સ્લાઇડ
કારકિર્દી

અમારી ગતિશીલ અને ઉત્સાહી ટીમનો ભાગ બનવામાં રસ ધરાવો છો? આ પૃષ્ઠ નિયમિતપણે અપડેટ કરવામાં આવે છે અને બધી ખાલી જગ્યાઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે. જો કોઈ ખુલ્લી ખાલી જગ્યાઓ સૂચિબદ્ધ નથી, તો તકો ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે અપડેટ્સ માટે અમને LinkedIn અથવા Twitter પર અનુસરો.

6 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 1

કારકિર્દી

પ્રમાણન વડા

સ્થાન: જીનીવા, લાહોર, લંડન, નવી દિલ્હી
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 14/03/2024
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

દેખરેખ, મૂલ્યાંકન અને શિક્ષણના વડા (MEL)

સ્થાન: જીનીવા, લાહોર, લંડન, નવી દિલ્હી
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 14/03/2024
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

ડિરેક્ટર - ફાર્મ પ્રોગ્રામ્સ અને પાર્ટનર્સ

સ્થાન: લાહોર, લંડન, નવી દિલ્હી
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 15/03/2024
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

વરિષ્ઠ નિયામક - અસર અને વિકાસ (માતૃત્વ કવચ)

સ્થાન: લાહોર, લંડન, નવી દિલ્હી
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: નિશ્ચિત મુદત
છેલ્લી તારીખ: 15/03/2024
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

પ્રમાણપત્ર અધિકારી

સ્થાન: લન્ડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 28/02/2024
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

માનક, પ્રમાણપત્ર અને MEL ના નિયામક

સ્થાન: જીનીવા, લંડન, નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 21/02/2024
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

6 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો