ટાઇપોગ્રાફી

મથાળું 1

મથાળું 2

મથાળું 3

મથાળું 4

મથાળું 5

મથાળું 6

ડિસ્પ્લે 1

ડિસ્પ્લે 2

ડિસ્પ્લે 3

ડિસ્પ્લે 4

ડિસ્પ્લે 5

ડિસ્પ્લે 6

આ મુખ્ય ફકરો છે. તે નિયમિત ફકરાઓથી અલગ છે.

તમે માર્ક ટેગનો ઉપયોગ કરી શકો છો હાઇલાઇટ ટેક્સ્ટ.

ટેક્સ્ટની આ લાઇનનો અર્થ કાઢી નાખેલ ટેક્સ્ટ તરીકે ગણવામાં આવે છે.

ટેક્સ્ટની આ પંક્તિનો અર્થ એ છે કે તે હવે સચોટ નથી.

ટેક્સ્ટની આ પંક્તિને દસ્તાવેજમાં વધારા તરીકે ગણવામાં આવે છે.

ટેક્સ્ટની આ રેખા રેખાંકિત તરીકે રેન્ડર થશે.

ટેક્સ્ટની આ લાઇનને ફાઇન પ્રિન્ટ તરીકે ગણવામાં આવે છે.

આ લાઇન બોલ્ડ ટેક્સ્ટ તરીકે રેન્ડર કરવામાં આવી છે.

આ લાઇન ઇટાલિક લખાણ તરીકે પ્રસ્તુત છે.


બ્લોકક્વોટ તત્વમાં સમાયેલ એક જાણીતું ક્વોટ.

માં પ્રખ્યાત વ્યક્તિ સ્ત્રોત શીર્ષક
 • આ એક યાદી છે.
 • તે સંપૂર્ણપણે અનસ્ટાઇલ દેખાય છે.
 • માળખાકીય રીતે, તે હજુ પણ સૂચિ છે.
 • જો કે, આ શૈલી ફક્ત તાત્કાલિક બાળ તત્વોને લાગુ પડે છે.
 • નેસ્ટેડ યાદીઓ:
  • આ શૈલીથી પ્રભાવિત નથી
  • હજુ પણ બુલેટ બતાવશે
  • અને યોગ્ય ડાબું માર્જિન ધરાવો છો
 • આ હજુ પણ કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં હાથમાં આવી શકે છે.
 • આ એક સૂચિ આઇટમ છે.
 • અને અન્ય એક.
 • પરંતુ તેઓ ઇનલાઇન પ્રદર્શિત થાય છે.

છબીઓ

પ્લેસહોલ્ડરરિસ્પોન્સિવ છબી
એક સામાન્ય ચોરસ પ્લેસહોલ્ડર ઇમેજ જેની આસપાસ સફેદ કિનાર છે, જે તેને જૂના ઇન્સ્ટન્ટ કૅમેરા વડે લીધેલા ફોટોગ્રાફ જેવું લાગે છે200 × 200

કોષ્ટકો

# પ્રથમ છેલ્લે હેન્ડલ
1 ચિહ્ન ઓટ્ટો @mdo
2 જેકબ થોર્ન્ટનના @ચરબી
3 લેરી ધ બર્ડ @Twitter
# પ્રથમ છેલ્લે હેન્ડલ
1 ચિહ્ન ઓટ્ટો @mdo
2 જેકબ થોર્ન્ટનના @ચરબી
3 લેરી ધ બર્ડ @Twitter
વર્ગ મથાળું મથાળું
મૂળભૂત સેલ સેલ
પ્રાથમિક સેલ સેલ
માધ્યમિક સેલ સેલ
સફળતા સેલ સેલ
ડેન્જર સેલ સેલ
ચેતવણી સેલ સેલ
માહિતી સેલ સેલ
લાઇટ સેલ સેલ
ડાર્ક સેલ સેલ
# પ્રથમ છેલ્લે હેન્ડલ
1 ચિહ્ન ઓટ્ટો @mdo
2 જેકબ થોર્ન્ટનના @ચરબી
3 લેરી ધ બર્ડ @Twitter

ઘટકો

એકોર્ડિયન

દસ્તાવેજીકરણ

આ પ્રથમ વસ્તુની એકોર્ડિયન બોડી છે. તે ડિફૉલ્ટ રૂપે છુપાયેલ છે, જ્યાં સુધી પતન પ્લગઇન યોગ્ય વર્ગો ઉમેરે નહીં કે જેનો ઉપયોગ આપણે દરેક ઘટકને સ્ટાઇલ કરવા માટે કરીએ છીએ. આ વર્ગો એકંદર દેખાવ, તેમજ CSS સંક્રમણો દ્વારા બતાવવા અને છુપાવવાનું નિયંત્રણ કરે છે. તમે આમાંના કોઈપણને કસ્ટમ CSS વડે અથવા અમારા ડિફોલ્ટ વેરીએબલ્સને ઓવરરાઈડ કરીને સંશોધિત કરી શકો છો. તે નોંધવું પણ યોગ્ય છે કે લગભગ કોઈપણ HTML ની ​​અંદર જઈ શકે છે .accordion-body, જોકે સંક્રમણ ઓવરફ્લોને મર્યાદિત કરે છે.

આ બીજી આઇટમની એકોર્ડિયન બોડી છે. તે ડિફૉલ્ટ રૂપે છુપાયેલ છે, જ્યાં સુધી પતન પ્લગઇન યોગ્ય વર્ગો ઉમેરે નહીં કે જેનો ઉપયોગ આપણે દરેક ઘટકને સ્ટાઇલ કરવા માટે કરીએ છીએ. આ વર્ગો એકંદર દેખાવ, તેમજ CSS સંક્રમણો દ્વારા બતાવવા અને છુપાવવાનું નિયંત્રણ કરે છે. તમે આમાંના કોઈપણને કસ્ટમ CSS વડે અથવા અમારા ડિફોલ્ટ વેરીએબલ્સને ઓવરરાઈડ કરીને સંશોધિત કરી શકો છો. તે નોંધવું પણ યોગ્ય છે કે લગભગ કોઈપણ HTML ની ​​અંદર જઈ શકે છે .accordion-body, જોકે સંક્રમણ ઓવરફ્લોને મર્યાદિત કરે છે.

આ ત્રીજી આઇટમની એકોર્ડિયન બોડી છે. તે ડિફૉલ્ટ રૂપે છુપાયેલ છે, જ્યાં સુધી પતન પ્લગઇન યોગ્ય વર્ગો ઉમેરે નહીં કે જેનો ઉપયોગ આપણે દરેક ઘટકને સ્ટાઇલ કરવા માટે કરીએ છીએ. આ વર્ગો એકંદર દેખાવ, તેમજ CSS સંક્રમણો દ્વારા બતાવવા અને છુપાવવાનું નિયંત્રણ કરે છે. તમે આમાંના કોઈપણને કસ્ટમ CSS વડે અથવા અમારા ડિફોલ્ટ વેરીએબલ્સને ઓવરરાઈડ કરીને સંશોધિત કરી શકો છો. તે નોંધવું પણ યોગ્ય છે કે લગભગ કોઈપણ HTML ની ​​અંદર જઈ શકે છે .accordion-body, જોકે સંક્રમણ ઓવરફ્લોને મર્યાદિત કરે છે.

ચેતવણીઓ

દસ્તાવેજીકરણ

ઉદાહરણ મથાળું ન્યૂ

ઉદાહરણ મથાળું ન્યૂ

ઉદાહરણ મથાળું ન્યૂ

ઉદાહરણ મથાળું ન્યૂ

ઉદાહરણ મથાળું ન્યૂ

ઉદાહરણ મથાળું ન્યૂ

ઉદાહરણ મથાળું ન્યૂ

ઉદાહરણ મથાળું ન્યૂ

પ્રાથમિક માધ્યમિક સફળતા ડેન્જર ચેતવણી માહિતી લાઇટ ડાર્ક
પ્લેસહોલ્ડરછબી કેપ
કાર્ડ શીર્ષક

કાર્ડના શીર્ષક પર બિલ્ડ કરવા અને કાર્ડની મોટાભાગની સામગ્રી બનાવવા માટે કેટલાક ઝડપી ઉદાહરણ ટેક્સ્ટ.

ક્યાંક જાઓ
ફીચર્ડ
કાર્ડ શીર્ષક

કાર્ડના શીર્ષક પર બિલ્ડ કરવા અને કાર્ડની મોટાભાગની સામગ્રી બનાવવા માટે કેટલાક ઝડપી ઉદાહરણ ટેક્સ્ટ.

ક્યાંક જાઓ
કાર્ડ શીર્ષક

કાર્ડના શીર્ષક પર બિલ્ડ કરવા અને કાર્ડની મોટાભાગની સામગ્રી બનાવવા માટે કેટલાક ઝડપી ઉદાહરણ ટેક્સ્ટ.

 • એક વસ્તુ
 • બીજી આઇટમ
 • ત્રીજી વસ્તુ
પ્લેસહોલ્ડરછબી
કાર્ડ શીર્ષક

વધારાની સામગ્રીમાં કુદરતી લીડ-ઇન તરીકે નીચે સહાયક ટેક્સ્ટ સાથેનું આ વિશાળ કાર્ડ છે. આ સામગ્રી થોડી લાંબી છે.

છેલ્લે 3 મિનિટ પહેલા અપડેટ કરવામાં આવ્યું

સૂચિ જૂથ

દસ્તાવેજીકરણ
 • અક્ષમ વસ્તુ
 • બીજી આઇટમ
 • ત્રીજી વસ્તુ
 • ચોથી વસ્તુ
 • અને પાંચમો
 • એક વસ્તુ
 • બીજી આઇટમ
 • ત્રીજી વસ્તુ
 • ચોથી વસ્તુ
 • અને પાંચમો

સ્ક્રોલસ્પાય

દસ્તાવેજીકરણ

પ્રથમ મથાળું

આ સ્ક્રોલસ્પી પૃષ્ઠ માટે કેટલીક પ્લેસહોલ્ડર સામગ્રી છે. નોંધ કરો કે જેમ તમે પૃષ્ઠ નીચે સ્ક્રોલ કરો છો, યોગ્ય નેવિગેશન લિંક પ્રકાશિત થાય છે. તે સમગ્ર ઘટક ઉદાહરણમાં પુનરાવર્તિત થાય છે. સ્ક્રોલિંગ અને હાઇલાઇટિંગ પર ભાર આપવા માટે અમે અહીં કેટલીક વધુ ઉદાહરણ નકલ ઉમેરતા રહીએ છીએ.

બીજું મથાળું

આ સ્ક્રોલસ્પી પૃષ્ઠ માટે કેટલીક પ્લેસહોલ્ડર સામગ્રી છે. નોંધ કરો કે જેમ તમે પૃષ્ઠ નીચે સ્ક્રોલ કરો છો, યોગ્ય નેવિગેશન લિંક પ્રકાશિત થાય છે. તે સમગ્ર ઘટક ઉદાહરણમાં પુનરાવર્તિત થાય છે. સ્ક્રોલિંગ અને હાઇલાઇટિંગ પર ભાર આપવા માટે અમે અહીં કેટલીક વધુ ઉદાહરણ નકલ ઉમેરતા રહીએ છીએ.

ત્રીજું મથાળું

આ સ્ક્રોલસ્પી પૃષ્ઠ માટે કેટલીક પ્લેસહોલ્ડર સામગ્રી છે. નોંધ કરો કે જેમ તમે પૃષ્ઠ નીચે સ્ક્રોલ કરો છો, યોગ્ય નેવિગેશન લિંક પ્રકાશિત થાય છે. તે સમગ્ર ઘટક ઉદાહરણમાં પુનરાવર્તિત થાય છે. સ્ક્રોલિંગ અને હાઇલાઇટિંગ પર ભાર આપવા માટે અમે અહીં કેટલીક વધુ ઉદાહરણ નકલ ઉમેરતા રહીએ છીએ.

ચોથું મથાળું

આ સ્ક્રોલસ્પી પૃષ્ઠ માટે કેટલીક પ્લેસહોલ્ડર સામગ્રી છે. નોંધ કરો કે જેમ તમે પૃષ્ઠ નીચે સ્ક્રોલ કરો છો, યોગ્ય નેવિગેશન લિંક પ્રકાશિત થાય છે. તે સમગ્ર ઘટક ઉદાહરણમાં પુનરાવર્તિત થાય છે. સ્ક્રોલિંગ અને હાઇલાઇટિંગ પર ભાર આપવા માટે અમે અહીં કેટલીક વધુ ઉદાહરણ નકલ ઉમેરતા રહીએ છીએ.

પાંચમું મથાળું

આ સ્ક્રોલસ્પી પૃષ્ઠ માટે કેટલીક પ્લેસહોલ્ડર સામગ્રી છે. નોંધ કરો કે જેમ તમે પૃષ્ઠ નીચે સ્ક્રોલ કરો છો, યોગ્ય નેવિગેશન લિંક પ્રકાશિત થાય છે. તે સમગ્ર ઘટક ઉદાહરણમાં પુનરાવર્તિત થાય છે. સ્ક્રોલિંગ અને હાઇલાઇટિંગ પર ભાર આપવા માટે અમે અહીં કેટલીક વધુ ઉદાહરણ નકલ ઉમેરતા રહીએ છીએ.

સ્પિનર્સ

દસ્તાવેજીકરણ
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...

ટૂલટિપ્સ

દસ્તાવેજીકરણ