સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

28 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 3

રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.12 એમબી

રિપોર્ટ: બેટર કોટનના ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ પ્રોગ્રામમાં મહિલા સહ-ખેડૂતોના સમાવેશનું પરીક્ષણ કરવા માટે GIF પાયલોટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.19 એમબી

કેસ સ્ટડી: મહિલાઓ અને બાળકો પ્રત્યેના સમુદાયોના વર્તન પર વધુ સારા કપાસની યોગ્ય કાર્ય-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓની અસરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
વ્યૂહરચના
પીડીએફ
1.16 એમબી

કપાસની આબોહવા માટેનો સારો અભિગમ

ડાઉનલોડ કરો શેર
વ્યૂહરચના
પીડીએફ
11.48 એમબી
આ બેટર કોટનનો ચેન્જ ફોર ધ બેટર એજન્ડા છે.
ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
203.76 KB
બેટર કોટનની 2030 વ્યૂહરચનાનો એક પાનાનો સારાંશ, બેટર કોટનના મિશન, વ્યૂહાત્મક ઉદ્દેશો, મુખ્ય થીમ્સ અને અસર લક્ષ્યોની રૂપરેખા.
ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
0.00 બી

બેટર કોટન ક્લેમ્સ ફ્રેમવર્ક V3.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
425.10 KB

બેટર કોટન લાઇસન્સ ધારકો 2021-22

ડાઉનલોડ કરો શેર
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
104.03 KB

બેટર કોટન ડીસેન્ટ વર્ક એડવાઇઝરી કમિટી ToR

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
191.38 KB

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2021-2023 પુનરાવર્તન – વિહંગાવલોકન

ડાઉનલોડ કરો શેર
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
140.81 KB

યોગ્ય કાર્ય અને લિંગ કાર્યકારી જૂથ: સંદર્ભની શરતો

ડાઉનલોડ કરો શેર
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
144.79 KB

પાક સંરક્ષણ કાર્યકારી જૂથ: સંદર્ભની શરતો

ડાઉનલોડ કરો શેર
સંદર્ભ શરતો ટૂલ
પીડીએફ
144.81 KB

કુદરતી સંસાધન કાર્યકારી જૂથ: સંદર્ભની શરતો

ડાઉનલોડ કરો શેર
28 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો