બેટર કોટન ઇ-ન્યૂઝ

અહીં તમે સૌથી તાજેતરના સભ્ય ન્યૂઝલેટર્સની લિંક્સ શોધી શકો છો. દરેક ક્વાર્ટરમાં અમે એ પ્રકાશિત કરીએ છીએ ત્રિમાસિક ન્યૂઝલેટર સભ્યો અને બિન-સભ્યો બંને માટે જ્યાં અમે તાજેતરના બેટર કોટન સમાચાર, અપડેટ્સ, વાર્તાઓ, બ્લોગ્સ અને ઇવેન્ટ્સ સાથે જોડાણ અને શેર કરીએ છીએ.

અમારું માસિક ન્યૂઝલેટર મેળવો!

જો તમે પહેલાથી જ સાઇન અપ કરેલ નથી અને માસિક સભ્ય ન્યૂઝલેટર પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો

દરેક ક્વાર્ટરમાં અમે એ પ્રકાશિત કરીએ છીએ ત્રિમાસિક ન્યૂઝલેટર સભ્યો અને બિન-સભ્યો બંને માટે