స్లయిడ్
వనరుల లైబ్రరీ

డౌన్‌లోడ్ కోసం PDFలు మరియు ఇతర ఉపయోగకరమైన ఫైల్‌లతో సహా మా పత్రాల లైబ్రరీ ద్వారా శోధించండి

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

28 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

పేజీ 1 ఆఫ్ 3

వ్యూహం
PDF
1.16 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
వ్యూహం
PDF
11.48 MB
మెరుగైన మార్పు కోసం ఇది బెటర్ కాటన్ యొక్క ఎజెండా.
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
అవలోకనం
PDF
203.76 KB
బెటర్ కాటన్ యొక్క 2030 వ్యూహం యొక్క ఒక-పేజీ సారాంశం, బెటర్ కాటన్ యొక్క లక్ష్యం, వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలు, ముఖ్య థీమ్‌లు మరియు ప్రభావ లక్ష్యాలను వివరిస్తుంది.
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
గైడ్
PDF
3.39 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
PDF
425.10 KB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
సూచన నిబంధనలు
PDF
104.03 KB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
అవలోకనం
PDF
191.38 KB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
సూచన నిబంధనలు
PDF
140.81 KB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
సూచన నిబంధనలు
PDF
144.79 KB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
సూచన నిబంధనలు టూల్
PDF
144.81 KB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
గైడ్
PDF
1.39 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
28 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి