Burada Better Cotton'un politika ve yönergelerinin yanı sıra şikayet sürecimizle ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Üyelik Politikaları ve Rehberlik

Better Cotton Üye Uygulama Kuralları

Üyelik Uygulama Kuralları, Better Cotton Üyesi olarak taahhüt ettiğiniz şeydir. Her üye, ilk başvuru sürecinde Kuralları imzalamalı ve bunlara uymalıdır.

PDF
87.59 KB

Üye Uygulama Kuralları

İndir

Better Cotton Üyelik Koşulları

Üyelik Şartları, ödeme şartlarını, Uygulama Kurallarına bağlılığı ve üyeliğin sonlandırılmasını ana hatlarıyla belirtir.

PDF
132.71 KB

Üyelik Şartları

İndir

Daha İyi Pamuk Tüzükleri

PDF
221.52 KB

Daha İyi Pamuk Tüzükleri

İndir

Daha İyi Pamuk Tüzüğü Değişiklikleri

PDF
128.93 KB

Better Cotton Tüzüğü Değişiklikleri

İndir

Anti-tröst Politikası

Better Cotton, işlerini Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri içindeki eyaletler ve diğer ülkeler ve yargı bölgelerinin geçerli antitröst/rekabet yasalarına uygun olarak yürütmeyi amaçlar. 

PDF
150.35 KB

Better Cotton Anti-tröst Politikası

İndir

Veri Gizliliği ve Kullanım Politikaları

Veri Gizliliği Politikası

Better Cotton, üyelerinin desteğine ve sadakatine değer verir. Veri korumanın önemli bir konu olduğunun farkındayız ve bu nedenle Better Cotton Üyesi olduğunuzda ve bu üyeliğin bir parçası olarak sağlanan hizmetlere eriştiğinizde topladığımız kişisel ve kurumsal bilgilerle ilgili uygulamalarımızı ana hatlarıyla belirtmek için bir Veri Gizliliği Politikası geliştirdik.

PDF
220.18 KB

Veri Koruma Politikası

Bu politikanın amacı, kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasının niteliği, kapsamı ve amaçları hakkında sizi bilgilendirmektir.
İndir

Veri İletişimi Politikası

Better Cotton, ilerlemeyi ve sonuçları gösteren güvenilir verilerin paydaşlara iletilmesini sağlamayı taahhüt eder. Better Cotton'un itibarı, büyük ölçüde verilerinin güvenilirliğine dayanmaktadır. Bu nedenle, Better Cotton ağına dahil olan aktörlerin onu etkin bir şekilde kullanmasına ve öğrenmesine izin vermek için pamuk üretim döngüsü boyunca stratejik anlarda veriler sağlanır.

PDF
1.48 MB

Verilerin İletilmesine İlişkin Better Cotton Politikası

Bu politika Better Cotton personeline, üyelerine, ortaklarına ve fon sağlayıcılarına yöneliktir. Better Cotton tarafından verilerin periyodik olarak iletilmesi anlamına gelir.
İndir

Program Politikaları

Yeni Ülke Programı Politikası

Better Cotton'un Yeni Ülke Programı Politikası, Better Cotton'un şu anda üretilmediği ülkelerde Better Cotton projesinin uygulanmasına yönelik ilginin olduğu durumlar için geçerlidir. Daha fazla bilgi edinmek için politikayı indirin.

PDF
186.47 KB

Better Cotton Yeni Ülke Programı Politikası 2022

İndir


korunması

Better Cotton, çalışanlarımızı, programlarımızdan etkilenenleri veya birlikte çalıştığımız daha geniş topluluğu zarar görme riskine sokan her türlü tutum veya davranışa karşı sıfır tolerans gösterir. 

whistleblowing

Better Cotton, işini dürüstlük ve bütünlük içinde yürütmeye kendini adamıştır ve tüm personelinden her zaman yüksek çalışma standartlarını korumasını bekler. Herhangi bir şüpheli suistimal mümkün olan en kısa sürede bildirilmelidir. 

şikayetler

Better Cotton şikayet yönetimi süreci, hassas bilgilere saygı duyarak şikayetleri ele almak için şeffaf, verimli ve tarafsız bir süreç ve arabuluculuk sağlamayı amaçlar. Yalnızca Better Cotton Üyelerine ve Better Cotton ile resmi olarak ilgili olan paydaşlara açıktır.

Bir Üyenin Better Cotton'un faaliyetleriyle ilgili bir şikayeti varsa, bu Better Cotton Şikayet Yönetim Süreci aracılığıyla dile getirilebilir ve yönetilebilir. Aşağıdaki süreç hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Şikayet Yönetim Komitesi, şikayet yönetimi sürecinden kaynaklanan kararlar için son başvurulacak temyiz organı olarak hizmet eder ve Konsey bir şikayet sürecine dahil olan taraflardan biri olduğunda bir inceleme organı olarak çalışır. GMC, Konsey tarafından gönüllü üyeler listesinden atanan, her bir üyelik kategorisinden bir üyeden oluşur ve bir yıl boyunca art arda iki kez yenilenebilir.

  • Şikayet Yönetim Süreci 202.14 KB

    BCI Konseyi tarafından onaylandı – revizyonlar 8 Aralık 2010 ve 29 Haziran 2012'de onaylandı