स्लाइड
स्त्रोत ग्रंथालय

आमच्या दस्तऐवजांच्या लायब्ररीमधून शोधा, ज्यात PDF आणि डाउनलोड करण्यासाठी इतर उपयुक्त फायली आहेत.
केवळ सदस्यांच्या संसाधनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, कृपया लॉग इन करा myBetterCotton

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

21 परिणाम आढळले

1 पृष्ठ 2

साचा
XLSX
126.50 KB

बेटर कॉटन GIF नॉलेज पार्टनर फंड बजेट टेम्प्लेट 25-26

डाउनलोड शेअर करा
XLSX
178.46 KB

एलपीशिवाय उत्तम कॉटन GIF एक वर्षाचे बजेट टेम्पलेट

डाउनलोड शेअर करा
XLSX
180.06 KB

एलपीशिवाय उत्तम कॉटन GIF मल्टीइयर बजेट टेम्पलेट

डाउनलोड शेअर करा
XLSX
190.08 KB

एलपीसह उत्तम कॉटन GIF मल्टीइयर बजेट टेम्पलेट

डाउनलोड शेअर करा
XLSX
21.36 KB

उत्तम कापूस GIF प्रकल्प योजना 2025-26 (चीन भागीदार)

डाउनलोड शेअर करा
XLSX
17.94 KB

उत्तम कापूस GIF प्रकल्प योजना (1-वर्ष)

डाउनलोड शेअर करा
XLSX
19.34 KB

उत्तम कॉटन GIF प्रकल्प योजना - नवीन भागीदार

डाउनलोड शेअर करा
PDF
7.06 MB

बेटर कॉटन GIF मिशन आणि व्हिजन 2024

डाउनलोड शेअर करा
XLSX
18.11 KB

उत्तम कापूस GIF प्रभाव आणि परिणाम योजना 2025-28

डाउनलोड शेअर करा
PDF
4.07 MB

उत्तम कापूस GIF मार्गदर्शक तत्त्वे 2025-26

डाउनलोड शेअर करा
XLSX
188.86 KB

उत्तम कॉटन GIF बजेट टेम्पलेट (LPs सह 1-वर्ष)

डाउनलोड शेअर करा
XLSX
198.23 KB

बेटर कॉटन GIF 2025-26 बजेट टेम्पलेट (चीन भागीदार)

डाउनलोड शेअर करा
21 परिणाम आढळले

हे पृष्ठ सामायिक करा