Paxta o'sishi va innovatsiyalarini yaxshilash jamg'armasining missiyasi va qarashlari

Ushbu hujjat “Better Cotton”ning joriy strategik davridagi “Better Cotton O'sish va innovatsiyalar” jamg'armasining qarashlari, missiyasi, qadriyatlari va maqsadlarini belgilaydi.

Ko'proq o'qing