કૃપા કરીને આ પૃષ્ઠને ધ્યાનથી વાંચો. તે બેટર કોટન વેબસાઈટ અને તેની સામગ્રીના કોઈપણ ભાગ અને www.bettercotton.org (“વેબસાઈટ”) પર દેખાતી તમામ સામગ્રીના તમારા ઉપયોગ પર લાગુ થતી શરતોને નિર્ધારિત કરે છે. વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને તમે આ શરતોનું પાલન કરવા માટે સંમત થાઓ છો. નોંધ કરો કે અન્ય પૃષ્ઠો પર વધારાની શરતો હોઈ શકે છે જે વેબસાઇટના ચોક્કસ ભાગો પર લાગુ થાય છે. જો તમે આ ઉપયોગની શરતોથી સંમત નથી, તો કૃપા કરીને વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરવાથી દૂર રહો.

વેબસાઇટ બેટર કોટન દ્વારા સંચાલિત સાઇટ છે, જે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં નોંધાયેલ બિન-લાભકારી છે. વેબસાઈટ કોપીરાઈટ, ડેટાબેઝ અધિકારો અને અન્ય બૌદ્ધિક સંપદા અને સંબંધિત અધિકારો ("અધિકારો") દ્વારા સુરક્ષિત છે જે બેટર કોટનની માલિકીના છે. આવા તમામ અધિકારો આરક્ષિત છે.

સિવાય કે જ્યાં વેબસાઈટ પર અન્યથા દર્શાવેલ હોય:
» તમે તમારા પોતાના ખાનગી અને અંગત ઉપયોગ માટે વાજબી હોય તે રીતે વેબસાઇટ પરથી સામગ્રી ડાઉનલોડ અને પ્રિન્ટ કરી શકો છો;
» તમે વેબસાઈટ પરથી આવી સામગ્રી અન્ય લોકોને તેમના ખાનગી અને અંગત ઉપયોગ માટે મોકલી શકો છો, જો તમે તેના સ્ત્રોત તરીકે બેટર કોટનને ક્રેડિટ કરો અને વેબસાઈટનું સરનામું ઉમેરો: www.bettercotton.org. તમારે તેમનું ધ્યાન આ શરતો તરફ દોરવું જોઈએ જે તેમને લાગુ પડે છે; અને
» તમે વેબસાઈટની લિંક્સ પ્રદાન કરી શકો છો જો કે તે ફક્ત હોમ પેજ પર જ જાય અને જો તમે તે વાજબી, કાનૂની હોય અને બેટર કોટનની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન ન પહોંચાડે અથવા તેનો લાભ ન ​​લે તે રીતે કરો. તમારે બેટર કોટનના કોઈપણ પ્રકારનું જોડાણ, મંજૂરી અથવા સમર્થન સૂચવવા માટે એવી રીતે કોઈ લિંક સ્થાપિત કરવી જોઈએ નહીં જ્યાં કોઈ અસ્તિત્વમાં નથી.

વેબસાઈટનો ઉપયોગ વ્યાપારી હેતુઓ સહિત અન્ય કોઈપણ રીતે થવો જોઈએ નહીં, અને તમે બેટરની પૂર્વ લેખિત પરવાનગી વિના, અન્યથા કોઈ અન્ય વેબસાઈટ પર તેનું પુનઃઉત્પાદન, પુનઃઉપયોગ અથવા પુનઃવિતરિત કરી શકશો નહીં અથવા તેને ફ્રેમ અથવા ડીપ-લિંક કરી શકશો નહીં. કપાસ. જો તમે આ ઉપયોગની શરતોનો ભંગ કરીને વેબસાઈટના કોઈપણ ભાગને પ્રિન્ટ, કોપી અથવા ડાઉનલોડ કરો છો, તો વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરવાનો તમારો અધિકાર તરત જ બંધ થઈ જશે અને તમારે બેટર કોટનના વિકલ્પ પર, તમે બનાવેલી સામગ્રીની કોઈપણ નકલો પરત કરવી અથવા નાશ કરવી પડશે. .

વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ ટ્રેડ માર્ક્સ, લોગો અને બ્રાન્ડ નામ બેટર કોટન અથવા તેના સભ્યો અને ભાગીદારોની માલિકીના છે. માલિકની પૂર્વ લેખિત પરવાનગી વિના તેમાંના કોઈપણનો ઉપયોગ કરવા માટે કોઈ અધિકારો આપવામાં આવતા નથી. વેબસાઈટના નિર્માણમાં વાજબી કૌશલ્ય અને કાળજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ તે માત્ર સામાન્ય માહિતીના હેતુઓ માટે જ બનાવવામાં આવી છે. બેટર કોટન અથવા તેના સપ્લાયર્સ દ્વારા કોઈ ગેરેંટી આપવામાં આવતી નથી કે વેબસાઈટ (વેબસાઈટ પરના કોઈપણ આંકડાઓ સહિત) સચોટ, સંપૂર્ણ અથવા અપ-ટૂ-ડેટ છે. તેથી બેટર કોટન વેબસાઈટના કોઈપણ મુલાકાતી દ્વારા અથવા તેની સામગ્રી વિશે જાણ કરી શકાય તેવી કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા વેબસાઈટની સામગ્રી પર મૂકવામાં આવેલ કોઈપણ નિર્ભરતાથી ઉદ્ભવતી તમામ જવાબદારી અને જવાબદારીને અસ્વીકાર કરે છે.

વેબસાઈટ, પ્રસંગોપાત, બેટર કોટન માટે સ્વતંત્ર પક્ષો દ્વારા સંચાલિત અન્ય વેબસાઈટ અને સેવાઓની લિંક્સ સમાવી શકે છે. બેટર કોટન આની પસંદગીમાં વાજબી સાવચેતી રાખે છે પરંતુ જ્યાં વેબસાઈટ પર અન્યથા દર્શાવેલ છે તે સિવાય બેટર કોટન તેને સમર્થન આપતું નથી અને તેમાં રહેલી કોઈપણ સામગ્રી માટે અથવા તેના ઉપયોગ માટે અથવા તમારા કોઈપણ ઉપયોગ માટે કોઈપણ જવાબદારી (નીચે દર્શાવેલ) સ્વીકારી શકતી નથી. આવા પક્ષો દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલ વ્યક્તિગત માહિતી.

બેટર કોટન, તેના સભ્યો અને ભાગીદારો કોમ્પ્યુટર વાઈરસ અથવા અન્ય કોઈપણ આઈટમ કે જે કોમ્પ્યુટર અથવા પ્રોપર્ટીના સંચાલનને નુકસાન પહોંચાડી શકે અથવા અન્યથા વેબસાઈટ પર કોમ્પ્યુટરના દુરુપયોગ ("દુર્ભાવનાપૂર્ણ પ્રોગ્રામ્સ")માં સંડોવાયેલા હોય તેને રોકવા માટે વાજબી સાવચેતી રાખે છે પરંતુ તેના માટે કોઈ જવાબદારી સ્વીકારી શકતા નથી. (નીચે દર્શાવેલ છે તેમ).તમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તમે જાતે સાવચેતી રાખો જેમ કે યોગ્ય રક્ષણાત્મક સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ. તમારે જાણી જોઈને દૂષિત પ્રોગ્રામ્સ રજૂ કરીને વેબસાઈટનો દુરુપયોગ ન કરવો જોઈએ. તમારે વેબસાઈટ, સર્વર કે જેના પર વેબસાઈટ સંગ્રહિત છે અથવા વેબસાઈટ સાથે જોડાયેલ કોઈપણ સર્વર, કોમ્પ્યુટર અથવા ડેટાબેઝની અનધિકૃત ઍક્સેસ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહીં. તમારે ડિનાયલ-ઓફ-સર્વિસ એટેક અથવા એટ્રિબ્યુટેડ ડિનાયલ-ઓફ-સર્વિસ એટેક દ્વારા વેબસાઈટ પર હુમલો કરવો જોઈએ નહીં. આ જોગવાઈનો ભંગ કરીને, તમે સંબંધિત કાયદા હેઠળ ગુનો કરી શકો છો. બેટર કોટન આવા કોઈપણ ઉલ્લંઘનની જાણ કોઈપણ સંબંધિત કાયદા અમલીકરણ સત્તાવાળાઓને કરશે અને આવી કોઈપણ સત્તાધિકારીઓને તમારી ઓળખ જાહેર કરીને સહકાર આપશે. આવા ઉલ્લંઘનની ઘટનામાં, વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરવાનો તમારો અધિકાર તરત જ બંધ થઈ જશે.

બેટર કોટનનો હેતુ વેબસાઈટને નિયમિતપણે અપડેટ કરવાનો છે અને કોઈપણ સમયે સામગ્રી બદલી શકે છે. જો જરૂરિયાત ઊભી થાય, તો બેટર કોટન વેબસાઈટની ઍક્સેસને સ્થગિત કરી શકે છે અથવા તેને અનિશ્ચિત સમય માટે બંધ કરી શકે છે. જો કોઈપણ કારણોસર વેબસાઈટ કોઈપણ સમયે અથવા કોઈપણ સમયગાળા માટે ઉપલબ્ધ ન હોય તો બેટર કોટન જવાબદાર રહેશે નહીં. વેબસાઈટ પરની કોઈપણ સામગ્રી કોઈપણ સમયે જૂની હોઈ શકે છે, અને બેટર કોટન આવી સામગ્રીને અપડેટ કરવાની કોઈ જવાબદારી હેઠળ નથી.

છબીઓનો ઉપયોગ

આ વેબસાઇટ પરની તમામ છબીઓ કોપીરાઇટ © બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવ અને તેમના સંબંધિત કોપીરાઇટ ધારકો છે. આ વેબસાઇટ પરની છબીઓ માત્ર બિન-વ્યાવસાયિક, વૈજ્ઞાનિક, શૈક્ષણિક અને વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે પુનઃઉત્પાદિત કરી શકાય છે. બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવની લેખિત પરવાનગી વિના વ્યક્તિગત અથવા કોર્પોરેટ લાભ માટે કોઈપણ રીતે નકલ અથવા પુનઃવિતરણની પરવાનગી નથી. કોમર્શિયલ વેબસાઈટ પર બેટર કોટન ઈનિશિએટિવ ઈમેજીસ, ગ્રાફિક્સ અથવા HTML ફાઈલોનું કોમર્શિયલ પ્રકાશન, શોષણ અથવા ઉપયોગ ખાસ પ્રતિબંધિત છે.

વપરાશકર્તાઓ તેમના પોતાના બિન-વાણિજ્યિક ઉપયોગ માટે આ છબીઓ ડાઉનલોડ, પ્રિન્ટ, ફોટોકોપી અને વિતરિત કરી શકે છે, જો કે બેટર કોટન કૉપિરાઇટ નોટિસનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય – © બેટર કોટન – અને ફોટોગ્રાફર અથવા કલાકાર (જો આપવામાં આવે તો) ક્રેડિટ કરવામાં આવે. વપરાશકર્તાઓ કે જેઓ તેમની વેબસાઇટ પર કોઈપણ છબી મૂકે છે તેઓએ કૉપિરાઇટ નોટિસ અને ક્રેડિટ લાઇન છબીની બાજુમાં અથવા તેની પર જ મૂકવી આવશ્યક છે.

સંચાર ડેટા:

બેટર કોટન ડેટાને સરળ અને સ્પષ્ટ રીતે સંચાર કરવામાં ખૂબ કાળજી રાખે છે.

આજની તારીખે, બેટર કોટન એ અસર સાબિત કરવા માટે પૂરતા લાંબા સમય સુધી પરિણામ સૂચકાંકો એકત્રિત કર્યા નથી, જેના માટે પાંચ વર્ષના મૂલ્યના ડેટાની જરૂર પડશે. પરંતુ અમારી પાસે ડેટા છે જે દર્શાવે છે કે કપાસ ઉગાડવા માટે પરંપરાગત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરતા ખેડૂતોને નિયંત્રિત કરવા માટે વધુ સારા કપાસના ખેડૂતો કેવી રીતે સરખામણી કરે છે. જેમ જેમ આપણે દર વર્ષે ડેટાની વધતી જતી રકમ એકત્રિત કરીએ છીએ, તેમ વાસ્તવિક અસર ઓળખવા માટે વધુ અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવશે. બેટર કોટનનો હેતુ વેબસાઈટને નિયમિતપણે અપડેટ કરવાનો છે અને કોઈપણ સમયે સામગ્રી બદલી શકે છે. જો જરૂરિયાત ઊભી થાય, તો બેટર કોટન વેબસાઈટની ઍક્સેસને સ્થગિત કરી શકે છે અથવા તેને અનિશ્ચિત સમય માટે બંધ કરી શકે છે.