Ολίσθηση
Βιβλιοθήκη πόρων

Κάντε αναζήτηση στη βιβλιοθήκη εγγράφων μας, συμπεριλαμβανομένων των PDF και άλλων χρήσιμων αρχείων για λήψη

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

Βρέθηκαν αποτελέσματα 12

Σελίδα από 1 1

Επισκόπηση
PDF
170.47 KB

Συμπόσιο Better Cotton Large Farm 2023 – Περίληψη εκδήλωσης

Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
PDF
7.22 MB
Αυτό το έγγραφο καθορίζει το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και τους στόχους του Ταμείου Καλύτερης Ανάπτυξης και Καινοτομίας Βαμβακιού για την τρέχουσα στρατηγική περίοδο της Better Cotton.
Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
PDF
203.76 KB
Μια σελίδα περίληψη της στρατηγικής της Better Cotton 2030, που περιγράφει την αποστολή, τους στρατηγικούς στόχους, τα βασικά θέματα και τους στόχους της Better Cotton.
Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
PDF
191.38 KB

Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2021-2023 – Επισκόπηση

Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
PDF
166.63 KB

Επισκόπηση της Παρακολούθησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τις Κατευθυντήριες γραμμές για την Αλυσίδα Θεματοφυλακής v1.4

Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
PDF
97.05 KB

Σύνοψη Task Force on Forced Labor and Decent Work

Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
PDF
232.65 KB

Σύνοψη των βασικών αλλαγών στις ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές CoC 1.4

Λήψη Κοινοποίηση

Αυτό το έγγραφο είναι επίσης διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:
κινέζικο
Επισκόπηση
PDF
340.06 KB

Έκθεση Αποτελεσμάτων Διασφάλισης – Περίοδος-2020-21

Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
PDF
109.83 KB

Επισκόπηση των αρχών του καλύτερου βαμβακιού – Εκτεταμένη

Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
zip
2.03 MB

Ανασκόπηση πρακτικών προαγωγής σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
PDF
143.42 KB

Ανασκόπηση συστήματος μοντέλου διασφάλισης

Λήψη Κοινοποίηση
Επισκόπηση
PDF
161.78 KB

Better Cotton P&C: Αναθεώρηση 2015-17 – Επισκόπηση

Λήψη Κοινοποίηση
Βρέθηκαν αποτελέσματα 12

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα