અમારો વાર્ષિક અહેવાલ પાછલા વર્ષમાં અમારા લક્ષ્યો તરફ અમે જે પ્રગતિ કરી છે તેના પર પ્રતિબિંબિત કરવાની, ક્ષેત્ર અને બજારની સફળતાઓ અને પડકારોનું અન્વેષણ કરવા અને મુખ્ય નાણાકીય માહિતી શેર કરવાની મહત્વપૂર્ણ તક પૂરી પાડે છે.

અમે તમને અહેવાલ વાંચવા અને ખેતી કરતા સમુદાયો, પર્યાવરણ અને કપાસના ક્ષેત્રમાં કેવી રીતે બહેતર કપાસનો તફાવત લાવી રહ્યો છે તે શોધવા માટે અમે તમને હાર્દિક આમંત્રણ આપીએ છીએ.

પીડીએફ
7.52 એમબી

બેટર કોટન 2022-23 વાર્ષિક અહેવાલ

બેટર કોટન 2022-23 વાર્ષિક અહેવાલ
પાછલા વર્ષ અને કપાસની સિઝનના મુખ્ય બેટર કોટન અપડેટ્સ, સફળતાઓ અને પડકારો શેર કરવા.
ડાઉનલોડ કરો

સમગ્ર વિશ્વમાં વિવિધ વાર્ષિક ચક્રમાં બેટર કપાસનું વાવેતર અને લણણી કરવામાં આવે છે. કેટલાક પ્રદેશોમાં, વાવણી અને લણણી એ જ કેલેન્ડર વર્ષમાં થાય છે, અને અન્યમાં, આ પ્રવૃત્તિઓ બે કેલેન્ડર વર્ષમાં ફેલાયેલી છે. આનો અર્થ એ છે કે વૈશ્વિક સ્તરે સંપૂર્ણ લણણીનો ડેટા ફક્ત પછીના વર્ષમાં જ ઉપલબ્ધ છે, બધી લણણી પૂર્ણ થયા પછી.

તમે નીચે પાછલા વર્ષોના અહેવાલો શોધી શકો છો.

2021 વાર્ષિક અહેવાલ
પીડીએફ
11.84 એમબી

બેટર કોટન 2021 વાર્ષિક અહેવાલ

પાછલા વર્ષ અને કપાસની સિઝનના મુખ્ય બેટર કોટન અપડેટ્સ, સફળતાઓ અને પડકારો શેર કરવા
ડાઉનલોડ કરો
2020 વાર્ષિક અહેવાલ
પીડીએફ
10.80 એમબી

2020 વાર્ષિક અહેવાલ

અમારો 2020 વાર્ષિક અહેવાલ, અમે પાછલા વર્ષમાં અમારા લક્ષ્યો તરફ જે પ્રગતિ કરી છે તેના પર પ્રતિબિંબિત કરવાની, ક્ષેત્ર અને બજારની સફળતાઓ અને પડકારોનું અન્વેષણ કરવા અને મુખ્ય નાણાકીય માહિતી શેર કરવાની મહત્વપૂર્ણ તક પૂરી પાડે છે.
ડાઉનલોડ કરો
2018 વાર્ષિક અહેવાલ
2017 વાર્ષિક અહેવાલ
2016 વાર્ષિક અહેવાલ
પીડીએફ
2.58 એમબી

2016 વાર્ષિક અહેવાલ

ડાઉનલોડ કરો

અગાઉના અહેવાલો વિનંતી પર ઉપલબ્ધ છે.

અસર અહેવાલ

બેટર કોટન પ્રોગ્રામમાં ભાગ લઈને ખેડૂતો જે પરિણામો અને અસરો અનુભવી રહ્યા છે તે શોધવા માટે, કૃપા કરીને તાજેતરની અસર રિપોર્ટ જુઓ, જે ભારતમાં 2014/15 સીઝનથી લઈને 2021/22 સીઝન સુધીના અમારા પ્રોગ્રામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ રિપોર્ટ બેટર કોટન પ્રોગ્રામમાં ભારતીય કપાસના ખેડૂતોના પ્રદર્શનને ચાર્ટ કરે છે, જે લોકો અને પૃથ્વી બંને માટે વધુ ટકાઉ કપાસના ઉત્પાદનના મૂર્ત લાભોની શોધ કરે છે.

પીડીએફ
11.36 એમબી

ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ રિપોર્ટ, 2014-2023 - સંપૂર્ણ રિપોર્ટ

ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ રિપોર્ટ, 2014-2023 - સંપૂર્ણ રિપોર્ટ
ડાઉનલોડ કરો

જો તમે બેટર કોટન તરફથી નિયમિત અપડેટ મેળવવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને અમારા ત્રિમાસિક ન્યૂઝલેટર પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.