 MB

Μέτρηση της κατανάλωσης βαμβακιού: Απαιτήσεις και καθοδήγηση για την κατανάλωση βαμβακιού

Μέτρηση της κατανάλωσης βαμβακιού: Απαιτήσεις και καθοδήγηση για την κατανάλωση βαμβακιού
Λήψη
PDF
2.16 MB

Μέτρηση της κατανάλωσης βαμβακιού: Καλύτεροι συντελεστές μετατροπής και πολλαπλασιαστές βαμβακιού

Μέτρηση της κατανάλωσης βαμβακιού: Καλύτεροι συντελεστές μετατροπής και πολλαπλασιαστές βαμβακιού
Λήψη
PDF
768.92 KB

Μέτρηση Κατανάλωσης Βαμβακιού: Τεχνικό Συμπλήρωμα

Μέτρηση Κατανάλωσης Βαμβακιού: Τεχνικό Συμπλήρωμα
Λήψη

Εκμάθηση εργαλείου υπολογισμού βαμβακιού

Εκμάθηση φόρμας υποβολής ετήσιας κατανάλωσης βαμβακιού


Ανεξάρτητοι Πόροι Αξιολόγησης

Από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά, η Better Cotton θα εισάγει απαιτήσεις Ανεξάρτητης Αξιολόγησης για τους υπολογισμούς κατανάλωσης βαμβακιού που υποβάλλουν ετησίως οι έμποροι λιανικής και τα μέλη της επωνυμίας στην Better Cotton. Η πλήρης καθοδήγηση είναι διαθέσιμη παρακάτω.

Βίντεο φροντιστηρίου ανεξάρτητης αξιολόγησης