İlkeler ve Kriterler


Bu ay, revize edilmiş Better Cotton İlkeleri ve Kriterlerinin (P&C) yürürlüğe girmesiyle BCI için bir dönüm noktasıdır. P&C'ler Better Cotton Standart Sisteminin merkezinde yer alır ve Better Cotton'un küresel tanımını ortaya koyar. BCI Farmers, P&C'lere bağlı kalarak, çevre ve çiftçi toplulukları için ölçülebilir şekilde daha iyi bir şekilde pamuğu üretir.

P&C'lerin ilk büyük revizyonu, Kasım 2017'de BCI Konseyi tarafından onaylandı ve birkaç önemli değişikliği içeriyor. Bunlardan bazılarını aşağıda vurguladık.

Öncelikle çevre ilkelerine verdiğimiz önemi artırdık. Pestisit kullanımına ve kısıtlamasına yönelik güçlendirilmiş yaklaşımımız, son derece tehlikeli pestisitlerin aşamalı olarak kaldırılmasını ve Rotterdam Sözleşmesinde listelenen pestisitlerin yasaklanmasını içerir. Pestisitleri uygularken minimum kişisel koruyucu ekipmanın (KKD) kullanımı da Standarda entegre edilmiştir.

Standart ayrıca, özellikle yerel sürdürülebilir su kullanımına yönelik toplu eylemi ele almak için odağı su verimliliğinden su yönetimi yaklaşımına kaydırdı. Hindistan, Pakistan, Çin, Tacikistan ve Mozambik'teki küçük, orta ve büyük çiftliklerde yeni yaklaşımı test etmek için Ekim 2017'de bir su yönetimi pilot projesi başlattık.

Biyoçeşitliliğe yaklaşımımız artık doğal kaynakların tanımlanması, haritalanması ve restorasyonu veya korunmasına odaklanmaktadır. Yüksek koruma değeri değerlendirmesine dayanan yeni bir “arazi kullanımı değişikliği” yaklaşımı, Better Cotton yetiştirme amacıyla arazinin herhangi bir planlı dönüşümüne karşı bir önlemdir. Yeni yöntem yüksek riskli ülkelerde denenecek.

Sosyal konularda, Standart artık cinsiyet eşitliği konusunda, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İnsana Yakışır İş gündeminin toplumsal cinsiyete ilişkin gereklilikleriyle uyumlu olan net bir konum sağlamaktadır. Çocuk işçiliği, sanitasyon tesisleri ve eşit ödeme gibi çeşitli konularda rehberlik de dahil edilmiştir.

Bu aydan itibaren çiftçiler revize edilmiş Better Cotton Standardı konusunda eğitilecekler. Önümüzdeki aylarda revize edilen Standart ve uygulama hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız.

Better Cotton Standardının ülkemizde nasıl uygulandığını öğrenin. Alandan Hikayeler.

Bu sayfayı paylaş