Η Better Cotton συνεργάζεται με επί τόπου εταίρους για να εκπαιδεύσει εκατομμύρια βαμβακοκαλλιεργητές σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντάς τους να εφαρμόσουν πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που προστατεύουν και αποκαθιστούν το περιβάλλον, βελτιώνοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσής τους. Για να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματά μας κάνουν τη διαφορά, δεσμευόμαστε να μετράμε τις βελτιώσεις βιωσιμότητας παντού όπου καλλιεργείται το Better Cotton και να αξιολογούμε τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του Καλύτερο κανονικό σύστημα βαμβακιού.

Είναι σημαντικό να μετρήσουμε τον αριθμό των αγροτών που συμμετέχουν σε έργα και πληρούν το Better Cotton Standard, ή τους όγκους του Better Cotton με άδεια, αλλά πρέπει επίσης να κατανοήσουμε εάν, ως πρότυπο σύστημα βιωσιμότητας που βασίζεται σε πολλούς φορείς, συνεισφέρουμε ουσιαστικά για πιο βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού.

Γι' αυτό επιδιώκουμε να μετρήσουμε την αλλαγή που επιτυγχάνουν οι βαμβακοκαλλιεργητές σε ποικίλα πλαίσια, από μικροκαλλιεργητές με περιορισμένη πρόσβαση στη μηχανοποίηση έως τις πιο προηγμένες τεχνολογικά γεωργικές δραστηριότητες. Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Μάθησης (MEL) που βασίζεται σε δεδομένα εστιάζει στα αποτελέσματα σε επίπεδο αγροκτήματος, για να μετρήσει τι είναι πιο σημαντικό σύμφωνα με Θεωρία της Αλλαγής: συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στην καλλιέργεια βαμβακιού. 

Τι εννοούμε με τον όρο «Επίπτωση»

Με τον όρο «επίπτωση», εννοούμε τις θετικές και αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Better Cotton Standard System, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σκόπιμα ή ακούσια (από τον Κώδικα Επιπτώσεων ISEAL, προσαρμοσμένο από το Γλωσσάρι του ΟΟΣΑ). Ο αντίκτυπος απαιτεί χρόνο για να επιτευχθεί και να μετρηθεί, αλλά έχουμε αναθέσει μελέτες και συνεργαστήκαμε με ακαδημαϊκά ιδρύματα για να αναζητήσουμε καλύτερη κατανόηση της επίδρασης του Better Cotton στους ανθρώπους που το παράγουν και στο περιβάλλον.

Συμμόρφωση με τον Κώδικα ISEAL

Κώδικας Καλής Πρακτικής Impacts της ISEAL υποστηρίζει ισχυρή παρακολούθηση και αξιολόγηση που βοηθά τα συστήματα να κατανοήσουν πόσο αποτελεσματικά είναι τα πρότυπά τους για την επίτευξη αυτού που έχουν σκοπό να κάνουν. Παρέχει πρότυπα με έναν οδικό χάρτη για τη μέτρηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους βιωσιμότητας και τη βελτίωση των πρακτικών με την πάροδο του χρόνου.

Το Better Cotton είναι συμβατό με τον κώδικα ISEAL. Το σύστημά μας έχει αξιολογηθεί ανεξάρτητα με τους Κώδικες Καλής Πρακτικής της ISEAL. Για περισσότερες πληροφορίες βλ isealalliance.org.

Χρησιμοποιούμε συμπληρωματικές μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης και συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητους οργανισμούς και ερευνητές για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων σε επίπεδο πεδίου των προγραμμάτων Better Cotton. Καμία ενιαία προσέγγιση ή μεθοδολογία δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες για την κατανόηση της εμβέλειας, της αποτελεσματικότητας, των αποτελεσμάτων και, τελικά, του αντίκτυπου μιας πρωτοβουλίας βιωσιμότητας. Είναι απαραίτητη μια ποικιλία προσεγγίσεων για την αποτελεσματική μέτρηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου τόσο σε κλίμακα όσο και σε βάθος.

Συχνές ερωτήσεις αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) είναι μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου κατά τη διάρκεια της ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η πλήρης διαδικασία της ΑΚΖ περιλαμβάνει ορισμό στόχων και πεδίου εφαρμογής, ανάλυση αποθέματος, εκτίμηση επιπτώσεων και ερμηνεία. Στην περίπτωση της Better Cotton, μια αυτόνομη ΑΚΖ θα εκτιμούσε τη φάση παραγωγής βαμβακιού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των βαμβακερών ενδυμάτων.

Η Better Cotton δεν σχεδιάζει να αναθέσει ή να συμμετάσχει σε μια αυτόνομη αξιολόγηση του παγκόσμιου κύκλου ζωής (LCA) του Better Cotton. Οι ΑΚΖ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό των hotspot και των περιοχών προτεραιότητας για προσοχή για ένα επιλεγμένο σύνολο περιβαλλοντικών δεικτών. Οι ΑΚΖ που δημοσιεύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, για παράδειγμα, συνέβαλαν στην κατανόηση του κλάδου σχετικά με το τι προκαλεί την κλιματική αλλαγή από την καλλιέργεια βαμβακιού και ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για τον μετριασμό της.

Ωστόσο, οι αυτόνομες ΑΚΖ δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για να γίνουν γενικές, σε όλο το σύστημα, παγκόσμιες συγκρίσεις μεταξύ βαμβακερών ταυτότητας και συμβατικού βαμβακιού. Το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιο της Better Cotton όσον αφορά τη γεωγραφία είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό του βιολογικού ή συμβατικού και οι εποχές ανάλυσης ποικίλλουν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα. Η πρόσφατη έκθεση της Ομάδας Εργασίας του Χάρτη της Βιομηχανίας Μόδας του ΟΗΕ για την Κλιματική Δράση Πρώτων Υλών, «Εντοπισμός πηγών βαμβακιού και πολυεστερικών ινών χαμηλού άνθρακα», τόνισε αυτό το πρόβλημα.

Το Life Cycle Inventory (LCI) είναι το τμήμα συλλογής δεδομένων του LCA. Το LCI είναι η απλή λογιστική λογιστική για οτιδήποτε εμπλέκεται στο «σύστημα» ενδιαφέροντος. Αποτελείται από λεπτομερή παρακολούθηση όλων των ροών μέσα και έξω από το σύστημα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων πόρων ή υλικών, της ενέργειας ανά τύπο, του νερού και των εκπομπών στον αέρα, το νερό και τη γη ανά συγκεκριμένη ουσία. Μία από τις κύριες συστάσεις της έκθεσης Fashion Charter προς τον τομέα της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας είναι να απομακρυνθεί από τις αυτόνομες ΑΚΖ και αντ' αυτού να χρησιμοποιηθούν αποθέματα κύκλου ζωής (LCIs) και ποιοτικά κριτήρια γύρω από τις επιπτώσεις στην παραγωγή.

Συμφωνούμε με την προσαρμογή της εστίασης σε LCI που μπορούν να παρέχουν πιο έγκαιρες, αναλυτικές πληροφορίες για την παρακολούθηση των τάσεων και την κινητοποίηση της δράσης. Προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση σύμφωνα με το πλαίσιο Δέλτα με την ανάπτυξη μιας μέτρησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την οποία θα αναφέρουμε σε επίπεδο χώρας. Τον περασμένο χρόνο, δοκιμάσαμε το ισχυρό εργαλείο ποσοτικοποίησης GHG του Cool Farm Tool.

Συμφωνούμε επίσης με τη σύσταση για τη συμπλήρωση των δεδομένων LCI με ποιοτικά κριτήρια ή μέτρα. Οι LCI παρέχουν μόνο ένα υποσύνολο αυτού που προκαλεί ανησυχία όσον αφορά τη βιωσιμότητα στην παραγωγή βαμβακιού. Τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα – εξαιρετικά σημαντικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ασχολούνται με την καλλιέργεια βαμβακιού – είναι αόρατα. άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα καλύπτονται εν μέρει, αλλά δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση, όπως η βιοποικιλότητα και η τοξικότητα των φυτοφαρμάκων.

Το Better Cotton περιλαμβάνεται στο Higg Material Sustainability Index (MSI) ως χαρακτηρισμός χημείας. Η βαθμολογία χημείας ενός υλικού μπορεί να μειωθεί προσθέτοντας Πιστοποιήσεις Χημείας. Πρόκειται για πιστοποιήσεις και προγράμματα που έχουν υποβάλει αξιολογήσεις και έχουν ελεγχθεί ως μέρος του πλαισίου Higg MSI Chemistry Impact Framework. Περισσότερες πληροφορίες για τα διαθέσιμα προκριματικά μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο How to Higg.

Τα Προκριματικά Chemistry Management μπορούν να προστεθούν σε δύο τομείς του Higg MSI:
• Στο πλαίσιο του Σταδίου Παραγωγής «Πιστοποιήσεις Χημείας» (επίπεδο υλικού)
• Ως μέρος της στήλης «Πιστοποίηση Χημείας» στις Πρόσθετες Επιλογές Διεργασίας (Επίπεδο Εγκατάστασης και Διεργασίας) – το BCI περιλαμβάνεται σε επίπεδο Διεργασίας
• Το Better Cotton Initiative (BCI) [Raw Material] πρέπει να επιλέγεται όταν η πρώτη ύλη βαμβακιού είναι βαμβάκι BCI.

Μάθετε περισσότερα

Οδικός χάρτης για την αλλαγή Διαβάστε πώς η Θεωρία της Αλλαγής ορίζει τις επιδιωκόμενες επιπτώσεις και τις οδούς για να μας φτάσει εκεί.

Επίδειξη αποτελεσμάτων & επιπτώσεων Κατανοήστε πώς φαίνεται αυτό στην πράξη.