Εδώ μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές και τις οδηγίες της Better Cotton, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων.

Πολιτικές Συνδρομής και Καθοδήγηση

Κώδικας πρακτικής για τα μέλη της Better Cotton

Ο Κώδικας Πρακτικής Συνδρομής είναι αυτό που δεσμεύεστε ως μέλος της Better Cotton. Κάθε μέλος πρέπει να υπογράψει και να τηρήσει τον Κώδικα στην αρχική διαδικασία αίτησης.

PDF
87.59 KB

Κώδικας Δεοντολογίας Μέλους

Λήψη

Καλύτεροι Όροι Συνδρομής Cotton

Οι Όροι Συνδρομής περιγράφουν τους όρους πληρωμής, την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και τον τερματισμό της ιδιότητας μέλους.

PDF
132.71 KB

Όροι Συνδρομής

Λήψη

Καλύτερα καταστατικά από βαμβάκι

PDF
221.52 KB

Καλύτερα καταστατικά από βαμβάκι

Λήψη

Τροποποιήσεις καταστατικού για το καλύτερο βαμβάκι

PDF
128.93 KB

Τροποποιήσεις καταστατικού για το καλύτερο βαμβάκι

Λήψη

Αντιμονοπωλιακή πολιτική

Η Better Cotton σκοπεύει να διεξάγει τις υποθέσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους κατά των μονοπωλίων/ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, των πολιτειών εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών και δικαιοδοσιών. 

PDF
150.35 KB

Καλύτερη πολιτική αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας για το βαμβάκι

Λήψη

Πολιτικές απορρήτου και χρήσης δεδομένων

Πολιτική απορρήτου δεδομένων

Η Better Cotton εκτιμά την υποστήριξη και την πίστη των μελών της. Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα και ως εκ τούτου έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων για να περιγράψουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές και οργανωτικές πληροφορίες που συλλέγουμε όταν γίνετε μέλη της Better Cotton και αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται ως μέρος αυτής της συνδρομής.

PDF
220.18 KB

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη φύση, την έκταση και τους σκοπούς της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων.
Λήψη

Πολιτική για την επικοινωνία δεδομένων

Η Better Cotton δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα αξιόπιστα δεδομένα που αποδεικνύουν την πρόοδο και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η φήμη της Better Cotton στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία των δεδομένων της. Ως εκ τούτου, παρέχονται δεδομένα σε στρατηγικές στιγμές σε όλο τον κύκλο παραγωγής βαμβακιού για να επιτραπεί στους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο Better Cotton να το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και να μάθουν από αυτό.

PDF
1.48 MB

Καλύτερη πολιτική για το βαμβάκι για την επικοινωνία δεδομένων

Αυτή η πολιτική απευθύνεται στο προσωπικό, τα μέλη, τους συνεργάτες και τους χρηματοδότες της Better Cotton. Αναφέρεται στην περιοδική επικοινωνία δεδομένων από την Better Cotton
Λήψη

Πολιτικές Προγράμματος

Νέα Πολιτική Προγράμματος Χώρας

Η Πολιτική Προγράμματος Νέας Χώρας της Better Cotton εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός έργου Better Cotton σε χώρες όπου δεν παράγεται επί του παρόντος το Better Cotton. Κατεβάστε την πολιτική για να μάθετε περισσότερα.

PDF
186.47 KB

Πολιτική προγράμματος Better Cotton New Country 2022

Λήψη


Διαφύλαξη

Η Better Cotton έχει μηδενική ανοχή για οποιεσδήποτε στάσεις ή συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό μας, εκείνες που επηρεάζονται από τα προγράμματά μας ή την ευρύτερη κοινότητα με την οποία συνεργαζόμαστε. 

Καταγγελία

Η Better Cotton δεσμεύεται να διεξάγει τις δραστηριότητές της με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και αναμένει από όλο το προσωπικό να διατηρεί υψηλά πρότυπα εργασίας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε ύποπτη παράβαση πρέπει να αναφέρεται το συντομότερο δυνατό. 

Παράπονα

Η πολιτική διαχείρισης παραπόνων Better Cotton στοχεύει στην παροχή διαφανούς, αποτελεσματικής και αμερόληπτης διαδικασίας και διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση των καταγγελιών.

Οποιοσδήποτε ασχολείται με δραστηριότητες, άτομα ή προγράμματα της Better Cotton έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο. Τα παράπονα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της Better Cotton και των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων τρίτων που έχουν άμεση σχέση με την Better Cotton.

PDF
1.01 MB

Καλύτερη Πολιτική και Διαδικασίες Παραπόνων Βαμβακιού V1.0

Λήψη