Better Cotton'u sürdürülebilir, ana akım bir emtia haline getirerek küresel pamuk sektörünü dönüştürmek için çok çalışıyoruz. Çiftçilere ve tarla düzeyindeki projelere doğrudan yatırım, bu hedefe ulaşmak için çok önemlidir. Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu (Better Cotton GIF veya Fon), bu yatırımları yapmak için ana aracımızdır.

Better Cotton GIF, aşağıdakiler tarafından yönetilir: Daha İyi Pamuk Konseyi Better Cotton Perakendecisi ve Marka Üyeleri, Better Cotton Sivil Toplum Üyeleri ve bağışçılar ile ortaklaşa.

Fonları doğrudan çiftçi topluluklarına kanalize etmek

Better Cotton GIF, Better Cotton alan düzeyindeki programları ve yenilikleri tanımlar ve bunlara stratejik yatırımlar yapar. Bu bizim iki uçlumuzun bir parçası Kapasite Geliştirme Programı. Better Cotton Standart Sisteminin yanı sıra Better Cotton GIF aracılığıyla yapılan tarla düzeyindeki yatırımlar, daha fazla çiftçiye ulaşmamızda ve onları sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda eğitmemizde önemli bir rol oynuyor.

Daha İyi-Pamuk-Büyüme-ve-İnovasyon-Fonu_2
PDF
7.22 MB

Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu Misyon ve Vizyonu

Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu Misyon ve Vizyonu
Bu belge, Better Cotton'un mevcut stratejik dönemi için Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu'nun vizyonunu, misyonunu, değerlerini ve amaçlarını ortaya koymaktadır.
İndir
PDF
72.63 MB

Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu Yönergeleri

Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu Yönergeleri
Dört Büyüme ve İnovasyon Fonu kanalı için yönergeler: Küçük Çiftlik Fonu, Bilgi Ortağı Fonu, İnovasyon ve Öğrenme Fonu ve Büyük Çiftlik Fonu.
İndir
PDF
16.24 MB

Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu Yıllık Raporu 2022-23

Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu Yıllık Raporu 2022-23
Bu rapor, GIF'in 2022-23 sezonundaki bazı başarılarını ve Fonun kendisinin geçirdiği değişiklikleri incelemektedir.
İndir

Better Cotton GIF hakkında daha fazla bilgi edinin

Fonu kim yönetiyor?

Better Cotton GIF, aşağıdakiler tarafından yönetilir: Daha İyi Pamuk Konseyi Better Cotton Perakendecisi ve Marka Üyeleri, Better Cotton Sivil Toplum Üyeleri ve bağışçıları ile ortaklaşa.

Fon bünyesinde Better Cotton temsilcileri Better Cotton GIF Sekreterliğini oluşturur. Fon stratejisini önermek ve uygulamaktan, uygulamaları yönetmekten ve işlemekten, bilgi paylaşımını teşvik etmekten ve Fon faaliyetleri hakkında rapor vermekten sorumludurlar.

İki çok paydaşlı komite, Fonun yatırım programını desteklemekte ve onaylamaktadır. Belirli kriterleri karşılayan Better Cotton Üyeleri, bu komitelere katılmaya ve Fonun yatırım stratejisinin geliştirilmesine katılmaya davet edilir.

Alıcı ve Yatırımcı Komitesi

Perakendeci ve Marka Üyeleri ile fon sağlayıcılardan oluşan bu komite, Better Cotton GIF yıllık işletme planını ve yıllık bütçeyi onaylarken, aynı zamanda yeni stratejik girişimler önermektedir.

Ayrıca sektör bilgisi ve desteği sağlayarak ve farklı coğrafyalarda gelişen talep modellerini izleyerek Better Cotton arz ve talebini birbirine bağlamaya yardımcı olurlar.

Saha İnovasyon ve Etki Komitesi

Perakendeci ve Marka Üyeleri, fon sağlayıcılar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bu komite, yıllık Better Cotton GIF başvuru sürecini denetler ve Program Ortakları tarafından sunulan kapasite geliştirme projeleri ve programlarının yanı sıra yenilik ve öğrenme projeleri için Fon yatırım tahsisini onaylar.

Fon'a kimler yatırım yapıyor?

Fona katkılar üç ana kaynaktan gelir:

  • Better Cotton Perakendecisi ve Marka Üyeleri: Better Cotton Perakendecisi ve Marka Üyeleri, sağladıkları Better Cotton hacmine göre bir ücret aracılığıyla Fona katkıda bulunur. Bu ücret, markaların saha düzeyindeki programları doğrudan ve verimli bir şekilde desteklemesini sağlar.
  • Kurumsal Bağışçılar ve Devlet Kurumları: Fonun dünya çapındaki Better Cotton topluluklarında etkili bir etki yaratmasını sağlamak için, Better Cotton Perakendecileri ve Marka Üyeleri tarafından sağlanan ücretleri karşılama çabası içinde küresel kurumsal bağışçılara ve devlet kurumlarına güveniyoruz.
  • Program Ortakları: Better Cotton Program Ortakları, Fon aracılığıyla yürüttükleri projelere doğrudan yatırım yapmaya teşvik edilir.
Fonun kapsamı nedir?

Fon, 2020-21 pamuk sezonunda Hindistan, Pakistan, Çin, Mozambik ve Türkiye'de 1.8 milyon* pamuk çiftçisiyle çalışıyor. Çiftçiler, Program Ortakları aracılığıyla Fon'dan eğitim ve destek almıştır. Better Cotton GIF, Better Cotton Perakendecisinden ve Marka Üyelerinden ve bağışçılardan (DFAT, Laudes Foundation ve IDH) doğrudan 8.4 milyon Euro'luk hacme dayalı ücret yatırdı ve Program Ortaklarından 2.9 milyon Euro'luk ek finansmanı seferber etti. toplam portföy değeri 11.3 milyon €.

2020-21 sezonu final verileri yayınlandıDaha iyi Pamukin Better Cotton'un 2021 Yıllık Raporu.

Better Cotton GIF ne tür projelere fon sağlıyor?

Better Cotton GIF, onaylı Better Cotton Program Ortakları tarafından yürütülen projelere yatırım yapar. Bu projeler, çiftçilerin Better Cotton İlkeleri ve Kriterleri ile uyumlu daha sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemelerine yardımcı olan kapasite geliştirmeye odaklanmaktadır. Better Cotton GIF tarafından finanse edilen projeler, çiftçilere, işçilere ve çiftçi topluluklarına sosyal, ekonomik ve çevresel somut faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Better Cotton GIF, iki tür projeyi finanse eder:

  • Better Cotton GIF odak ülkelerinde faaliyet gösteren Better Cotton Program Ortakları tarafından sunulan projeler.
  • Ortaklar veya ülkeler arasında tekrarlanma potansiyeline sahip tematik ihtiyaçları ele alan yenilik ve öğrenme projeleri.
Finansman nasıl tahsis edilir?

Better Cotton Program Ortakları Better Cotton GIF programı ülkelerinde faaliyet gösteriyorYıllık Better Cotton GIF stratejisine uygun olarak Better Cotton projelerini gerçekleştirme konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe sahip olan , Fon'a yıllık olarak proje teklifleri sunmaya davet edilmektedir.

Titiz bir inceleme sürecinin ardından finansman tahsis edilir küresel ve ülke düzeyindeki önceliklerle uyumlu ve uygunluk kriterlerini karşılayan projelere.Ocak ayında, kısa listeye alınan teklifler Saha İnovasyon ve Etki Komitesi'ne (FIIC) sunulur ve üyeler her bir teklif için oy kullanır.

Odak Ülkeler

2021-22 pamuk sezonu için Fonun stratejik odak ülkeleri Hindistan, Pakistan, Türkiye, Mozambik ve Mali'dir.

Fon'a nasıl teklif verebilirim?

Better Cotton GIF odak ülkesi için fon aramakla ilgilenen Better Cotton Program Ortakları, yılın herhangi bir zamanında ilgi talebinde bulunmaya teşvik edilir. Bu işleme başlamak için, lütfen iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle iletişime geçin. iletişim formu ve “Better Cotton GIF Funding Opportunities” konu satırını ekleyin.

Fon'un odak alanı olmayan bir ülkede çalışan Better Cotton Program Ortağı iseniz, lütfen daha fazla bilgi için Better Cotton birincil irtibat kişinizle iletişime geçin.

Better Cotton'u ölçeklendirmeye devam ederken, kurumsal ortaklarımızdan gelen yatırımlar başarımızın anahtarı olacaktır.

Çevremizde her kuruş önemlidir, bu nedenle Better Cotton GIF'ten aldığımız fon bir fark yaratır.

Better Cotton GIF Tarafından Finanse Edilen Projeler

2020-21 pamuk sezonunda Better Cotton GIF finanse edildi44 Better Cotton Program Ortağı ve/veya yerel ortakları tarafından yönetilen 29 proje. Aşağıda, 2020-21 sezonunda Better Cotton GIF tarafından finanse edilen bir dizi yenilik ve öğrenme projesi yer almaktadır.

Saha Kolaylaştırıcı Kapasite Geliştirme Aracı — Hindistan

2019'da Better Cotton GIF, bölgedeki Better Cotton Program Ortakları (PP'ler) arasında tutarlı bir beceri seti sağlamaya yardımcı olmak için Hindistan Maharashtra ve Gujarat'ta Saha Kolaylaştırıcıları (FF'ler) için bir çevrimiçi beceri geliştirme öğrenme platformunun pilot uygulamasını yaptı. Pilot uygulamaya altı PP ve 634 FF katıldı.

Etki: Eylül 2020'de başlatılan öğrenme platformunun son sürümü, ABARA Learning Management System tarafından geliştirildi ve barındırıldı. FF'ler platformu, toprak sağlığı, kayıt tutma, pestisitlerin güvenli kullanımı, haşere yönetimi ve pamuk büyüme döngüsü gibi konularda öğrenmelerini kişiselleştirmek ve kendi kendilerine yönlendirmek için kullanabilirler. Altı yerel dilde (İngilizce, Hintçe, Gujarati, Marathi, Telugu ve Punjabi) 2,100 FF için mevcuttur. 2021-22 pamuk sezonunda Better Cotton GIF, platformun Pakistan'daki lansmanını, FF'ler için Urdu'da mevcut olan ve yerel bağlama uyarlanmış eğitim materyalleriyle finanse edecek.


Arkansas Üniversitesi'nde Örtü Kırpma ve Toprak Sürme Uygulamaları Çalışması — ABD

2019'da Better Cotton GIF, Örtü kırpma ve az toprak işleme ile örtülü kırpma ve geleneksel toprak işleme uygulamaları ile pamuk üretiminin uzun vadeli etkilerini değerlendiren araştırmaları finanse etmek için Arkansas Üniversitesi ile ortaklık kurdu. Çalışmanın ilk yılında elde edilen sonuçlar, örtü bitkilerinin kullanıldığı pamuk tarlalarının geleneksel tarlalara kıyasla daha iyi su sızmasına ve toprak sağlığına sahip olduğunu göstermektedir.

Etki: Çalışma sırasında oluşturulan tanıtım alanları, bu uygulamaları daha iyi anlamak isteyen tarımsal yayım çalışanları, araştırmacılar, çiftçiler ve tedarik zincirindeki paydaşlar için eğitim fırsatları sunmaya devam edecektir. Bu da Better Cotton'un ülke genelinde daha sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesini artırmasına yardımcı olacaktır.


Çok Fonksiyonlu Bitki Örtüsü Araştırılması — İsrail

Nisan 2020'de Fon, çok işlevli bitki örtüsü tamponlarının (MFVB'ler) tarımsal yüzey akışının (tortular, besinler ve zirai kimyasallar gibi) etkilerini azaltmada ve ekosistemi iyileştirmede etkinliğini araştırmak için İsrail Pamuk Üretim ve Pazarlama Kurulu (ICB) ile ortaklık kurdu. ve pamuk çiftlikleri çevresinde.

Etki: 2020'de ICB, şu anda izlemekte oldukları MFVB'lerle gösteri planları oluşturdu. 2021'de, çiftçilerin bu koruma uygulamasını benimseme konusundaki istekliliğini değerlendirmek için çiftçi anketleri yapacaklar. Bulgularına dayanarak, çiftçilerin MFVB'lerle agroekolojik sistemler, ekosistem hizmetleri ve çevre koruma uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için özelleştirilmiş araçlar ve çevrimiçi bir platform geliştirecekler.

Dahil Olun, Etki Yapın

Fon aracılığıyla mümkün olan en fazla etkiyi sağladığımızdan ve Better Cotton misyonunu ölçeklendirdiğimizden emin olmak için ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Fona katkıda bulunarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile aktif olarak uyum sağlıyor ve fonları en önemli yere, yani çiftçi topluluklarına yönlendiriyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla pamuk endüstrisini dönüştürmek ve dünya çapında milyonlarca pamuk çiftçisi, işletmesi ve tüketicisi için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için bize katılın.

Kuruluşunuzun nasıl dahil olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bizim aracılığımızla iletişime geçin iletişim formu.

Fonun etkinliğinin arkasındaki en büyük itici gücün, tedarikçileri Better Cotton tedarik etmeye motive etmek için büyük markaların katılımı olduğunu düşünüyorum.