Küresel Pamuk Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi

PDF
3.34 MB

Better Cotton 2019-21 Cinsiyet Stratejisi

İndir

Cinsiyet eşitsizliği, pamuk sektöründe acil bir sorun olmaya devam ediyor. Küresel olarak, pamuk üretimindeki kadınlar çeşitli, temel roller üstlenirler, ancak emekleri genellikle tanınmaz ve yetersiz ücret alınır. Kadınların katkılarının tanınmadığı yerlerde, daha sürdürülebilir uygulamaları benimseme ve dönüştürülmüş, adil bir pamuk geleceği yaratmadaki kritik rolleri gözden kaçıyor. 

Bir endüstri lideri olarak Better Cotton, bu zorlukların üstesinden gelme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sürdürülebilir pamuğun temel taşı olarak entegre etme fırsatına sahiptir. Kasım 2019'da şirket içinde geliştirilen ve başlatılan Cinsiyet Stratejisi, çalışmalarımızda toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımı yaygınlaştırmak için eylem planımızın ana hatlarını çiziyor.

Daha İyi Pamuk Cinsiyet Stratejisi İş Başında

Better Cotton, pamuk üretimini pamuk tarımı yapan topluluklardaki tüm insanlar için daha iyi hale getirmek için operasyonlarımızda cinsiyet eşitliğini geliştirmek için çalışacaktır. Bunu, çiftlik düzeyindeki çalışmalarda toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımları yaygınlaştırarak, sürdürülebilir pamuk topluluğu aracılığıyla ve kuruluş içinde farkındalık ve kapasite oluşturarak bu çalışmayı yaygınlaştırarak yapacağız. Bugüne kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi değerlendirmek için 2019'da temel bir toplumsal cinsiyet değerlendirme raporunu tamamladık. Bu rapor, iyileştirilmesi gereken alanları belirledi ve stratejimizin temelini oluşturdu. İşte eylemdeki stratejinin bazı örnekleri.

Yaklaşım, Hedefler ve Taahhütler

Toplumsal Cinsiyet Stratejisinin yaklaşımı, Better Cotton'un politikaları, ortaklıkları ve programları genelinde toplumsal cinsiyet kaygılarını, ihtiyaçlarını ve çıkarlarını sistematik olarak ana akım haline getirmektir.

Bu çalışmayı ilerletmek için üç düzeyde hedef ve taahhütler belirledik: Sürdürülebilir Pamuk Topluluğu, Çiftlik ve Organizasyon.

Better Cotton, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmek için dönüştürücü eylemi destekleme yolculuğunun başında. Bu çalışmayı işbirliği içinde hızlandırmak için aktif olarak ortaklıklar arıyoruz.