Bugün dünya pamuğunun neredeyse dörtte biri Better Cotton Standardı altında üretiliyor ve 2.4 milyon pamuk çiftçisi sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda eğitildi ve Better Cotton yetiştirmek için lisans aldı. Pamuk çiftçilerinin ve işçilerinin bir araya geldiği sürdürülebilir bir dünya vizyonumuz İklim değişikliği, çevreye yönelik tehditler ve hatta küresel salgın hastalıklarla nasıl başa çıkılacağını bilmek, ulaşılabilir görünüyor. Yeni nesil pamuk çiftçiliği toplulukları, iyi bir yaşam kurabilecek, tedarik zincirinde güçlü bir sese sahip olabilecek ve daha sürdürülebilir pamuğa yönelik artan tüketici talebini karşılayabilecek. 

Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeyi nasıl amaçlıyoruz?

Sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve politikalarını yerleştireceğiz

Saha düzeyindeki ortaklarımızın verdiği eğitim, çiftçiliğe yenilikçi yaklaşımımızın merkezinde yer alır. Toprak sağlığını, su yönetimini, karbon yakalamayı ve biyolojik çeşitliliği aktif olarak destekleyecektir. Hükümetleri, tarımsal yayım hizmetlerini ve düzenleyicileri yolculuğun bir parçası olmaya teşvik edeceğiz. 

Refahı ve ekonomik kalkınmayı artıracağız

Pamuk çiftçiliğinin özellikle küçük çiftçiler için ekonomik olarak uygun olmasını istiyoruz. Daha iyi tarım uygulamaları sadece daha iyi toprak ve daha iyi mahsul demek değildir. Bunlar, yaşama ücreti, insana yakışır çalışma koşulları, şikayet ve iyileştirme kanallarına erişim, toplumsal cinsiyetin güçlendirilmesi ve zorla çalıştırmanın sona ermesi anlamına gelir. Tüm çiftçi toplulukları bundan faydalanmalıdır.

Sürdürülebilir pamuğa yönelik küresel talebi yönlendireceğiz 

Tedarikçileri, üreticileri, perakendecileri ve markaları Better Cotton tedarik etmeye teşvik edeceğiz. Çiftçi topluluklarına talep edilen mahsulleri için giderek daha fazla pazar erişimi sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüketiciler arasında Better Cotton için farkındalık, ilgi ve tercih oluşturacağız. 


2030 Strateji

Aralık 2021'de, beş etki hedefinden ilki ile birlikte iddialı 2030 Stratejimizi başlattık. 2030 Stratejisi, pamuğu üreten çiftçiler ve sektörün geleceğinde payı olan herkes için pamuğu daha iyi hale getirmeye yönelik on yıllık planımızın yönünü belirliyor.