Daha İyi Pamuk Tedarik Etmenin Etkilerini Göstermek

Bu web semineri kaydında, amaçladığımız etkiyi yarattığımızdan ve programlarımızın sürekli olarak geliştiğinden emin olmak için bir dizi sosyal, çevresel ve ekonomik göstergeyi nasıl topladığımızı, analiz ettiğimizi ve izlediğimizi ana hatlarıyla açıklayan BCI Çiftçi Sonuçlarını inceliyoruz. Ayrıca, uygun Perakendeci ve Marka Üyelerinin Better Cotton tedarik etmenin etkisini iletmesine olanak sağlayacak yeni etki iddialarının geliştirilmesini ve kullanıma sunulmasını tartışıyoruz.

Devamını oku