સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

12 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 1

ઝાંખી
પીડીએફ
170.47 KB

બેટર કોટન લાર્જ ફાર્મ સિમ્પોસિયમ 2023 – ઇવેન્ટનો સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
7.22 એમબી
આ દસ્તાવેજ બેટર કોટનના વર્તમાન વ્યૂહાત્મક સમયગાળા માટે બેટર કોટન ગ્રોથ અને ઇનોવેશન ફંડના વિઝન, મિશન, મૂલ્યો અને ઉદ્દેશો નક્કી કરે છે.
ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
203.76 KB
બેટર કોટનની 2030 વ્યૂહરચનાનો એક પાનાનો સારાંશ, બેટર કોટનના મિશન, વ્યૂહાત્મક ઉદ્દેશો, મુખ્ય થીમ્સ અને અસર લક્ષ્યોની રૂપરેખા.
ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
191.38 KB

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2021-2023 પુનરાવર્તન – વિહંગાવલોકન

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
166.63 KB

કસ્ટડી માર્ગદર્શિકાની સાંકળ માટે સપ્લાય ચેઇન મોનિટરિંગની ઝાંખી v1.4

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
97.05 KB

ફરજિયાત મજૂરી અને યોગ્ય કાર્ય સારાંશ પર ટાસ્ક ફોર્સ

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
232.65 KB

અપડેટેડ CoC માર્ગદર્શિકામાં મુખ્ય ફેરફારોનો સારાંશ 1.4

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ચિની
ઝાંખી
પીડીએફ
340.06 KB

ખાતરી પરિણામોનો અહેવાલ – સિઝન-2020-21

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
109.83 KB

વધુ સારા કપાસના સિદ્ધાંતોની ઝાંખી – વિસ્તૃત

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
ઝિપ
2.03 એમબી

યોગ્ય કાર્ય અને ફાઇનાન્સની ઍક્સેસ પર પ્રમોશન પ્રેક્ટિસની સમીક્ષા

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
143.42 KB

એશ્યોરન્સ મોડલ સિસ્ટમ સમીક્ષા

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
161.78 KB

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2015-17 પુનરાવર્તન – વિહંગાવલોકન

ડાઉનલોડ કરો શેર
12 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો