बेटर कॉटनने मेंबर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल विकसित केला आहे जो मेंबर मॉनिटरिंगचे उद्दिष्ट, व्याप्ती आणि प्रक्रियेची रूपरेषा देतो. या प्रोटोकॉलचा मुख्य उद्देश हा आहे की सर्व सदस्य सामील झाल्यावर स्वाक्षरी करतात त्या सराव संहितेचे पालन सुनिश्चित करून संस्थेच्या विश्वासार्हतेचे रक्षण करणे. बेटर कॉटन त्याच्या देखरेखीचा एक भाग म्हणून काय करतो आणि काय करत नाही याबद्दल आमच्या सदस्यांना आणि इतर भागधारकांना पारदर्शकता प्रदान करणे हे मेंबर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉलचे उद्दिष्ट आहे.

क्षेत्रीय स्तरावर सकारात्मक परिणाम साधणे हे बेटर कॉटनचे ध्येय आहे आणि कापूस क्षेत्रातील कोणत्याही संस्थेचे आम्ही सदस्य म्हणून आमच्यात सामील होण्यासाठी त्या मिशनचे समर्थन करतो. तथापि, सदस्यत्व हा सामाजिक किंवा पर्यावरणीय अनुपालनाचा पुरावा नाही आणि कोणत्याही नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या पुरवठा साखळीचे निरीक्षण करणे प्रत्येक सदस्याची नेहमीच जबाबदारी असेल.

देखरेख निकष

मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल सहा निरीक्षण निकष स्थापित करतो जे सदस्य सराव संहितेशी संरेखित होतात.

  1. वचनबद्धता आणि आचार
  2. व्यवसायाची अखंडता
  3. सभ्य काम आणि मानवी हक्क
  4. संवाद
  5. सोर्सिंग
  6. पर्यावरणीय अनुपालन

रिझोल्यूशन टप्पे

जेव्हा एखादी घटना बेटर कॉटनद्वारे ओळखली जाते तेव्हा त्याचे मूल्यांकन केले जाईल आणि पुढील कारवाई आवश्यक वाटल्यास एक मॉनिटरिंग केस उघडले जाईल, जे या चरणांचे अनुसरण करेल:

  • चेतावणी
  • निलंबन
  • निष्कासन

प्रत्येक पायरीबद्दल अधिक तपशीलांसाठी कृपया या पृष्ठाच्या तळाशी असलेल्या मॉनिटरिंग प्रोटोकॉलचा संदर्भ घ्या.

अहवाल

बेटर कॉटन निकष आणि टप्प्यानुसार खुल्या मॉनिटरिंग केसेसची संख्या तसेच मागील तिमाहीत बंद झालेल्या मॉनिटरिंग केसेसच्या संख्येवर तिमाही अहवाल देईल.

बेटर कॉटन कोणत्याही वैयक्तिक सदस्याचे नाव प्रकाशित करणार नाही ज्यावर देखरेख प्रकरण आहे, मग ते खुले असो किंवा बंद.

पहिला अहवाल ऑक्टोबर २०२३ च्या अखेरीस उपलब्ध होईल.


PDF
269.81 KB

उत्तम कापूस सदस्य मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल

डाउनलोड
PDF
87.59 KB

सदस्य सराव संहिता

डाउनलोड