BCI a'zosi bo'lmaganlar uchun paxta platformasiga kirish yaxshiroq