स्लाइड
स्त्रोत ग्रंथालय

आमच्या दस्तऐवजांच्या लायब्ररीमधून शोधा, ज्यात PDF आणि डाउनलोड करण्यासाठी इतर उपयुक्त फायली आहेत

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

30 परिणाम आढळले

1 पृष्ठ 3

धोरण
PDF
1.16 MB
डाउनलोड
धोरण
PDF
11.48 MB
हा बेटर कॉटनचा अजेंडा आहे चांगल्यासाठी बदलाचा.
डाउनलोड
आढावा
PDF
203.76 KB
बेटर कॉटनच्या 2030 रणनीतीचा एक पानाचा सारांश, बेटर कॉटनचे ध्येय, धोरणात्मक उद्दिष्टे, प्रमुख थीम आणि प्रभाव लक्ष्यांची रूपरेषा.
डाउनलोड
मार्गदर्शक
PDF
3.39 MB
डाउनलोड
PDF
425.10 KB
डाउनलोड
प्रक्रीया
PDF
173.43 KB
डाउनलोड
संदर्भ अटी
PDF
104.03 KB
डाउनलोड
आढावा
PDF
191.38 KB
डाउनलोड
संदर्भ अटी
PDF
140.81 KB
डाउनलोड
संदर्भ अटी
PDF
144.79 KB
डाउनलोड
संदर्भ अटी साधन
PDF
144.81 KB
डाउनलोड
मार्गदर्शक
PDF
1.39 MB
डाउनलोड
30 परिणाम आढळले

हे पृष्ठ सामायिक करा