ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

13 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 2

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
170.47 KB

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ 2023 – ਇਵੈਂਟ ਸੰਖੇਪ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
7.22 ਮੈਬਾ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
203.76 KB
ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ 2030 ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਸੰਖੇਪ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
191.38 KB

ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
166.63 KB

ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ v1.4

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
97.05 KB

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
232.65 KB

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ CoC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ 1.4

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਚੀਨੀ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
167.27 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਸੂਚੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
340.06 KB

ਭਰੋਸਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਸੀਜ਼ਨ-2020-21

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
109.83 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਿਪ
2.03 ਮੈਬਾ

ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
143.42 KB

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਡਲ ਸਿਸਟਮ ਸਮੀਖਿਆ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
13 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ