אנא קרא עמוד זה בעיון. הוא מפרט את התנאים החלים על השימוש שלך באתר Better Cotton וכל חלק מהתוכן שלו וכל החומרים המופיעים באתר www.bettercotton.org ("האתר"). בשימוש באתר אתה מסכים לציית לתנאים אלה. שימו לב שעשויים להיות תנאים נוספים בדפים אחרים החלים על חלקים מסוימים באתר. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אנא הימנע משימוש באתר.

האתר הוא אתר המופעל על ידי Better Cotton, מלכ"ר הרשומה בשוויץ. האתר מוגן בזכויות יוצרים, זכויות במאגר מידע וקניין רוחני וזכויות קשורות אחרות ("זכויות") הנמצאות בבעלות Better Cotton. כל הזכויות הללו שמורות.

אלא אם מצוין אחרת באתר:
» אתה רשאי להוריד ולהדפיס חומר מהאתר ככל שיהיה סביר לשימושך הפרטי והאישי;
» אתה יכול גם להעביר חומר כזה מהאתר לאנשים אחרים לשימושם הפרטי והאישי בתנאי שאתה מזכה את Better Cotton כמקור שלו ותוסיף את כתובת האתר: www.bettercotton.org. עליך להפנות את תשומת לבם לתנאים אלה החלים גם עליהם; ו
» אתה רשאי לספק קישורים לאתר בתנאי שהם עוברים לדף הבית בלבד ובתנאי שתעשה זאת באופן הוגן, חוקי ואינו פוגע במוניטין של Better Cotton או מנצל אותו. אסור ליצור קישור באופן שיציע כל צורה של שיוך, אישור או תמיכה מצד Better Cotton, כאשר לא קיים.

אין לעשות שימוש באתר בכל דרך אחרת, לרבות למטרות מסחריות, ואין לשכפל, להשתמש או להפיץ אותו בכל דרך אחרת, או למסגר או לקשר אליו קישור עמוק בכל אתר אחר, ללא אישור מראש ובכתב מאת Better כותנה. אם תדפיס, תעתיק או תוריד חלק כלשהו מהאתר תוך הפרה של תנאי שימוש אלה, זכותך להשתמש באתר תיפסק לאלתר ועליך, לפי בחירתה של Better Cotton, להחזיר או להרוס כל עותקים של החומרים שעשית. .

הסימנים המסחריים, הלוגואים ושמות המותג המוצגים באתר הינם בבעלות Better Cotton או חבריה ושותפיה. לא ניתנות זכויות להשתמש באף אחד מהם ללא אישור מראש ובכתב מהבעלים. נעשה שימוש במיומנות ובזהירות סבירים בהפקת האתר אך הוא נועד רק למטרות מידע כלליות. לא ניתנת כל ערובה על ידי Better Cotton או הספקים שלה שהאתר (כולל סטטיסטיקות כלשהן הכלולות באתר) מדויק, שלם או מעודכן. לכן, Better Cotton מתנערת מכל אחריות ואחריות הנובעת מכל הסתמכות על תוכן האתר על ידי כל מבקר באתר, או על ידי כל מי שעשוי לקבל מידע על תוכנו.

האתר, לעיתים, עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים בלתי תלויים ב-Better Cotton. Better Cotton נוקטת באמצעי זהירות סבירים בבחירתם, אך למעט היכן שצוין אחרת באתר Better Cotton אינה תומכת בהם ואינה יכולה לשאת באחריות כלשהי (כמפורט להלן) לכל חומר הכלול בהם או לשימוש שלך בהם או לכל שימוש שלך. נתונים אישיים שנאספו על ידי גורמים כאלה.

Better Cotton, חבריה ושותפיה נוקטים באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע וירוסי מחשב או כל פריט אחר שעלול לפגוע בפעולת המחשבים או הרכוש או לעסוק בכל דרך אחרת בשימוש לרעה במחשב ("תוכניות זדוניות") באתר, אך אינם יכולים לקבל כל אחריות בגינם. (כמפורט להלן). מומלץ לנקוט באמצעי זהירות בעצמך, כגון שימוש בתוכנת הגנה מתאימה. אין לעשות שימוש לרעה באתר על ידי הצגת תוכניות זדוניות ביודעין. אין לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר, לשרת בו מאוחסן האתר או לכל שרת, מחשב או מסד נתונים המחוברים לאתר. אין לתקוף את האתר באמצעות התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות שיתפרסמה. על ידי הפרת הוראה זו, אתה עלול לבצע עבירה על פי החקיקה הרלוונטית. Better Cotton תדווח על כל הפרה כזו לכל רשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ותשתף פעולה עם כל רשויות כאלה על ידי חשיפת זהותך בפניהן. במקרה של הפרה כזו, זכותך להשתמש באתר תיפסק לאלתר.

Better Cotton שואפת לעדכן את האתר באופן קבוע, ועשויה לשנות את התוכן בכל עת. אם יתעורר צורך, Better Cotton עשויה להשעות את הגישה לאתר, או לסגור אותו ללא הגבלת זמן. Better Cotton לא תישא באחריות אם האתר מסיבה כלשהי לא יהיה זמין בכל עת או לכל תקופה. כל אחד מהחומרים באתר עשוי להיות לא מעודכן בכל זמן נתון, ו-Better Cotton אינה מחויבת לעדכן חומר כזה.

שימוש בתמונות

כל התמונות באתר זה הינן בזכויות יוצרים © Better Cotton Initiative ובעלי זכויות היוצרים שלהם. ניתן לשכפל תמונות באתר זה לשימוש לא מסחרי, מדעי, חינוכי ואישי בלבד. העתקה או הפצה מחדש בכל דרך למען רווח אישי או תאגידי אסורה ללא אישור בכתב מיוזמת Better Cotton. פרסום מסחרי, ניצול או שימוש בתמונות, גרפיקה או קובצי HTML של Better Cotton Initiative באתרי אינטרנט מסחריים אסורים במפורש.

משתמשים רשאים להוריד, להדפיס, לצלם ולהפיץ את התמונות הללו לשימושם הלא מסחרי, בתנאי שההודעה על זכויות היוצרים של Better Cotton כלולה - © Better Cotton - והצלם או האמן (אם ניתנה) יזכה. משתמשים שמציבים תמונה כלשהי באתר האינטרנט שלהם חייבים להציב את הודעת זכויות היוצרים ומסגרת האשראי ליד או על התמונה עצמה.

העברת נתונים:

Better Cotton מקפידה מאוד על העברת נתונים בצורה פשוטה וברורה.

עד היום, Better Cotton לא אספה מדדי תוצאות מספיק זמן כדי להוכיח השפעה, מה שידרוש נתונים של חמש שנים. אבל יש לנו נתונים שמראים כיצד משווים חקלאי Better Cotton לחקלאי בקרה המשתמשים בשיטות קונבנציונליות לגידול כותנה. ככל שאנו אוספים כמות הולכת וגדלה של נתונים משנה לשנה, מחקרים נוספים יבוצעו כדי לזהות השפעה אמיתית. Better Cotton שואפת לעדכן את האתר באופן קבוע, ועשויה לשנות את התוכן בכל עת. אם יתעורר צורך, Better Cotton עשויה להשעות את הגישה לאתר, או לסגור אותו ללא הגבלת זמן.