સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો.
ફક્ત-સભ્યો માટેના સંસાધનોને ઍક્સેસ કરવા માટે, કૃપા કરીને લૉગ ઇન કરો માયબેટરકોટન

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

43 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 4

રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
178.96 KB

અર્થસાઇટ ઓડિટ સારાંશ – એપ્રિલ 2024

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.63 એમબી

અહેવાલ: ભારતના પશ્ચિમ અને પાકિસ્તાનના દક્ષિણ પંજાબમાં કપાસની ખેતીની પદ્ધતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેનો આધારરેખા અભ્યાસ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.12 એમબી

રિપોર્ટ: બેટર કોટનના ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ પ્રોગ્રામમાં મહિલા સહ-ખેડૂતોના સમાવેશનું પરીક્ષણ કરવા માટે GIF પાયલોટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.41 એમબી

સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન: "મેઇનસ્ટ્રીમ ટકાઉ કપાસ ઉત્પાદન અને ઉપાડ માટે વધુ સારા કપાસને વેગ આપવો"

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
3.38 એમબી

કેસ સ્ટડી: બ્રાઝિલમાં ક્લાયમેટ ચેન્જ અનુકૂલન અને ઘટાડા પર ABR-બેટર કોટન ઉત્પાદકો દ્વારા લાગુ કરાયેલ ક્લાયમેટ-સ્માર્ટ એગ્રીકલ્ચર પ્રેક્ટિસની અસરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.19 એમબી

કેસ સ્ટડી: મહિલાઓ અને બાળકો પ્રત્યેના સમુદાયોના વર્તન પર વધુ સારા કપાસની યોગ્ય કાર્ય-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓની અસરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
7.52 એમબી
પાછલા વર્ષ અને કપાસની સિઝનના મુખ્ય બેટર કોટન અપડેટ્સ, સફળતાઓ અને પડકારો શેર કરવા.
ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
7.18 એમબી

ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ રિપોર્ટ, 2014-2023 - એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
1.67 એમબી

ખાતરી પરિણામોનો અહેવાલ 2022-23

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
16.24 એમબી
આ રિપોર્ટ 2022-23 સિઝનમાં GIF ની કેટલીક સિદ્ધિઓ અને ફંડ દ્વારા જ કરવામાં આવેલા ફેરફારોની સમીક્ષા કરે છે.
ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
168.98 KB

સારાંશ: ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
43 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો