સેફગાર્ડિંગ એટલે જાતીય સતામણી, જાતીય શોષણ અથવા જાતીય શોષણની ઘટનાઓ જ્યાં નુકસાન પહોંચાડનાર વ્યક્તિ બેટર કોટન અથવા અમારા ભાગીદારોમાંથી કોઈ એક સાથે સંકળાયેલી હોય.

જો તમને આ પ્રકૃતિના નુકસાનનો અનુભવ થયો હોય અથવા શંકા હોય તો કૃપા કરીને અમને આની જાણ કરો જેથી અમે બચી ગયેલાને સમર્થન આપવા માટે પગલાં લઈ શકીએ અને આ પ્રકારની ઘટનાઓ ફરીથી બનવાનું જોખમ ઘટાડી શકીએ.

ઘટનાની જાણ કેવી રીતે કરવી

ત્યાં ત્રણ રીતો છે જેમાં તમે ઘટનાની જાણ કરી શકો છો:

એન્વેલપ

એક ઇમેઇલ મોકલો safeguarding@bettercotton.org

સ્ટાફ સાથે વાત કરો

સ્ટાફના સભ્ય સાથે સીધી વાત કરો

ઑનલાઇન ફોર્મ અહીં ભરો:

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે તમારો રિપોર્ટ અંગ્રેજીમાં હોવો જરૂરી નથી. કૃપા કરીને તમને જે ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં સૌથી વધુ અનુકૂળ લાગે તે ભાષામાં જાણ કરો.

કઈ માહિતી આપવી

કૃપા કરીને ચોક્કસ રહો અને નીચેની વિગતો શામેલ કરો:

  • શું થયું?
  • તે ક્યારે બન્યું?
  • કોણ સામેલ હતું?
  • અન્ય કોઈપણ માહિતી કે જે તમને મહત્વપૂર્ણ અથવા સંબંધિત લાગે છે
  • તમારી સંપર્ક વિગતો
શું
ક્યારે
કોણ
વિગતો

આગળ શું થાય છે?

સુરક્ષા ઘટનાઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને શક્ય હોય ત્યાં 72 કલાકની અંદર જવાબ આપવામાં આવશે.

અમારી સેફગાર્ડિંગ ટીમનો એક સભ્ય પરિસ્થિતિની વધુ ચર્ચા કરવા માટે કૉલની વિનંતી કરવા માટે તમારો સંપર્ક કરશે.

ગુપ્તતા

બેટર કોટન કોઈપણ નોંધાયેલ ફરિયાદોમાં હંમેશા ગોપનીયતા જાળવશે એટલે કે જેઓને ફરિયાદની વિગતો જાણવાની જરૂર છે તેમને જ તેમની જાણ કરવામાં આવશે.

વધુ માહિતી માટે

બેટર કોટન સેફગાર્ડિંગ પોલિસીમાં સેફગાર્ડિંગ પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા અને અભિગમ વિશે વધુ વિગતો દર્શાવેલ છે.

બેટર કોટન આચાર સંહિતા બેટર કોટન વતી સીધી રીતે કામ કરતી કોઈપણ વ્યક્તિ પાસેથી અપેક્ષિત વર્તનની વિગતો આપે છે.

પીડીએફ
228.31 KB

બેટર કોટન સેફગાર્ડિંગ પોલિસી

ડાઉનલોડ કરો
105.57 KB

બેટર કોટન આચાર સંહિતા - થર્ડ પાર્ટી વેરીફાયર

ડાઉનલોડ કરો