येथे तुम्हाला उत्तम कापूस सदस्य त्यांच्या एकूण वार्षिक कापूस फायबरच्या वापराची गणना कशी करतात याबद्दल मार्गदर्शन आणि आवश्यकता सापडतील.

किरकोळ विक्रेते आणि ब्रँड सदस्य त्यांच्या कापूस फायबर वापराच्या मोजमापांचे स्वतंत्र मूल्यांकन कसे करू शकतात याबद्दल देखील तुम्हाला मार्गदर्शन मिळेल.


वार्षिक कापूस उपभोग सादर करणारी कागदपत्रे

किरकोळ विक्रेता आणि ब्रँड सदस्यांसाठी कृपया आमचे कापूस मोजण्याचे साधन आणि वार्षिक कापूस वापर सबमिशन फॉर्म खाली शोधा. किरकोळ विक्रेते आणि ब्रँड सदस्यांनी त्यांच्या एकूण कापूस फायबर वापराच्या मोजमापाची वार्षिक पुनर्गणना करणे आवश्यक आहे आणि वार्षिक अंतिम मुदतीपर्यंत बेटर कॉटनला सबमिट करणे आवश्यक आहे. 15 जानेवारी.


कापूस वापर गणना संसाधने

कापूस मोजण्याचे साधन आणि वार्षिक कापूस वापर सबमिशन फॉर्म कसा वापरायचा हे समजण्यास सदस्यांना मदत करणे हे या संसाधनांचे उद्दिष्ट आहे.

PDF
14.37 MB

कापूस वापर मोजणे: कापूस वापर आवश्यकता आणि मार्गदर्शन

कापूस वापर मोजणे: कापूस वापर आवश्यकता आणि मार्गदर्शन
डाउनलोड
PDF
2.16 MB

कापूस वापराचे मोजमाप: चांगले कापूस रूपांतरण घटक आणि गुणक

कापूस वापराचे मोजमाप: चांगले कापूस रूपांतरण घटक आणि गुणक
डाउनलोड
PDF
768.92 KB

कापूस वापर मोजणे: तांत्रिक पूरक

कापूस वापर मोजणे: तांत्रिक पूरक
डाउनलोड

कापूस गणना साधन ट्यूटोरियल

वार्षिक कापूस वापर सबमिशन फॉर्म ट्यूटोरियल


स्वतंत्र मूल्यांकन संसाधने

जानेवारी 2024 पासून, बेटर कॉटन, किरकोळ विक्रेते आणि ब्रँड सदस्य दरवर्षी बेटर कॉटनसाठी सादर केलेल्या कापूस वापराच्या गणनेसाठी स्वतंत्र मूल्यमापन आवश्यकता सादर करणार आहेत. संपूर्ण मार्गदर्शन खाली उपलब्ध आहे.

स्वतंत्र मूल्यांकन ट्यूटोरियल व्हिडिओ