İş Ortaklarımız

Narjis Fatima, Saha Kolaylaştırıcısı, WWF-Pakistan

Küçük yaşlardan itibaren Narjis, tarım ve doğa için özel bir sevgi ve yakınlık geliştirdi. Pamuk toplayıcısı ve kadın işçi hakları lideri olan annesi, pamuk sektöründeki kadınları desteklemesi için ona ilham verdi. WWF-Pakistan, 2018'de onu Saha Kolaylaştırıcısı olarak atadı. Narjis o zamandan beri yerel köylerden ve topluluklardan sayısız kadını daha iyi pamuk toplama uygulamaları konusunda eğitti.  

Pamuk sektöründe kadınlarla çalışmanız için nelerden ilham aldınız? 

Tarım bizim aile işimiz olduğu için çocukluğumdan beri çok severdim. Babam bir çiftçiydi ve annem bir pamuk toplayıcıydı. Öğrenimimi tamamladıktan sonra annemle birlikte pamuk toplamaya giderdim. Annem pamuk toplamanın yanı sıra kadın işçi hakları konusunda da liderdi. Çiftçilerin bir kısmı ya daha az maaş veriyordu ya da temiz içme suyu vermiyordu ve bunu değiştirmek istedi. Annemin işçi haklarına olan bağlılığından ilham aldım ve işçiler için de bir şeyler yapmak istedim.  

Saha Kolaylaştırıcısı olarak rolünüzde sizi motive eden nedir? 

Projemizin amacı, pamuk üretimini üretici için daha iyi, çevre için daha iyi ve pamuk endüstrisi için daha iyi hale getirmek için Better Cotton yetiştiriciliğini teşvik etmektir. Kadın işçileri Better Cotton ilkeleri konusunda eğiterek sürdürülebilir pamuk üretiminde rolümü oynayabilir, sosyal ve ekonomik kaynaklarını iyileştirebilirim. Ayrıca tarımda inovasyonun faydalarına katkıda bulunabilir ve doğanın korunmasında rol oynayabilirim. Bu yüzden çocuklarıma daha parlak bir gelecek sağlamak için tarımda inovasyonu teşvik etmek istiyorum. Doğayı o kadar çok seviyorum ki onun yaşaması için çalışmak istiyorum. 

Bir kadın olarak pamuk sektöründe karşılaştığınız en büyük zorluklardan birini anlatır mısınız? 

WWF-Pakistan'da çalışmaya başladığımda ailem çalışmamı istemediği için birçok sorunla karşılaştım. Ailemden kimse beni tarlaya götürmezdi ve bölgemizde toplu taşıma tesisi yoktu. Kendi başıma motosiklet sürmeyi öğrenmek zorunda kaldım. Birkaç kez düştüm ve birçok yaralandım ama pes etmedim. Sonunda, tüm sıkı çalışmalarım meyvesini verdi. Üç yıldır motosikletime biniyorum ve bisikletimle sahaya çıkmak birçok kadına ilham verdi. 

Olumlu değişime yol açan yeni uygulama örnekleri paylaşabilir misiniz? 

Kadın işçileri, sahada çalışırken kişisel koruyucu ekipman kullanmanın yararları konusunda eğitiyoruz. Pamuk toplamadan önce başlarını nasıl kapatacaklarını, yüz maskelerini nasıl kullanacaklarını, ellerini eldivenle nasıl kapatacaklarını ve pamuk toplamada pamuklu bez kullanmayı öğretiyoruz. Pek çok kadının artık daha güvenli uygulamaları takip etmesinden çok memnunum. 

Çalıştığınız pamuk toplulukları için umutlarınız neler? 

Verdiğimiz eğitimin daha fazla çocuğu okula gitmeye teşvik edeceğini ve pamuk yetiştiren toplumumuzun pamuklarını Better Cotton İlkeleri doğrultusunda yetiştireceğini umuyorum. Ayrıca işçi haklarına saygı gösterilmesini ve doğal kaynakların kötüye kullanılmamasını umuyorum. Pamuk topluluğumuzun çevreyi korumasını ve su tasarrufu yöntemlerini benimsemesini, biyoçeşitliliği korumasını ve eşit ücret ödemesini umuyorum. Umarım hiç kimse, kastına, rengine, ırkına veya dinine göre ayrımcılığa uğramaz. Son olarak, işçilerin örgütlenme özgürlüğüne sahip olmasını ve kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasını umuyorum. 

Anjali Thakur, Ambuja Cement Foundation, Hindistan ile Soru-Cevap bölümünü okuyun

GAP UNDP, Türkiye'den Gülan Oflaz ile Soru-Cevap bölümünü okuyun

Bu sayfayı paylaş