સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

8 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 1

ટેમ્પલેટ
એક્સએલએસએક્સ
127.78 KB

નોલેજ પાર્ટનર ફંડ બજેટ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટેમ્પલેટ
એક્સએલએસએક્સ
127.82 KB

પાયલોટ બજેટ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
16.24 એમબી
આ રિપોર્ટ 2022-23 સિઝનમાં GIF ની કેટલીક સિદ્ધિઓ અને ફંડ દ્વારા જ કરવામાં આવેલા ફેરફારોની સમીક્ષા કરે છે.
ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
114.30 KB

ઓડિટરની નિમણૂક માટે GIF માર્ગદર્શિકા

ડાઉનલોડ કરો શેર
અરજી પત્ર
શબ્દ
116.96 KB

GIF રુચિની અભિવ્યક્તિ

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
72.63 એમબી
ચાર ગ્રોથ અને ઈનોવેશન ફંડ ચેનલો માટેની માર્ગદર્શિકા: સ્મોલ ફાર્મ ફંડ, નોલેજ પાર્ટનર ફંડ, ઈનોવેશન એન્ડ લર્નિંગ ફંડ અને લાર્જ ફાર્મ ફંડ.
ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
7.22 એમબી
આ દસ્તાવેજ બેટર કોટનના વર્તમાન વ્યૂહાત્મક સમયગાળા માટે બેટર કોટન ગ્રોથ અને ઇનોવેશન ફંડના વિઝન, મિશન, મૂલ્યો અને ઉદ્દેશો નક્કી કરે છે.
ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
3.09 એમબી

બેટર કોટન ગ્રોથ એન્ડ ઈનોવેશન ફંડનો વાર્ષિક અહેવાલ 2020-21

ડાઉનલોડ કરો શેર
8 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો