Εδώ μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές και τις οδηγίες της Better Cotton, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων.

Πολιτικές Συνδρομής και Καθοδήγηση

Κώδικας πρακτικής για τα μέλη της Better Cotton

Ο Κώδικας Πρακτικής Συνδρομής είναι αυτό που δεσμεύεστε ως μέλος της Better Cotton. Κάθε μέλος πρέπει να υπογράψει και να τηρήσει τον Κώδικα στην αρχική διαδικασία αίτησης.

PDF
87.59 KB

Κώδικας Δεοντολογίας Μέλους

Λήψη

Καλύτεροι Όροι Συνδρομής Cotton

Οι Όροι Συνδρομής περιγράφουν τους όρους πληρωμής, την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και τον τερματισμό της ιδιότητας μέλους.

PDF
95.43 KB

Όροι Συνδρομής

Λήψη

Αντιμονοπωλιακή πολιτική

Η Better Cotton σκοπεύει να διεξάγει τις υποθέσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους κατά των μονοπωλίων/ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, των πολιτειών εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών και δικαιοδοσιών. 

PDF
150.35 KB

Καλύτερη πολιτική αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας για το βαμβάκι

Λήψη

Καλύτερα καταστατικά από βαμβάκι

PDF
184.09 KB

Καλύτερα καταστατικά από βαμβάκι

Λήψη

Πολιτικές Προγράμματος

Νέα Πολιτική Προγράμματος Χώρας

Η Πολιτική Προγράμματος Νέας Χώρας της Better Cotton εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός έργου Better Cotton σε χώρες όπου δεν παράγεται επί του παρόντος το Better Cotton. Κατεβάστε την πολιτική για να μάθετε περισσότερα.

PDF
188.50 KB

Πολιτική προγράμματος Better Cotton New Country 2022

Λήψη


Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων

Η προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών αποτελεί προτεραιότητα στην Better Cotton και πιστεύουμε ότι μια ενιαία, ολοκληρωμένη πολιτική απορρήτου που είναι απλή και σαφής είναι προς το συμφέρον της κοινότητας της Better Cotton.

Πολιτική για την επικοινωνία δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες της Better Cotton και την αδειοδοτημένη παραγωγή, καθώς και την αποδεδειγμένη πρόοδο και αποτελέσματα, κοινοποιούνται τακτικά στα μέλη, τους συνεργάτες, τους παραγωγούς, τους χρηματοδότες και το κοινό της Better Cotton. Αυτή η πολιτική αναφέρεται στην περιοδική επικοινωνία δεδομένων από την Better Cotton.

Διαφύλαξη

Η Better Cotton έχει μηδενική ανοχή για οποιεσδήποτε στάσεις ή συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό μας, εκείνες που επηρεάζονται από τα προγράμματά μας ή την ευρύτερη κοινότητα με την οποία συνεργαζόμαστε. 

Καταγγελία

Η Better Cotton δεσμεύεται να διεξάγει τις δραστηριότητές της με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και αναμένει από όλο το προσωπικό να διατηρεί υψηλά πρότυπα εργασίας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε ύποπτη παράβαση πρέπει να αναφέρεται το συντομότερο δυνατό. 

Πολιτική κινδύνου

Η Καλύτερη Πολιτική Καταχώρισης και Διαχείρισης Κινδύνων Βαμβακιού παρέχει το πλαίσιο μέσω του οποίου ο οργανισμός στοχεύει στον εντοπισμό, την καταγραφή και τη διαχείριση του κινδύνου.

Παράπονα

Η πολιτική διαχείρισης παραπόνων Better Cotton στοχεύει στην παροχή διαφανούς, αποτελεσματικής και αμερόληπτης διαδικασίας και διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση των καταγγελιών.

Οποιοσδήποτε ασχολείται με δραστηριότητες, άτομα ή προγράμματα της Better Cotton έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο. Τα παράπονα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της Better Cotton και των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων τρίτων που έχουν άμεση σχέση με την Better Cotton.