स्लाइड
स्त्रोत ग्रंथालय

आमच्या दस्तऐवजांच्या लायब्ररीमधून शोधा, ज्यात PDF आणि डाउनलोड करण्यासाठी इतर उपयुक्त फायली आहेत

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

12 परिणाम आढळले

1 पृष्ठ 1

आढावा
PDF
1.55 MB
हा दस्तऐवज बेटर कॉटन ग्रोथ अँड इनोव्हेशन फंडाची दृष्टी, ध्येय, मूल्ये आणि उद्दिष्टे मांडतो.
डाउनलोड
आढावा
PDF
203.76 KB
बेटर कॉटनच्या 2030 रणनीतीचा एक पानाचा सारांश, बेटर कॉटनचे ध्येय, धोरणात्मक उद्दिष्टे, प्रमुख थीम आणि प्रभाव लक्ष्यांची रूपरेषा.
डाउनलोड
आढावा
PDF
191.38 KB
डाउनलोड
आढावा
PDF
166.63 KB
डाउनलोड
आढावा
PDF
97.05 KB
डाउनलोड
आढावा
PDF
232.65 KB
डाउनलोड

हा दस्तऐवज खालील भाषांमध्ये देखील उपलब्ध आहे:
चीनी
आढावा
PDF
139.67 KB
डाउनलोड
आढावा
PDF
340.06 KB
डाउनलोड
आढावा
PDF
109.83 KB
डाउनलोड
आढावा
झिप
2.03 MB
डाउनलोड
आढावा
PDF
143.42 KB
डाउनलोड
आढावा
PDF
161.78 KB
डाउनलोड
12 परिणाम आढळले

हे पृष्ठ सामायिक करा