אנא קרא עמוד זה בעיון. הוא מפרט את התנאים החלים על השימוש שלך באתר Better Cotton Initiative (BCI) וכל חלק מהתוכן שלו וכל החומרים המופיעים באתר www.bettercotton.org ("האתר"). בשימוש באתר אתה מסכים לציית לתנאים אלה. שימו לב שעשויים להיות תנאים נוספים בדפים אחרים החלים על חלקים מסוימים באתר. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אנא הימנע משימוש באתר.

האתר הוא אתר המופעל על ידי BCI, מלכ"ר הרשומה בשוויץ. האתר מוגן בזכויות יוצרים, זכויות במאגר מידע וקניין רוחני וזכויות קשורות אחרות ("זכויות") הנמצאות בבעלות BCI. כל הזכויות הללו שמורות.

אלא אם מצוין אחרת באתר:
» אתה רשאי להוריד ולהדפיס חומר מהאתר ככל שיהיה סביר לשימושך הפרטי והאישי;
» אתה יכול גם להעביר חומר כזה מהאתר לאנשים אחרים לשימושם הפרטי והאישי בתנאי שאתה מציין את BCI כמקור שלו ותוסיף את כתובת האתר: www.bettercotton.org. עליך להפנות את תשומת לבם לתנאים אלה החלים גם עליהם; ו
» אתה רשאי לספק קישורים לאתר בתנאי שהם עוברים לדף הבית בלבד ובתנאי שתעשה זאת בצורה הוגנת, חוקית ואינה פוגעת במוניטין של BCI או מנצלת אותה. אסור ליצור קישור באופן שיציע כל צורה של שיוך, אישור או אישור מצד BCI כאשר לא קיים.

אין לעשות שימוש באתר בכל דרך אחרת, לרבות למטרות מסחריות, ואין לשכפל, להשתמש מחדש או להפיץ אותו בכל דרך אחרת, או מסגרת או קישור עומק אליו בכל אתר אחר, ללא אישור מראש ובכתב מ-BCI. . אם תדפיס, תעתיק או תוריד חלק כלשהו מהאתר תוך הפרה של תנאי שימוש אלה, זכותך להשתמש באתר תיפסק לאלתר ועליך, לפי בחירת BCI, להחזיר או להרוס כל עותקים של החומרים שיצרת.

הסימנים המסחריים, הלוגואים ושמות המותג המוצגים באתר הינם בבעלות BCI או חבריה ושותפיו. לא ניתנות זכויות להשתמש באף אחד מהם ללא אישור מראש ובכתב מהבעלים. נעשה שימוש במיומנות ובזהירות סבירים בהפקת האתר אך הוא נועד רק למטרות מידע כלליות. לא ניתנת כל ערובה על ידי BCI או הספקים שלה שהאתר (כולל סטטיסטיקות כלשהן הכלולות באתר) הוא מדויק, שלם או מעודכן. לפיכך, BCI מתנערת מכל אחריות ואחריות הנובעת מכל הסתמכות על תוכן האתר על ידי כל מבקר באתר, או על ידי כל מי שעשוי לקבל מידע על תוכנו.

האתר, מדי פעם, עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים עצמאיים ל-BCI. BCI נוקטת באמצעי זהירות סבירים בבחירתם, אך למעט אם צוין אחרת באתר. נאספים על ידי גורמים כאלה.

BCI, חבריה ושותפיה נוקטים באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע וירוסי מחשב או כל פריט אחר שעלול לפגוע בפעולת המחשבים או הרכוש או לעסוק בכל דרך אחרת בשימוש לרעה במחשב ("תוכניות זדוניות") באתר, אך אינם יכולים לקבל כל אחריות בגינם ( כמפורט להלן). מומלץ לנקוט באמצעי זהירות בעצמך, כגון שימוש בתוכנת הגנה מתאימה. אין לעשות שימוש לרעה באתר על ידי הצגת תוכניות זדוניות ביודעין. אין לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר, לשרת בו מאוחסן האתר או לכל שרת, מחשב או מסד נתונים המחוברים לאתר. אין לתקוף את האתר באמצעות התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות שיתפרסמה. על ידי הפרת הוראה זו, אתה עלול לבצע עבירה על פי החקיקה הרלוונטית. BCI תדווח על כל הפרה כזו לכל רשויות אכיפת חוק רלוונטיות ותשתף פעולה עם כל רשויות כאלה על ידי חשיפת זהותך בפניהן. במקרה של הפרה כזו, זכותך להשתמש באתר תיפסק לאלתר.

BCI שואפת לעדכן את האתר באופן שוטף, ועשויה לשנות את התוכן בכל עת. אם יתעורר צורך, BCI עשויה להשעות את הגישה לאתר, או לסגור אותו ללא הגבלת זמן. BCI לא תישא באחריות אם האתר מסיבה כלשהי לא יהיה זמין בכל עת או לכל תקופה. כל אחד מהחומרים באתר עשוי להיות לא מעודכן בכל זמן נתון, ו-BCI אינה מחויבת לעדכן חומר כזה.

שימוש בתמונות

כל התמונות באתר זה הינן בזכויות יוצרים © Better Cotton Initiative ובעלי זכויות היוצרים שלהם. ניתן לשכפל תמונות באתר זה לשימוש לא מסחרי, מדעי, חינוכי ואישי בלבד. העתקה או הפצה מחדש בכל דרך למען רווח אישי או תאגידי אסורה ללא אישור בכתב מיוזמת Better Cotton. פרסום מסחרי, ניצול או שימוש בתמונות, גרפיקה או קובצי HTML של Better Cotton Initiative באתרי אינטרנט מסחריים אסורים במפורש.

משתמשים רשאים להוריד, להדפיס, לצלם ולהפיץ את התמונות הללו לשימושם הלא מסחרי, בתנאי שההודעה על זכויות היוצרים של Better Cotton Initiative כלולה - © Better Cotton Initiative - והצלם או האמן (אם ניתנה) יזכה. משתמשים שמציבים תמונה כלשהי באתר האינטרנט שלהם חייבים להציב את הודעת זכויות היוצרים ומסגרת האשראי ליד או על התמונה עצמה.

העברת נתונים:

BCI מקפידה מאוד על העברת נתונים בצורה פשוטה וברורה.

עד כה, BCI לא אספה מדדי תוצאות מספיק זמן כדי להוכיח השפעה, מה שידרוש נתונים של חמש שנים. אבל יש לנו נתונים שמראים כיצד משווים חקלאי Better Cotton לחקלאי בקרה המשתמשים בשיטות קונבנציונליות לגידול כותנה. ככל שאנו אוספים כמות הולכת וגדלה של נתונים משנה לשנה, מחקרים נוספים יבוצעו כדי לזהות השפעה אמיתית. BCI שואפת לעדכן את האתר באופן שוטף, ועשויה לשנות את התוכן בכל עת. אם יתעורר צורך, BCI עשויה להשעות את הגישה לאתר, או לסגור אותו ללא הגבלת זמן.